The auction will start on 17.06.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
12237

1920 wydanie dla obszarów całej Rzeczypospolitej, parka z podwójnym ząbkowaniem pionowym, gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
12241

1920 wydanie markowe dla obszaru całej Rzeczypospolitej po unifikacji waluty, makulatura znaczka za 10 mk. w kolorze karminowoczerwonym na białym prążkowanym pionowo papierze, typowy druk na zmarszczonym papierze, gwarancja Schmutz.

60 PLN60 PLN
12246

1920 list z Poznania do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej z numerem cenzora "P52" w średniej wielkości ramce.

50 PLN50 PLN
12256

1920 orzeł na tarczy barokowej, czworoblok z podwójna perforacją poziomą.

100 PLN100 PLN
12261

1920 orzeł na tarczy barokowej, znaczek z przesuniętym ząbkowaniem pionowym wchodzącym na rysunek znaczka.

60 PLN50 PLN
12266

1920 orzeł na tarczy barokowej, czworoblok z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja Korszeń. Perforacje są blisko siebie więc błąd ten mógł umknąc kontroli w drukarni.

110 PLN95 PLN
12267

1920 orzeł na tarczy barokowej, parka znaczków z zbyt szeroko rozsuniętym ząbkowanie pionowym, lewy znaczek podlepka.

100 PLN85 PLN
12270

1920 list z Poznania do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej z numerem cenzora "P21" w średniej wielkości ramce i rzadka zalepka cenzury wojskowej.

800 PLN800 PLN
12278

1920 kartka żywnościowa z Warszawy.

30 PLN30 PLN
12279

1920 kartka żywnościowa z Warszawy.

30 PLN30 PLN
12289

1921 list z Poznania do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej z numerem cenzora "P21" w średniej wielkości trójkącie.

60 PLN60 PLN
12292

1921 list z Poznania do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej z numerem cenzora "P27" w średniej wielkości trójkącie.

40 PLN40 PLN
12293

1921 list polecony z Poznania do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej z numerem cenzora "P22" w średniej wielkości trójkącie, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN50 PLN
12296

1921 kartka z Poznania do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej z numerem cenzora "P20" w średniej wielkości ramce.

60 PLN60 PLN
12299

1921 list z Poznania do Niemiec, stempel poznańskiej cenzury wojskowej z numerem cenzora "P19" w średniej wielkości ramce.

60 PLN60 PLN
12300

1921 list polecony ze Lwowa do Holandii, poaustriacki kasownik i czerwona erka urzędu pocztowego Lwów 5, na odwrocie stempel odbiorczy.

240 PLN180 PLN
12309

1921 wydanie przedrukowe, lewy znaczek z przecinkiem zamiast kropki.

30 PLN30 PLN
12318

1921 wydanie z dopłatą na Polski Czerwony Krzyż, seria czysta z pełną oryginalną gumą w ładnym stanie na jednej podlepce, wszystkie znaczki gwarancja Schmutz.

200 PLN200 PLN
12319

1921 wydanie przedrukowe z dopłatą na PCK, znaczek z nadrukiem w kolorze karminowym, gwarancja Krawczyk.

2 500 PLN2 500 PLN
12320

1921 siewca, zbiór specjalizowany z odmianami ząbkowań.

1 400 PLN1 400 PLN
12386

1922 przekaz paczkowy z Bielska do Cieszyna.

120 PLN100 PLN
12393

1922 wydanie dla Górnego Śląska, bardzo poszukiwana ostatnio w Niemczech i wysoko wyceniana w katalogach (Mi.420 euro) seria czysta.

400 PLN400 PLN
12394

1922 wydanie dla Górnego Śląska, seria z odmianami papieru i ząbkowań.

400 PLN360 PLN
12415

1922 wydanie dla Górnego Śląska, kartka z Katowic nadana 17.10.22 do Bielska.

150 PLN135 PLN
12422

1922 wydanie dla Górnego Śląska, list firmowy nadany 24.2.23 w ambulansie pocztowym na trasie Lubliniec - Katowice nr 273.

400 PLN360 PLN
12426

1922 wydanie dla Górnego Śląska, list firmowy z Katowic nadany 10.4.23 do Szopienic.

600 PLN540 PLN
12427

1922 wydanie dla Górnego Śląska, parka ciętych prób arkuszowych kreślonych czerwonym tuszem.

280 PLN280 PLN
12442

1923 list polecony z Tarnopola do USA.

30 PLN30 PLN
12449

1923 wydanie okolicznościowe, seria.

15 PLN15 PLN
12487

1924 hiperinflacja, kartka napisana 1.05.24 wysłana 3.05.24 z z Chełma Lubelskiego do Gdańska, kartka opłacona według taryfy i znaczkami przed wprowadzeniem nowej waluty, opłata pocztowa nie uznana, w Gdańsku 5.05.24 pobrano karną opłatę w podwójnej wysokości znaczkiem dopłaty, ciekawy walor okresu wprowadzenia nowej polskiej waluty.

1 000 PLN1 000 PLN
12488

1924 Hiperinflacja - ostatni dzień, firmowy list polecony nadany w ostatnim dniu obowiązywania starej waluty 30.04.1924 nadany z Dąbrowy Górniczej do Francji, opłata w wysokości 1.100.000 mk, oberwana klapa koperty.

1 000 PLN1 000 PLN
12520

1924 list polecony z małej miejscowości Świr (dzisiaj na Białorusi) 2.X.24 do USA.

40 PLN40 PLN
12535

1925 kartka z Wilna do Niemiec, znaczek kwestarski.

50 PLN50 PLN
12544

1925 wydanie z dopłatą na Skarb Narodowy, seria czysta bez podlepki w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 300 PLN1 300 PLN
12571

1925 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Jarocin - Czempiń nr 395, stempel z wyróżnikiem a.

80 PLN141 PLN
12578

1925 wydanie na przesyłki lotnicze, seria.

220 PLN220 PLN
12600

1927 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Czempiń - Jarocin nr 395, stempel z wyróżnikiem a.

80 PLN80 PLN
12603

1927 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Czempin - Jarocin nr 395, stempel z wyróżnikiem a.

50 PLN50 PLN
12610

1927 60. Rocznica urodzin marszałka J.Piłsudskiego, znaczek w barwie ciemnokarminowej, gwarancja i opis Korszeń.

45 PLN45 PLN
12611

1927 60. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego, znaczek w barwie karminowej, gwarancja i opis Korszeń.

70 PLN70 PLN