The auction will start on 17.06.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
13351

1922 otwarcie Sejmu Litwy Środkowej, próba znaczka za 50 mk. w kolorze fioletowym, na cienkim papierze (nakład 200 szt.), gwarancja Schmutz.

200 PLN165 PLN
13352

1922 otwarcie Sejmu Litwy Środkowej, próba znaczka za 50 mk. w kolorze zielonym, na cienkim papierze (nakład 100 szt.), sygnowana, gwarancja Schmutz.

300 PLN255 PLN
13369

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez podlepki, gwarancja Korszeń.

200 PLN200 PLN
13376

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 5 gr - frankatura wielokrotna, karta pocztowa wysłana 30.7 z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Gniezna; znaczki unieważnione nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c"; karta firmowa "ELIBOR SPÓLKA AKCYJNA HANDLOWO-PRZEMYSŁOWA Ł.J.BORKOWSKI"; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta między znaczkami), ślady archiwizacji; gwarancja Korszeń.

250 PLN250 PLN
13394

1929 Port Gdańsk, frankatura mieszana - nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" za 2 gr z przedrukiem i polskich znaczków bez przedruku (wydania lotniczego) za 2 i 5 gr, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Katowice, znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL. GDAŃSK 1", dodatkowy stempel okolicznościowy lotu "OTWARCIE Linji Lotniczej KATOWICE - POZNAŃ - BYDGOSZCZ - GDAŃSK 1.VI.1929 I lot Gdańsk Katowice"; na odwrocie datownik odbiorczy KATOWICE URZĄD P.; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

600 PLN620 PLN
13422

1937 Port Gdańsk, IX KRAJOWE ZAWODY BALONÓW WOLNYCH o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Toruniu, list przesłany balonem "Mościce I"; dyskwalifikacja ze względu na lądowanie na terenie Wolnego Miasta Gdańska, datownik odbiorczy "POLSKI URZĄD POCZTOWY No2"; lotem tym przewieziono zaledwie 94 sztuki poczty; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja i fotoatest Kłosiński.

1 000 PLN1 000 PLN
13427

1937 Port Gdańsk, frankatura mieszana - znaczek wydania przedrukowego i znaczek polski bez przedruku, list wysłany 23.XI z Polskiego Urzędu Gdańsk 2; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY *GDAŃSK 2*" z wyróżnikiem "b"; co ciekawe jak widać na skanie po prawej belka jest cała bądź tylko nieznacznie uszkodzona, a w tym okresie - po 26.IX., datownik winien już mieć mocno uszkodzoną poziomą belkę - odmiana 106b, według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" taki stempel nr.2.1.4b.3 ma stopień rzadkości RR - bardzo rzadki (1-10 znanych odbitek); stempelek polecenia z automatycznym numeratorem, okienkowa koperta firmowa "Drukarnia Gdańska S.A.", dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

900 PLN800 PLN
13448

1920 Śląsk Cieszyński, kartka polecona z Cieszyna do Wiednia mieszana frankatura całostki wydania krakowskiego (nadruk typ 133 z osobliwym dziurawieniem znaku opłaty) i znaczków wydania przedrukowego dla Śląska Cieszyńskiego, na odwrocie gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
13452

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w II typie, czyste.

120 PLN120 PLN
13456

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka pozioma znaczków za 3 Pf. rozdzielona międzypolem lekko załamanym przez środek.

30 PLN30 PLN
13494

1920 Górny Śląsk, list z Deutsch - Piekar (Piekary Sląskie) do Nowego Sącza, stempel krakowskiej cenzury wojskowej.

250 PLN310 PLN
13525

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, nie wprowadzony do obiegu znaczek opłaty za 100 hal. w kolorze czarnym na papierze białym gładkim średnim - wzór "Górnicy" z kilofami i lampami w dłoniach projektu Prof.J.Raszki, zachowany w bardzo dobrym stanie, gwarancja Krawczyk.

300 PLN270 PLN
13544

1920 wydanie Polskiej Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego, zestaw nie wprowadzonych do obiegu znaczków opłaty i dopłaty, gwarancja Walocha lub Korszeń.

1 300 PLN1 551 PLN
13545

1920 Górny Śląsk, kartka propagandowa w języku polskim drukowana w drukarni Karola miarki w Mikołowie.

20 PLN135 PLN
13548

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, stemplowane serie; cięta i ząbkowana.

1 200 PLN1 200 PLN
13552

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, znaczek cięty.

25 PLN25 PLN
13589

1943 polskie siły zbrojne w walce z Niemcami, seria drugiego wydania.

45 PLN45 PLN
13623

1939 list z Borysławia nadany 18.10.39 do Lwowa, przedwojenny polski kasownik, mieszana frankatura znaczków polskich z radzieckim.

300 PLN300 PLN
13636

1940 kartka polecona ze Lwowa 10.7.40 do Cieszyna, polska erka Lwów 13, dwie cenzury niemieckie.

160 PLN160 PLN
13637

1940 kartka polecona ze Lwowa 12.7.40 do Krakowa, polska erka Lwów 17, dwie cenzury niemieckie, zdarte znaczki.

60 PLN60 PLN
13638

1940 kartka polecona ze Lwowa 28.3.40 do Krościenka, polska erka Lwów 11, ciekawa treść.

160 PLN160 PLN
13667

1941 kartka z Kowna 4.5.41 do Krosna, cenzura litewska - ręcznie wpisane "Z11", cenzura niemiecka, treść w języku polskim.

100 PLN100 PLN
13684

1942 znaczki opłaty miejskiej z Leslau (Włocławka).

200 PLN200 PLN
13695

1943 list polecony z Gotenhafen - Grabau (Gdynia - Grabówek) do lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN105 PLN
13707

1948 Obszary okupowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 20.11 z Kłodzka do Stanisława - jak pod okupacją sowiecką i później nazwano Stanisławów, datownik przejściowy Lwów z 30-12 i odbiorczy Stanisławów z 5.7; przesyłka z Ziem Zachodnich zdobytych na Niemcach, gdzie przesiedlono Polaków wypędzonych z polskich Kresów Wschodnich do tych którzy tam zostali; dramatyczne świadectwo polskich losów; walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
13738

1941 zestaw pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

240 PLN200 PLN
13740

1941 zestaw 26 pamiątkowych winiet wykonanych z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

240 PLN250 PLN
13741

1941 winiety pamiątkowe wykonane z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

100 PLN100 PLN
13744

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta (Fi.1000.-), poza małym na znaczku za 5 zł. i bardziej rozległym na znaczku za 75 gr. śladem przywarcia na gumie zachowana w bardzo ładnym stanie.

900 PLN900 PLN
13759

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, odbitka z unieważnionej matrycy znaczka wydania "STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych przez motyw mapy Polski na tle orła białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi, który to był dla władz radzieckich nie do przyjęcia.

100 PLN105 PLN
13760

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, odbitka znaczków z unieważnionej matrycy w kolorze czarnym.

100 PLN100 PLN
13775

1943 tajna poczta "Obrona Warszawy", cięty marginesowy znaczek V wydania w kolorze ciemnolilabrązowym - II nakład.

100 PLN105 PLN
13795

1944 Poczta Obwodu Pińczowskiego AK, unikalna seria o nakładach poszczególnych znaczków 84, 56, 340 i 79 szt. - przygotowana, ale ze względu na kontrofensywę niemiecką nie wprowadzona do obiegu; mimo zakopania całego wydania przez jakiś czas w ziemi, każdy znaczek zachował się w bardzo ładnym stanie; gwarancja każdy znaczek Mikstein, najtańszy za 24 gr. Krawczyk, Witkowski, pozostałe trzy (rzadkie) Schmutz.

6 000 PLN5 150 PLN
13830

1945 PAF (Polish Air Force) - Polskie Siły Powietrzne na Zachodzie, dwa listy urzędowe: z ambasady australijskiej i związku południowoafrykańskiego adresowane do tego samego odbiorcy (polskiego lotnika) z odpowiedziami na zapytanie o możliwość pracy i osiedlenia się na ich terenie, ponieważ w Wielkiej Brytanii w związku z redukcją liczebności armii po zakończeniu działań wojennych o pracę dla lotników obcokrajowców, nawet bohaterów Bitwy o Anglię, było bardzo trudno.

Polscy żołnierze po wojnie "w nagrodę" mieli prawo zamieszkać w wybranym kraju Wspólnoty Brytyjskiej lub powrócić do Polski, co w wielu przypadkach kończyło się dla nich więzieniem, czy nawet śmiercią; gorzkie świadectwo "polskich dróg" w czasie II wojny.

160 PLN150 PLN
13850

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, seria znaczków czystych (Fi.120.-).

100 PLN100 PLN
13857

1946 poczta osiedli polskich we Włoszech, seria.

50 PLN70 PLN
13869

1946 znaczek wydania na przesyłki lotnicze poczt osiedli polskich we Włoszech, podlepka.

30 PLN30 PLN
13872

1946 Poczta Polowa II Korpusu, blok z serią znaczków pierwszego wydania.

320 PLN320 PLN
13876

1947 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list wysłany 14.IV za pośrednictwem poczty polowej 141 do Anglii, minimalnie słabszy stan zachowania.

40 PLN35 PLN
13911

1940 kartka z Kazimierzy Wielkiej 7.2.40 do Bukaresztu, stempel cenzury niemieckiej i odbiorczy.

50 PLN50 PLN