The auction will start on 17.06.2022

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
10571

1917 kartka z Warszawy do Wierzbnika, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Warszawie.

25 PLN25 PLN
10578

1917 kartka z Warszawy do Wierzbnika, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Warszawie.

15 PLN15 PLN
10590

1918 list polecony z Tomaszowa do Skierniewic.

100 PLN190 PLN
10630

1914 orzeł - znaczek wydania Naczelnego Komitetu narodowego, gwarancja Korszeń.

150 PLN135 PLN
10631

1914 orzeł - wydanie Naczelnego Komitetu Narodowego, znaczek cięty, gwarancja Mikstein, Ryblewski.

400 PLN630 PLN
10651

1915 kartka austriackiej poczty polowej nadana z poczty polowej nr 355 nadana 29.4.15 na Morawy, stempel formacyjny ">> KOMENDA 2-go PUŁKU << I-go POLSKIEGO LEGIONU." z orłem, dwa stemple cenzury.

200 PLN200 PLN
10653

1915 kartka polowa wysłana 4.12.15 z Wołynia, ze szpitala polowego I. Brygady do Szpitala Wojskowego w Bielsku, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 118, stempel "Szpital polowy I. Brygady Legionów Polskich".

120 PLN120 PLN
10661

1916 Legiony Polskie - specjalny formularz austro-węgierskiej poczty polowej umożliwiający wysłanie informacji jedynie o dobrym stanie zdrowia, tekst w każdym z 9 oficjalnych języków cesarstwa, wysłany 18.12 z Pułtuska do Warszawy, jednowierszowa pieczęć formacyjna "Komenda I Baonu 5. p.p.", polski stempelek cenzury "Cenzurowane" - żaden w wymienionych stempli w fundamentalnej pracy Berka nieopisany! "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania warszawskiej Poczty Miejskiej; efektowna całość w słabszym stanie zachowania (karta pionowo złamana).

150 PLN360 PLN
10663

1916 Legiony Polskie - widokówka (Petersburg) wysłana 5.XII za pośrednictwem poczty polowej 378 do Tarnowa; czytelnie odbita pieczęć formacyjna: "Komenda 3.p.p. Legionów pol." - nieopisana u Berka; dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
10687

1916 karta poczty polowej wysłana 9.1.16 z frontu na Wołyniu z III. batalionu 6. pułku piechoty do Łodzi przez Departament Wojskowy NKN w Piotrkowie (następnie przeniesiono tajną pocztą kurierska przez granicę niemiecko - austriacką do Łodzi), datownik FELDPOSTAMT 355, okrągły stempel formacyjny z orłem "* Komenda III. Batalionu 6 p. p. * Legionów Polskich".

220 PLN220 PLN
10689

1916 kartka z poczty etapowej w Piotrkowie nadana 20.8.16 do Krakowa, stempel formacyjny "Komenda Stacyi Legionów Pols ch * w Kamieńsku *" z orłem.

150 PLN150 PLN
10690

1916 kartka poczty polowej pisana 18.8.16 wysłana z Biura Werbunkowego z Olkusza do DW NKN CUE w Piotrkowie z prośbą o poświadczenie przynależności legionisty, stempel czarny cezury w ramce "K.u.k.Militarzensur / OLKUSZ", po obu stronach fioletowy owalny stempel formacyjny z orłem "- OFICER WERBUNKOWY - LEGIONÓW POLSKICH (-) w Olkuszu".

110 PLN110 PLN
10696

1917 Legiony Polskie - formularz węgierskiej poczty polowej wysłany 29.1 z Komorowa za pośrednictwem poczty polowej 378 do Warszawy, ładnie odciśnięty datownik, owalna pieczęć formacyjna z godłem "5 PUŁK PIECH. I BRYG. PIŁSUDSKIEGO KOMENDA KOMPANII KARABINÓW MASZYN. (Berek P43)"; "6 GROSZY" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej I wydania warszawskiej Poczty Miejskiej; efektowna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN200 PLN
10698

1917 Polski Korpus Posiłkowy - widokówka datowana "Medyka 29/X" wysłana 11.XI za pośrednictwem poczty polowej 378 do Jarosławia, rzadziej spotykana odmiana kasownika z wyróżnikiem "b"; jednowierszowa pieczęć formacyjna "2 Pułk Ułanów Polskich Legionów" (Berek P132) i stempelek cenzury "ZENSURIERT" o długości 30 mm (Berek w typie C45); bardzo dobry stan zachowania.

250 PLN250 PLN
10712

1917 kartka wysłana z poczty etapowej 378 6.2.17 do Żółkiewki, bardzo wyraźnie odbity stempel "Komenda Legionów Polskich", widokówka z Warszawy.

180 PLN180 PLN
10716

1917 karta pocztowa wysłana 18.6.17 z Rembertowa do Krakowa, datownik FELDPOSTAMT 378, rzadki stempel formacyjny z orłem "Komenda personalnej stacyi zbornej / Legionów polskich", stempel cenzury "Zensuriert".

90 PLN90 PLN
10757

1918 kartka na formularzu legionowym nadana z poczty etapowej w Lublinie 22.I.1918 ze stemplem Kreiskomando Lublin.

30 PLN30 PLN
10784

1919 kartka pocztowa wysłana 29.11.19 z Sądu Polowego 7. dywizji piechoty do Dubienki, datownik "POCZTA POLOWA * 19 *", pieczęć formacyjna z orłem "Sąd polowy 7 Dywizji / Piechoty".

80 PLN80 PLN
10787

1919 kartka nadana 25.08.19 z Puław do Włodawy, stempel formacyjny "BAON TELEGRAFICZNY Nº 2. / Pieczęć Pocztowa" z orłem, stempel cenzury "Cenzura Polska", stempel odbiorczy z Włodawy, widokówka z Lublina.

120 PLN120 PLN
10788

1919 kartka wysłana przez pocztę polową ze szpitala garnizonu poznańskiego do Kosciana, widokówka z Poznania.

100 PLN100 PLN
10790

1920 KOMITET NARODOWY POLSKI w PARYŻU, dofrankowany sekretnik przesłany 10 V pocztą pneumatyczną w Paryżu na Avenue Kléber 11 bis, gdzie mieściła się siedziba KNP, adresowany na ręce Stanisława Filasiewicza, nadawcą jest Józef Ruffer; wewnątrz czerwona kancelaryjna pieczęć wpływu z inicjałami K.N.P.; bardzo dobry stan zachowania.
Komitet Narodowy Polski powstał 15 sierpnia 1917 na zjeździe działaczy niepodległościowych w Lozannie z inicjatywy Romana Dmowskiego i jego najbliższych współpracowników. Przeniesiony do Paryża, gdzie miał siedzibę przy Avenue Kléber 11 bis, został natychmiast uznany przez Francję (następnie przez pozostałych jej sojuszników) jako oficjalna reprezentacja narodu polskiego walczącego u boku państw ententy.

500 PLN400 PLN
10801

1920 pocztówka z obozu w Biedrusku wysłana 26.6.20 z obozu szkoleniowego Szkoły Podoficerów Piechoty z Bobrujska do Łukowa, datowniki cywilne BIEDRUSKO i ŁUKÓW, pieczęć formacyjna z orłem "Dowództwo Obozu Szkół …. (-) Stempel pocztowy", widokówka z placem ćwiczeń obozu w Biedrusku.

80 PLN80 PLN
10806

1921 list urzędowy wysłany 21.03.21 (data podpisania Pokoju Ryskiego) z poczty polowej 18 (znajdującej się w Krzemieńcu) do Ekspozytury Ministerstwa Spraw Wojskowych do spraw demobilizacyjnych do Szefostwa Sądownictwa Polowego poczta polowa 53 w Warszawie, datownik "FRONTOWA POCZTA POLOWA * No 18 *", pieczęć "POLECONY" oraz "SPRAWA URZĘDOWA / wolna od opłaty", na rewersie unikalny datownik "SORTOWNIA POCZT POLOWYCH * LWÓW *" oraz odbiorczy "POCZTA POLOWA Nr 53", bardzo dobry stan zachowania.

750 PLN675 PLN
10809

1915 Warszawa, parka znaczków pierwszego wydania, gwarancja i stare oznaczenie Krawczyk.

40 PLN40 PLN
10814

1915 Warszawa, znaczek w odmianie barw f, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

20 PLN20 PLN
10820

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości, gwarancja Schmutz.

50 PLN50 PLN
10822

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości, gwarancja Falkowski i z oznaczeniem Weźranowski.

50 PLN50 PLN
10828

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem nowej wartości, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

30 PLN35 PLN
10830

1915 Warszawa, parka z nadrukiem nowej wartości, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

50 PLN70 PLN
10831

1915 Warszawa, parka z nadrukiem nowej wartości, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

30 PLN30 PLN
10839

1915 Warszawa, znaczki z nadrukiem nowej wartości, gwarancja i opis Walocha.

40 PLN30 PLN
10840

1915 Warszawa, nadużycie formy - kiedyś próba nadruku, znaczek przedrukowy z zielonkawym kolorem tła, na tej odmianie znaczków nie przedrukowywano, zwracają uwagę ciekawe uszkodzenia obu cyfr 2, gwarancja Łaszkiewicz.

60 PLN60 PLN
10862

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.150.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

120 PLN120 PLN
10875

1916 Warszawa, list firmowy z Warszawy do Niemiec zwrócony ostatecznie do nadawcy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

250 PLN250 PLN
10876

1916 Warszawa, kartka z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

100 PLN100 PLN
10883

1916 Warszawa, kartka z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie, stempel pomocniczy "WARSCHAUER BURGERPOST", gwarancja Petriuk.

60 PLN65 PLN
10891

1916 Sosnowiec, seria z paskiem, kasowana (Mi.400 euro, Fi.400.-), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Korszeń.

320 PLN320 PLN
10944

1916 Warszawa, ząbkowana seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu (Fi.300.-), dwa znaczki z lekko przesuniętym tłem; bardzo delikatne ślady podlepek, jeden gwarancja Ways, dwa sygnatury.

240 PLN240 PLN
10950

1916 Warszawa, cięty znaczek wydania nie wprowadzonego do obiegu.

20 PLN20 PLN
10963

1916 Warszawa, znaczek serii pomnikowej nie dopuszczonej do obiegu, przesunięty druk kolorów.

20 PLN20 PLN