The auction will end on 10.05.2021
The auction ends in:

Current auction Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17418

1928 Henryk Sienkiewicz, 15 gr hasło propagandowe F - OPIEKUJ SIĘ DZIECKIEM - BĘDZIE MNIEJ WIĘZIEŃ I PRZESTĘPCÓW, sygnatura V-1931;

sygnatura I-1931;

sygnatura I-1932;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp48I
300 PLN
Bid
17419

1930 pokwitowanie telegraficzne z obiegu w Krakowie, sygnatura II-1928.

Fi.Ft5c
70 PLN
Bid
17420

1931 kartka z Łobieżnicy do Niemiec, sygnatura I-1931 i hasło propagandowe F.

Fi.Cp48I
10 PLN
Bid
17421

1931 ilustrowana kartka pocztowa wydana przez Polskie Towarzystwo Turystyczne w Krakowie, której koncepcję (wzór) wykorzystano na etapie projektowania całostki ilustrowanej ze znakiem opłaty z Henrykiem Sienkiewiczem, opisuje to szczegółowo P.Pelczar w swojej monografii "O Cp50 prawie wszystko ..."; oferowana karta z ilustracją Tyniec - ruiny zamku; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp50E
100 PLN
Bid
17422

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 28 - CZARNOHORA, Karpaty Wschodnie, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 krótka; czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Cp50IIb
400 PLN
Bid
17423

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 14 - Kraków, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa; idealny stan zachowania.

Fi.Cp50IIc
120 PLN
Bid
17424

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją 31, sygnatura XI-1931 długości 41 mm, linie adresowe druk rotograwiurą.

Fi.Cp50IIc
50 PLN
Bid
17425

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją 19, sygnatura XI-1931 długości 41 mm, linie adresowe druk rotograwiurą.

Fi.Cp50IIc
50 PLN
Bid
17426

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 23 - Warszawa, Rynek St. Miasta, II nakład, linie rotograwiurą, sygnatura XI-1931 długa; czysta, dobry stan zachowania.

Fi.Cp50IIc
100 PLN
Bid
17427

1931 Henryk Sienkiewicz, całostka z ilustracją nr 8 - Wilno Kościół św.Anny, I nakład, sygnatura VIII-1931; czysta w minimalnie słabszym stanie zachowania (rogi delikatnie zaokrąglone).

Fi.Cp50Ia
100 PLN
Bid
17428

1931 wydanie ilustrowane - Henryk Sienkiewicz, parka nie rozciętych całostek z arkusza drukarskiego zawierającego całostki z wszystkimi ilustracjami, z ilustracjami nr 19 i 23 z sygnaturą VII-1931 z stemplem "WZÓR" na znakach opłaty, kartki z tym nadrukiem wydała poczta polska dla celów okazowo - reklamowych, minimalne zagniecenia, same takie całostki są rzadkie, a nierozcięta parka unikatowa, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp50Ia WZÓR
3 000 PLN
Bid
17429

1931 Henryk Sienkiewicz, WZÓR - dla celów okazowych i reklamowych część kart pierwszego nakładu oznaczono na znaku opłaty stemplem WZÓR w barwie karminowoczerwonej, karta z ilustracją nr 27 - Hel Port; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz

dodatkowo karta wydania definitywnego z tą sama ilustracją, I nakład, sygnatura VIII-1931;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp50Ia WZÓR, 50Ia
1 800 PLN
Bid
17430

1932 kartka z Gniezna do Berlina, sygnatura I-1932, hasło propagandowe F.

Fi.Cp48I
10 PLN
Bid
17431

1932 kartka w sprawach żywnościowych z sygnaturą VII-1932.

Fi.Cp53
30 PLN
Bid
17432

1932 druk w sprawach żywnościowych (orzeł), sygnatura X-1938 (Fi.55.-).

Fi.Cp53
50 PLN
Bid
17433

1932 kartka druk w sprawach żywnościowych z nadrukami pozapocztowymi, gwarancja i opis Pelczar.

Fi.Cp53
300 PLN
Bid
17434

1932 karta w sprawach żywnościowych.

Fi.Cp54
50 PLN
Bid
17435

1932 druk w sprawach żywnościowych - wieśniaczka (Fi.60.-).

Fi.Cp54
50 PLN
Bid
17436

1932 kartka w sprawach żywnościowych.

Fi.Cp54
45 PLN
Bid
17437

1932 kartka w sprawach żywnościowych.

Fi.Cp 54
40 PLN
Bid
17438

1933 400-lecie śmierci Wita Stwosza, całostka z ilustracją 13 z obiegu pocztowego.

Fi.Cp55
30 PLN
Bid
17439

1933 400-lecie śmierci Wita Stwosza, całostka do korespondencji zagranicznej z ilustracją nr 15.

Fi.Cp57
80 PLN
Bid
17440

1933 wydanie prowizoryczne, karta nr.45 z czarnym nadrukiem nowej wartości wykonanym w Drukarni Rolniczej w Warszawie (cyfra 0 o większym świetle otworu, kreski grubsze), dofrankowana i wysłana 15.3.34 z Bydgoszczy do Fordonu; słabszy stan zachowania.

Fi.Cp58I
30 PLN
Bid
17441

1933 całostka wydania z nadrukiem nowej wartości typ I.

Fi.Cp58I
70 PLN
Bid
17442

1933 wydanie prowizoryczne, karty nr.45 z czarnym nadrukiem nowej wartości wykonanym w PWPW (cyfra 0 o mniejszym świetle otworu, kreski cieńsze), sygnatura "P.Z.G.Nr.235-5.000.000-25", czysta;

karta dofrankowana i wysłana 29.IV.1935 z urzędu Lwów 2 do Krosna, znaki opłaty unieważnione wirnikiem propagandowym "PACZKI ŻYWNOŚCIOWE" (Myślicki 32 113);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp58II
400 PLN
Bid
17443

1934 wydanie przedrukowe, całostka z ilustracją 19 z obiegu pocztowego.

Fi.Cp59
50 PLN
Bid
17444

1934 wydanie prowizoryczne, całostka z ilustracją 14 z obiegu pocztowego.

Fi.Cp59
50 PLN
Bid
17445

1934 wydanie prowizoryczne w związku z obniżeniem taryfy pocztowej, rzadka karta podwójna 10+10/20+20 gr; dobry stan zachowania - na odwrocie karty na odpowiedź na całej długości w pasie szerokości ok 1 cm punktowe ślady kleju od wklejenia na stronę albumową (Fi.200.-).

Fi.Cp60
120 PLN
Bid
17446

1934 wydanie prowizoryczne w związku z obniżeniem taryfy pocztowej, karta podwójna 10+10/20+20 gr; na części A - nadruk w kolorze niebieskim, na części B - nadruk w kolorze granatowym; dobry stan zachowania.

Fi.Cp60
300 PLN
Bid
17447

1934 wydanie prowizoryczne, całostka z ilustracją 18 z obiegu pocztowego.

Fi.Cp63
50 PLN
Bid
17448

1934 kartka z Torunia z sygnaturą XII-1934 i hasłem propagandowym K.

Fi.Cp65A
40 PLN
Bid
17449

1934 godło państwowe - 15 gr, karta podwójna - część na odpowiedź, sygnatura M.P.i T.(VIII-1934)500.000., wysłana 13.II.935 z miejscowości Tłumacz do Lwowa, dobry stan zachowania (Fi.85.-).

Fi.Cp65B
50 PLN
Bid
17450

1935 kartka (na odpowiedź) z Grodna 1.7.35 do Warszawy.

Fi.Cp65B
50 PLN
Bid
17451

1935 całostka z ilustracją nr 15, plamka nad sygnaturą.

Fi.Cp68
40 PLN
Bid
17452

1935 M/S Piłsudski, całostka z ilustracją nr 30 - Warszawa Centralny Instytut Wychowania Fizycznego, wysłana 23.IX.36 z Warszawy do Lwowa; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp68
40 PLN
Bid
17453

1937 koperta lotnicza "Śmigły-Rydz", czysta z oryginalnym papierem listowym w środku (Fi.50.-).

Fi.Ck9
30 PLN
Bid
17454

1937 koperta na przesyłki lotnicze, koperta z stemplem "WZÓR", znak opłaty unieważniony stemplem głównej składnicy pocztowej w Warszawie z datą 26.7.37, czyli przed wejściem do obiegu całostki tego wydania, tj. 6.8.38, stemple; "Ministerstwo Poczt i Telegrafów Sekcja 3 Wydział Wydań" z orłem w środku i "Ministerstwo Poczt i Telegrafów / gł. składnica mater. pocztowych / Warszawa Ludna 4, tel. 95656", rzadki egzemplarz wydany przez pocztę polską dla celów okazowo reklamowych, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Ck9
2 000 PLN
Bid
17455

1937 całostka z opłaconą odpowiedzią z sygnaturą VI-1938 i hasłem propagandowym O.

Fi.Cp74
60 PLN
Bid
17456

1937 Lwów - Uniwersytet, karta podwójna - część na odpowiedź, rzadka sygnatura VI-1938 , hasło propagandowe O - "CZYTELNY I DOKŁADNY ADRES - PRZYŚPIESZA DORĘCZENIE" (Fi.40.-).

Fi.Cp74B
25 PLN
Bid
17457

1937 Lwów - Uniwersytet, całostka z ilustracją całostka z ilustracją nr 5 - Ogrodzieniec Ruiny Zamku.

Fi.Cp76
120 PLN
Bid