The auction will start on 17.06.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
10982

1917 Przedbórz, znaczek pierwszego wydania typ 5, znaczek złamany w poziomie, gwarancja Berbeka.

350 PLN350 PLN
10983

1917 Przedbórz, I wydanie, seria kasowana (Fi.300.-), znaczek za 2 gr. typ 7, za 4 gr. typ 6, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

240 PLN240 PLN
10987

1917 Przedbórz, czworoblok znaczków typu 3-4/7-8, górne znaczki ślad po podlepce, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

400 PLN460 PLN
10989

1917 Przedbórz, czworoblok prób znaczków za 2 grosze w kolorze ceglastym typu 7-8/3-4, znaczki w poziomych parkach rozdzielonych pustopolem, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

800 PLN700 PLN
10992

1917 Przedbórz, znaczek pierwszego wydania, znaczek typ 3, gwarancja Szymczak.

500 PLN500 PLN
10998

1917 Warszawa, kartka firmowa z Berlina do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

60 PLN60 PLN
11007

1917 Warszawa, list z Częstochowy do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

30 PLN30 PLN
11010

1917 Warszawa, list ze Śląska do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

70 PLN50 PLN
11013

1917 Warszawa, list miejscowy z Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie odbity dwukrotnie, stempelek pomocniczy "UISZCZONO GOTÓWKĄ".

125 PLN125 PLN
11022

1917 Warszawa, list firmowy z browaru parowego w Skierniewicach 8.7.17 do Warszawy, stempel doręczeniowy poczty miejskiej w Warszawie.

50 PLN40 PLN
11138

1919 Chęciny, seria czysta w czworoblokach i co rzadkie, z pełną oryginalną gumą bez podlepek, ani ich śladów.

400 PLN300 PLN
11158

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

300 PLN300 PLN
11178

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania, gwarancja Kronenberg.

100 PLN85 PLN
11180

1918 Koło, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Jungjohann.

200 PLN200 PLN
11181

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

200 PLN150 PLN
11222

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem III wydania.

80 PLN80 PLN
11272

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "kropka pomiędzy nóżkami litery k", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN40 PLN
11274

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "plamka przylegająca do litery l", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN55 PLN
11281

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone ols", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN50 PLN
11297

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzone ols w Polska", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN100 PLN
11300

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem występującym tylko w końcowej fazie druku "uszkodzone ols".

200 PLN200 PLN
11302

1918 seria pomnikowa, lewy dolny znaczek z błędem z poz. 23 "otwarta prawa cyfra 0 w nominale" (błędnie opisane w katalogu Fischer jako otwarte o").

120 PLN120 PLN
11306

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja Schmutz.

50 PLN50 PLN
11329

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 5 fen. z nadrukiem drugą formą z błędem na poz.49 "odwrócone k" (Fi.130.-), gwarancja i opi Schmutz.

120 PLN120 PLN
11357

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszą formą, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN80 PLN
11405

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z podwójnym nadrukiem pierwszej formy, podlepka, rzadkie, wycena katalog Fischer 5.000,- zł, fotoatest Berbeka.

3 500 PLN3 100 PLN
11412

1918 wydanie PP/GGW, fragment arkusza (68 znaczków) z nadrukiem drugiej formy, usterki, wszystkie znaczki gwarancja Weźranowski, usterki z opisem.

500 PLN500 PLN
11437

1918 wydanie PP/GGW, pasek znaczków w barwie jasnoniebieskiej z nadrukiem pierwszej formy, jeden znaczek ślad podklejenia, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

60 PLN80 PLN
11442

1918 wydanie PP/GGW, sześcioblok znaczków w barwie fioletowoniebieskiej z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

70 PLN70 PLN
11468

1918 wydanie PP/GGW, dziesiecioblok z nadrukiem pierwszej formy, dwa numery, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

120 PLN120 PLN
11499

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków w barwie z nadrukiem pierwszej formy, fragment numeru HAN, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

60 PLN60 PLN
11508

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 60 fen. w kolorze szarawopurpurowym z nadrukiem pierwszą formą, gwarancja i opis Schmutz.

100 PLN85 PLN
11514

1918 wydanie PP/GGW, wieloblok znaczków w barwie szaropurpurowej z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

140 PLN140 PLN
11515

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "podniesione s".

200 PLN160 PLN
11559

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

25 PLN22 PLN
11586

1918 drugie wydanie lubelskie, list bankowy z Ostrowca nadany 21.2.19 z oddziału banku do dyrekcji w Warszawie, gwarancja Petriuk.

2 000 PLN1 750 PLN
11587

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Korszeń.

200 PLN200 PLN
11603

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok z nadrukiem podwójnym - normalnym i po stronie gumy w idealnym stanie, znaczki z błędem "uszkodzone PO w POLSKA" i "uszkodzone P w POLSKA", fotoatest Korszeń.

2 000 PLN2 000 PLN
11634

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Perzyński.

10 PLN10 PLN
11673

1919 wydanie krakowskie - "cienkie Z", inspirowany filatelistycznie list nadany w Krakowie przez kierownika ekonomatu pocztowego Józefa Mullera na adres firmy filatelistycznej Fischer we Wiedniu; opłacony został - może przypadkowo, ale absolutnie wyjątkowo, zgodnie z prowizoryczną taryfą pocztową na listy zagraniczne: obowiązywała ona od drugiej połowy stycznia do 25 lutego i z wyłączeniem krajów sąsiednich wynosiła zgodnie z ustaleniami prof. J.Auleytnera 50 hal.; list opłacono 51 hal. wyłącznie znaczkami z błędem "cienkie Z" - za 3, 6, 12 i 15 hal. z nadrukiem pierwszą formą z poz.4, a za 5 i 10 hal. z poz.5; znaczki za 3, 5 i 10 hal. nie występują na niefilatelistycznej korespondencji i oferowany list jest najciekawszym znanym ich użyciem, same znaczki luzem (Fi.6040.-)

9 000 PLN8 100 PLN