The auction will start on 14.04.2023

Auction 103. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
14971

1951 Światowy Tydzień Młodzieży, karta ostemplowana okolicznościowo 21.III w pierwszym dniu obiegu (Myślicki 51 009).

Fi.Cp126
20 PLN
17258

1887 opaska do druków prywatnej poczty Hansa z Gdańska.


250 PLN
17259

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem na doklejonym znaczku.

Fi.Cp1 + 1 z. 2½
70 PLN
17260

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 24; dobry stan zachowania.

Fi.Cp1Is
160 PLN
17261

1918 wydanie warszawskie, rzadka karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowych znaczkach za 2/5 fen i 5 fen; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 20; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1It
500 PLN
17262

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2,5 fen, pęknięta poziomo lewa jedynka nominału; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 11; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1Is
60 PLN
17263

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; doskonały stan zachowania.

Fi.Cp2I
50 PLN
17264

1918 wydanie warszawskie; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 12; dobry stan zachowania (na odwrocie dwa niewielkie odbarwienia); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2I
40 PLN
17265

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ I.

Fi.Cp2I
35 PLN
17266

1918 wydanie warszawskie, unikalna odmiana - belka zakrywająca nadruk "Postkarte" ciągła (nie dzielona)!!! rozbity nadruk, obie 5 zniekształcone i zalane; uszkodzone P w wyrazie Poczta; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - prawdopodobnie typ 4; karta pionowo zgięta.

Fi.Cp2II
200 PLN
17267

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
40 PLN
17268

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
50 PLN
17269

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z nadrukami typ 12, ślady po czterech podlepkach na odwrocie jednej kartki, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp3I
180 PLN
17270

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukami typ 19.

Fi.Cp3I
220 PLN
17271

1918 wydanie PP/GGW, kartka grzecznościowo stemplowana kasownikiem prowizorycznym z Konina, całostka z nadrukiem typ 9.

Fi.Cp3I
200 PLN
17272

1918 wydanie PP/GGW, całostka grzecznościowo skasowana stemplem prowizorycznym Konin, nadruk typ 9, gwarancja pod znakiem opłaty oznaczenie typu Pelczar.

Fi.Cp3I
120 PLN
17273

1918 wydanie lubelskie, karta skasowana grzecznościowo 17.I w Lublinie; całostki tego wydania kasowane z oryginalnego obiegu - bardzo wysoka wycena katalogowa!

Fi.Cp4Ibx
100 PLN
17274

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

Fi.Cp4ay-by
200 PLN
17275

1918 wydanie lubelskie, karty za 15 hal w dwóch typach opisanych w numerze 3/2014 "Przeglądu Filatelistycznego":

górna z nadrukiem typu 1 na kartonie żółtawoszarym, co ciekawe znak opłaty jest o wiele jaśniejszy od belek zasłaniających napisy niemieckie;

dolna w bardzo rzadkim typie 2 na kartonie brązowoszarym, najważniejszymi cechami odróżniającymi ten typ jest większa odległość górnej belki od znaku opłaty (10,8mm zamiast 10mm) i przesunięcie dolnej belki wyraźnie pod znak opłaty (prawa krawędź belki kończy się 3mm za linią pionową wyznaczoną przez lewą ramkę znaku opłaty);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp4Ibx, 4IIcy
1 600 PLN
17276

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 25 hal:

górna z miejscowego obiegu przesłana 26.I.1919 w Lublinie, karton szary;

dolna czysta na kartonie ciemnoszarym;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp5I-II
800 PLN
17277

1918 wydanie lubelskie, karta na kartonie żółtobrunatnym z czarnym nadrukiem, na odwrocie delikatne ślady po podlepkach.

Fi.Cp5IIy
120 PLN
17278

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie brązowawoszarym.

Fi.Cp5y
100 PLN
17279

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
60 PLN
17280

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck6
70 PLN
17281

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 3, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8I
500 PLN
17282

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 4 z koniczynką zamiast rombu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8I
500 PLN
17283

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 4 z koniczynką zamiast rombu.

Fi.Cp8I
500 PLN
17284

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 57 z opuszczoną cyfrą 1 w nominale.

Fi.Cp8II
500 PLN
17285

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8II
500 PLN
17286

1919 wydanie krakowskie, rzadka całostka z nadrukiem typu 14 nie katalogowanym na tej karcie!!! na odwrocie prywatny dodruk, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.9" (aktualnie Cp.10); bardzo dobry stan zachowania (minimalne, praktycznie niezauważalne drobne przebarwienia).

Fi.Cp10II
4 000 PLN
17287

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typ 4 - koniczynka zamiast rombu, wysłana z Bielska 21.III.20 do Lipska.

Fi.Cp12I
200 PLN
17288

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczynka zamiast rombu i podniesiona kropka po h.

Fi.Cp12II
70 PLN
17289

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96.

Fi.Cp12II
60 PLN
17290

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42.

Fi.Cp12II
50 PLN
17291

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka po h, z obiegu pocztowego z Krakowa 4.II.20 do Rzeszowa.

Fi.Cp13IIA
100 PLN
17292

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
17293

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120 brak rombu, z obiegu pocztowego z Zarytego.

Fi.Cp14IIx
100 PLN
17294

1919 wydanie krakowskie, kartka z Rzeszowa 23.VII.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K3 w okręgu, nadruk typ 80.

Fi.Cp14IIx, 76B
150 PLN
17295

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120.

Fi.Cp 14IIy
80 PLN
17296

1919 wydanie krakowskie, całostka na rzadkiej odmiany kartonie szarym, z nadrukiem typu 44.

Fi.Cp14IIy
80 PLN
SOLD