The auction will start on 14.04.2023

Auction 100. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
33194

1951 Światowy Tydzień Młodzieży, karta ostemplowana okolicznościowo 21.III w pierwszym dniu obiegu (Myślicki 51 009).

Fi.Cp126
20 PLN
35386

1894 sekretnik austriacki dwujęzyczny, w tym w języku polskim, z Krakowa do Zakopanego.

Fi.Cs4
60 PLN
35387

1918 wydanie lubelskie, całostka z rzadkim nadrukiem w kolorze jasnoczerwonym na kartonie x typ 1, gwarancja i opis koloru i kartonu Schmutz.

Fi.4cx
1 800 PLN
35388

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem na doklejonym znaczku.

Fi.Cp1 + 1 z. 2½
70 PLN
35389

1918 wydanie PP/GGW, całostka grzecznościowo skasowana stemplem prowizorycznym Konin, nadruk typ 7 według najnowszego opracowania J.Berbeki i P.Pelczara, jednak bez cechy tego nadruku w postaci cienkiego górnego końca litery k, spora plama na lewo od prawej cyfry 1.

Fi.Cp1I
80 PLN
35390

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2½ fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 17 z dodatkowo występującą cechą opisową 20; bardzo dobry stan zachowania (Fi.90.-); sygnowane Pelczar.

Fi.Cp1I (1s)
60 PLN
35391

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2½ fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 14; dobry stan zachowania -punktowe przebarwienia na górnej i lewej krawędzi karty (Fi.90.-).

Fi.Cp1I
50 PLN
SOLD
35392

1918 wydanie warszawskie, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku za 2½ fen.; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - wymiary mieszczące się w typie 5, brak wspólnych cech opisowych dla tego typu (2, 5), ale występują nienotowane (11 i 22); dobry stan zachowania (punktowe przebarwienia na i pod górnymi ząbkami doklejonego znaczka) - karta niekatalogowana!!!

Fi.Cp1II (1s)
120 PLN
35393

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 14 w tym na doklejonym znaczku za 2,5 fen.

Fi.Cp1Is
120 PLN
SOLD
35394

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ I.

Fi.Cp2I
35 PLN
35395

1918 wydanie PP/GGW, część całostki z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 22 w tym na doklejonym znaczku za 2,5 fen, kartka przycięta od góry.

Fi.Cp3Is
150 PLN
35396

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

Fi.Cp4ay-by
200 PLN
35397

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym, nadruk czerwonobrązowy typ 1 z dolna belka kończącą się na linii wyznaczonej przez lewy brzeg ramki, gwarancja i oznaczenie kartonu Schmutz.

Fi.Cp4z
140 PLN
SOLD
35398

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie żółtawoszarym, nadruk czerwonobrązowy typ 2 z dolna belka kończącą się około 3 mm pod znaczkiem opłaty za linią wyznaczoną przez lewy brzeg ramki, gwarancja i opis (typ opisany jako"odwrócona ramka") Schmutz.

Fi.Cp4z
360 PLN
35399

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie żółtobrązowym v, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp5v
160 PLN
SOLD
35400

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie brązowawoszarym.

Fi.Cp5y
100 PLN
35401

1918 wydanie lubelskie, całostka na kartonie szarym z, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp5z
150 PLN
35402

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z nadrukiem typ 14.

Fi.Ca3
250 PLN
35403

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
60 PLN
35404

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 8, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8I
500 PLN
35405

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 4 z koniczynką zamiast rombu, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8I
500 PLN
35406

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 57 z opuszczoną cyfrą 1 w nominale.

Fi.Cp8II
500 PLN
35407

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8II
500 PLN
35408

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 42; opis i gwarancja Schmutz;

całostka z nadrukiem typu 12, litera P w POCZTA przerwana u dołu, do kartki dołączono dwie metryczki autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.11" (aktualnie Cp.12I);

karta podwójna z nadrukiem typu 96; opis i gwarancja Schmutz;

karta podwójna z nadrukiem typu 11, zamiast rombu koniczynka, do kartki dołączono metryczkę autorstwa prof.St.Miksteina z wymiarami nadruku i opisem typu; uwaga! wpisany przedwojenny numer całostki - "Kartka Nr.12" (aktualnie Cp.13I); na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp12I-II, 13I-II
1 000 PLN
35409

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 42, plamki.

Fi.Cp14IIx
30 PLN
35410

1919 wydanie krakowskie, kartka z nadrukiem typ 120 - brak rombu.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
35411

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 129 wysłana z Krakowa 16.IX.19 do Warszawy.

Fi.Cp14IIx
60 PLN
35412

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania, skasowana grzecznościowo.

Fi.Cp14IIx
40 PLN
35413

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp14IIx
80 PLN
35414

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 44, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp14IIy
80 PLN
35415

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 118.

Fi.Cp14IIy
80 PLN
35416

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 13.

Fi.Cp14Ix
60 PLN
35417

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 80, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp14Ix
60 PLN
35418

1919 wydanie krakowskie, całostka z podwójnym nadrukiem typ 44, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp14y Np
600 PLN
35419

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Chyrowa do Okocimia, nadruk typ 100. ślady po zmoczeniu.

Fi.Cp15IIA
50 PLN
35420

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42, część całostki z opłacona odpowiedzią, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp15IIxA
90 PLN
35421

1919 wydanie krakowskie, część na odpowiedź podwójnej całostka z nadrukiem typu 94 datowana 15.IX przesłana miejscowo w Krakowie, na odwrocie jednowierszowy w ramce "BANK KRAJOWY FILIA W KRAKOWIE", znak opłaty unieważniony kreśleniem, minimalnie słabszy stan zachowania (ślady archiwizacji, karta w jednym miejscu przedziurawiona).

Fi.Cp15IIxB
120 PLN
35422

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 23 wysłana ze Lwowa 7.IX.19 do Wiednia ze stemplem cenzury K1.

Fi.Cp 16 Ix
80 PLN
35423

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 37, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Cp16IIx
40 PLN
35424

1919 wydanie krakowskie, kartka z ukośnym nadrukiem typ 77 z obiegu pocztowego, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp16IIx
200 PLN