The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Current auction Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
35426

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 121, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
40 PLN
Bid
35427

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 33 wysłana z Krosna do Krakowa, minimalnie słabszy stan zachowania (ślady archiwizacji, karta w jednym miejscu przedziurawiona).

Fi.Cp16IIx
60 PLN
Bid
35428

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 65 - przecinek zamiast kropki, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp16IIx
70 PLN
Bid
35429

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - "koniczynka" zamiast rombu.

Fi.Cp16IIx
90 PLN
Bid
35430

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 98, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp16IIx
50 PLN
Bid
35431

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, nadruk częściowo na doklejonym znaczku, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp16IIx
120 PLN
Bid
35432

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 106, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp16IIx
50 PLN
Bid
35433

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typ 77, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp16IIx
70 PLN
Bid
35434

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 86, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp16IIx
50 PLN
Bid
35435

1919 wydanie krakowskie, całostka wysłana 23.VIII.1919 z Żywca do Linzu, typ nadruku 98.

Fi.Cp 16IIx
60 PLN
Bid
35436

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 50 z najrzadszym błędem na całostkach tego wydania nadrukiem "POCZTA POCZTA" zamiast "POCZTA POLSKA", znane kilkanaście całostek z tym błędem w większości z obiegu pocztowego, najbardziej spektakularny błąd i typ nadruku, bardzo rzadkie w doskonałym stanie, gwarancja i oznaczenie typu Schmutz.

Fi.Cp16IIx B
4 800 PLN
Bid
35437

1919 wydanie krakowskie, kartka z Krakowa 28.VII.19 do Wiednia, nadruk typ 19.

Fi.Cp16Ix
60 PLN
Bid
35438

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 77; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp16Ix
120 PLN
Bid
35439

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 9.

Fi.Cp16x
40 PLN
Bid
35440

1919 wydanie krakowskie, część na odpowiedź karty podwójnej z silnie przesuniętym poziomo nadrukiem "Poczta Polska 15 hl" typu 35, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu;

część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej z nadrukiem typu 35, do kartki dołączona metryczka autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp17IA, 17IB
600 PLN
Bid
35441

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 134, gwarancja Mikstein.

Fi.Cp18I
120 PLN
Bid
35442

1919 wydanie krakowskie, całostka na kartonie szarym z nadrukiem typu 134 wysłana 5.I.1920 miejscowości Sucha do Wiednia, stempelek cenzury krakowskiej, dobry stan zachowania (na odwrocie ubytek papieru); gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp19IIy
200 PLN
Bid
35443

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 135a.

Fi.Cp19Ix
70 PLN
Bid
35444

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 136, lekkie złamanie.

Fi.Cp19Ix
40 PLN
Bid
35445

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 137.

Fi.Cp19Iy
40 PLN
Bid
35446

1919 wydanie krakowskie, całostka na papierze szarym z nadrukiem typ 136 z obiegu pocztowego z Bielska.

Fi.Cp19Iy
80 PLN
Bid
35447

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 134 (32mm).

Fi.Cp19Iy
40 PLN
Bid
35448

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 137, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp19Iy
70 PLN
Bid
35449

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 135.

Fi.Cp19Iy
80 PLN
Bid
35450

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z nadrukiem typ 134, zaplamienie na odwrocie części II.

Fi.Cp20
200 PLN
Bid
35451

1919 wydanie krakowskie, podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z nadrukami typ 134 z silnym abklaczem.

Fi.Cp20
300 PLN
Bid
35452

1919 wydanie krakowskie, całostka (część na odpowiedź) z nadrukiem typ 134 z fragmentem przesuniętego nadruku z pierwszej części kartki na odwrocie, osobliwe.

Fi.Cp20IxB
100 PLN
Bid
35453

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 138 z spacją zamiast kropki, cześć podwójnej całostki z opłaconą odpowiedzią, część na odpowiedź.

Fi.Cp20IxB
120 PLN
Bid
35454

1919 nadruk znaku opłaty "Orzeł na tarczy barokowej" o nominale 15 fen i napisu "Pocztówka" na niemieckim formularzu o sygnaturze C154/(10.16), pojedyncza belka kasująca, karta wysłana 19.3 z Warszawy do Żyrardowa, kasownik odbiorczy 20.3 na froncie; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp21II
1 000 PLN
Bid
35455

1919 wydanie prowizoryczne, całostka w walucie halerzowej wysłana z Lublina 5.6.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K1, z prawdziwego obiegu pocztowego rzadkie.

Fi.Cp22I
900 PLN
Bid
35456

1919 całostka ze znakiem opłaty w walucie koronowej.

Fi.Cp25
50 PLN
Bid
35457

1919 całostka w walucie koronowej.

Fi.Cp25
40 PLN
Bid
35458

1919 podwójna całostka z opłacona odpowiedzią wysłana z Warszawy do Wiednia, całostka nierozcięta wykorzystana tylko w jedna stronę.

Fi.Cp26
200 PLN
Bid
35459

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 5 bez rombu.

Fi.Cs2II
1 000 PLN
Bid
35460

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 5 z śladowo widocznym rombem.

Fi.Cs3II
100 PLN
Bid
35461

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 3.

Fi.Cs3II
40 PLN
Bid
35462

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z lekko przesuniętym nadrukiem typ 5 z szczątkowo widocznym rombem.

Fi.Cs3II
80 PLN
Bid
35463

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z ukośnym nadrukiem typ 14.

Fi.Cs3III
160 PLN
Bid
35464

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z rzadkim typem nadruku typ 9 z pojedynczą belką, co ciekawe w środku abklacz nadruku co świadczy o przedrukowywaniu sekretnika w postaci rozłożonej.

Fi.Cs3III
300 PLN
Bid
35465

1919 wydanie krakowskie, sekretnik z nadrukiem typ 7, ślad po podlepce widoczny na zdjęciu.

Fi.Cs4II
25 PLN
Bid