The auction will start on 21.06.2024

Auction 103. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
17702

2007 karty pocztowe czyste, rocznik - 26 sztuk (Fi.80.-).


120 PLN
17703

1915 XIII (ostatni) lot z oblężonego Przemyśla, karta datowana 2.III, wyraźne i czytelne odbitki wszystkich stempli: cenzury, numeratora, "Fliegerpost Przemyśl 1915", "IX.54." (w owalu); karta w stanie typowym dla przesyłek z oblężonego Przemyśla (Fi.400.-).

Fi.16a (12a)
300 PLN
17704

1918 PIERWSZA NA ŚWIECIE REGULARNA LINIA POCZTY LOTNICZEJ!!! poczta cywilna Lwów - Wiedeń, koperta ofrankowana znaczkami przygotowanymi specjalnie do opłacania korespondencji lotniczej na tej trasie, wysłana 16.V ze Lwowa do Wiednia, dodatkowy stempelek POCZTA LOTNICZA LWÓW, datownik odbiorczy na odwrocie; słabszy stan zachowania.

Fi.25b
150 PLN
17705

1919 list lotniczy z Warszawy do Gdańska, prawidłowo opłacony ze specjalną opłatą lotniczą i nalepką LOPP, na odwrocie stempel odbiorczy.


350 PLN
17706

1921 list lotniczy z Pragi do Krakowa, list przewieziono pierwszym lotem na trasie Praga - Warszawa 24.IV.1921, naklejka specjalna lotu, na odwrocie stemple odbiorcze, bardzo rzadkie.

Fi.9b
3 200 PLN
17707

1922 "CFRNA" - połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Strasburg-Paryż, ekspresowy lotniczy list polecony wysłany 13.10.22 z Warszawy do Paryża, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "450", na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.14
350 PLN
17708

1922 "CFRNA" - połączenie lotnicze Warszawa-Praga-Strasburg-Paryż, polecony list lotniczy wysłany 4.11.22 z Warszawy do Paryża, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą z wpisaną liczbą "450", na froncie stempelek o zwrocie "RETOUR A L'ENVOYEUR".

Fi.14
400 PLN
17709

1922 lotniczy list polecony z Warszawy do Gdańska, stempel odbiorczy Wolnego Miasta Gdańska "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5".

Fi.16e
400 PLN
17710

1923 lotniczy list polecony z Warszawy do Gdańska, opłatę za przesyłkę lotniczą pobrano gotówką - stempel "Perçu fres ........ mks. ........" w ramce z ręcznie wpisana kwotą 200 mk, stempel z Gdańska "Mit Flugpost befördert / Flugpostamt Danzig", kartka nie doręczona zwrócona do nadawcy.

Fi.96h
350 PLN
17711

1925 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - samolot nad Pl.Zamkowymym, kasowane znaczki za 5 gr. w kolorze czerwonym i za 10 gr. w kolorze niebieskim.

Fi.1, 3
40 PLN
17712

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
17713

1925 "AEROLLOYD" Warszawa - Lwów - Bukareszt, list z Warszawy nadany 14 II, specjalna koperta z nadrukiem "Pierwszy lot pocztowy WARSZAWA-BUKARESZT (Prémier vol postal VARSOVIE-BUCAREST), dodatkowy stempelek "Pocztą Lotniczą! Par avion!"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.31a
500 PLN
17714

1925-35 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa, wszystkie w bardzo dobrym stanie, jedna ze śladem po podlepce.


200 PLN
17715

1925-38 zestaw nalepek Ligi Obrony Powietrznej Państwa.


300 PLN
17716

1925 kartka nadana poczta lotniczą z Warszawy do Danii, stempel "SAMOLOTEM", stempel tranzytowy Wolnego Miasta Gdańska "Mit Luftpost befördert Flugpostamt Danzig 5", nieczytelne kasowniki odbiorcze na froncie kartki, nalepka L.O.P.P. z Bydgoszczy.


400 PLN
17717

1926 list z Zawodów Balonów Wolnych, przewieziono balonem "Warszawa", brak jednego znaczka na odwrocie.

Fi.1d
200 PLN
17718

1926 Znaczki składkowe LOPP - Warszawa - samolot, narożny znaczek czysty za 50 gr. w kolorze żółtym z pęłna oryginalna gumą, jako dodatek znaczek za 10 gr. bez gumy.

Fi.19, (18)
40 PLN
17719

1926 inauguracja międzynarodowej obsługi lotniczej, przesyłka z dodatkowym stemplem "L'Inauguration du Service Aerien International", list z Warszawy wysłany 1.4.26 doPragi, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.41a
150 PLN
17720

1926 Warszawa-Tokio rajd eksperymentalny por.B.Orlińskiego, specjalna nalepka o nominale 5 zł skasowana 16.V datownikiem Warszawa 2, czarnym owalnym stemplem "RAID POLONAIS, RAJD POLSKI, Mai 1926, Paris-Warszawa-Tokyo" i datownikiem odbiorczym Tokio; bardzo rzadki walor o wiele rzadszy niż nalepki czyste; doskonały stan zachowania.

Fi.45
800 PLN
17721

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
17722

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
17723

1927 Znaczek składkowy LOPP - Warszawa - Samoloty, znaczek czysty za 50 gr. z pełną oryginalną gumą na pierwszej podlepce.

Fi.23
20 PLN
17724

1927 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Poznań - trzy z czterech znaczków (czwarty za 5 zł. w Katalogu Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali - cena amatorska), używanych od 1932 roku jako dobrowolna dopłata do listu lotniczego, bez gumy w ładnym stanie.

Fi.23-25
320 PLN
17725

1927 Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych w Pradze, nowodruki specjalnych nalepek dla przesyłek balonowych, przesłanych dwoma polskimi balonami w czasie tych zawodów, nalepki w pierwszej kolumnie przeznaczone dla balonu "Warszawa", w drugiej dla balonu "Lwów".


350 PLN
17726

1928 przesyłka poczty balonowej z okazji III Rajdu Balonów Kulistych.

Fi.3c
260 PLN
17727

1928 III Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Warszawie, znaczek LOPP dodatkowej opłaty dla przesyłek balonowych przesłanych podczas zawodów, odmiana nieząbkowana (nakład 300 szt.) skasowany na wycinku okrągłym stemplem "III Raid Balonów Kulistych 30.IX 1928 r." i pieczątką "BALON Warszawa"; bardzo rzadki walor o wiele rzadszy niż nalepki czyste; doskonały stan zachowania.

Fi.3d
400 PLN
17728

1928 poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, list wysłany 4.V do Genewy, przewieziony samolotem na trasie Warszawa-Wiedeń, kasownik odbiorczy; dodatkowy okolicznościowy stempelek poczty lotniczej "Par Avion. - Samolotem./ Exposition Philatelique", o stopniu rzadkości C, według Myślickiego; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania, na odwrocie usunięto stempelek Kazimierza Gryżewskiego (Myślicki 28 211 + 28 203).

Fi.60
200 PLN
17729

1928 poczta lotnicza z Wszechpolskiej Wystawy Filatelistycznej w Warszawie, lotniczy list polecony ofrankowany między innymi paskiem znaczków z bloku 1 wysłany 4.5.28 do Szwajcarii, rzadki dodatkowy stempel "Par Avion. - Samolotem Exposition Philatèlique", kasownik tranzytowy z Wiednia na froncie, na odwrocie stempel odbiorczy, dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja i fotoatest.

Fi.60
1 200 PLN
17730

1929 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.39
20 PLN
17731

1929 I lot pocztowy Kraków-Katowice "LOT", druki przesłane 10.I, czerwony okolicznościowy stempel z rysunkiem gołębia trzymającego w dziobie list i napisem "I Lot Pocztowy Kraków-Katowice 10-I-1929", przesłano zaledwie 150 sztuk poczty; datownik odbiorczy Katowic na odwrocie; efektowny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.83
300 PLN
17732

1929 Otwarcie Linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, list lotniczy przesłany na trasie Katowice - Poznań dodatkowy czerwony stempelek okolicznościowy z zaznaczoną trasą lotu i napisem "I Lot Katowice - Poznań"; na odwrocie datownik odbiorczy POZNAŃ 3 z wyróżnikiem "a" i stempelek "NADESZŁA POCZTĄ LOTNICZĄ"; lotem tym przewieziono zaledwie 80 przesyłek; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.93a
500 PLN
17733

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
17734

1930 Polska-Ameryka, list wysłany 29.V z Warszawy do Chicago, dodatkowy stempelek okolicznościowy "Polska-USA-Canada-Cuba-Mexico-Panama-Peru I Lot Pocztowy First Flight", lotem tym przewieziono zaledwie 53 sztuki poczty.

Fi.100b
1 000 PLN
17735

1930 "CIDNA" Warszawa - Wrocław - Berlin, list wysłany 21 VII z Warszawy do Wrocławia, dodatkowy fioletowy stempel "VOL I LOT Warszawa - Breslau - Berlin"; dwuwierszowy stempel odbiorczy urzędu lotniczego Wrocław 1 "Mit Luftpost befördert Postamt Breslau 1"; lotem tym przewieziono zaledwie 141 sztuk poczty; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; stempelek własnościowy "H.Górny".

Fi.104a
400 PLN
17736

1931 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Saloniki, na tej trasie przewieziono zaledwie 102 takie przesyłki.

Fi.110c
300 PLN
17737

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot do Magdeburga, widokówka przewieziona 7.6 sterowcem z Magdeburga do Friedrichshafen, czerwony okolicznościowy stempel lotu, datownik odbiorczy 8.6; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Sieger 109Ba).


Mi.361, 416, 452
150 PLN
17738

1934 kartka przesłana pocztą balonową z okazji Międzynarodowych zawodów Balonów Wolnych o puchar Gordon - Bennetta, nalepka Aeroklubu R.P.

Fi.7a
160 PLN
17739

1934 list przesłany pocztą balonową z okazji Międzynarodowych zawodów Balonów Wolnych o puchar Gordon - Bennetta, nalepka Aeroklubu R.P., na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.7a
180 PLN
17740

1934 list przesłany pocztą balonową z okazji Międzynarodowych zawodów Balonów Wolnych o puchar Gordon - Bennetta, nalepka Aeroklubu R.P., na odwrocie stempel z Szczuczyna Białystok.

Fi.7a
200 PLN
17741

1934 list przesłany pocztą pierwszego lotu na trasie Warszawa - Poznań - Berlin, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.118a
180 PLN