Nowa aukcja rozpocznie się wkrótce

Aukcja 115. Poczta obozu Woldenberg

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
40179

1943 LOTERIA OBOZOWA - URZĘDOWO, korespondencja bez opłaty znaczkowej, zawiadomienie o wypłacie wygranej w loterii obozowej na karcie ozdobionej grafiką z wizerunkiem listków koniczyny i napisem "POPRZEZ SOLO AMBO SECO DO MILIONA NIEDALEKO", wysłane 15.X z dodatkowym stempelkiem URZĘDOWO; niezwykle ciekawy, bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


1 600 PLN
40180

1943 XX rocznica powstania polskiej YMCA, grafika wykonana dla karnetu z programem uroczystości rocznicowych autorstwa Janusza Łonickiego, wymiary grafiki 83 x 71 mm.


900 PLN
40181

1943 pocztówka ozdobiona drzeworytem autorstwa Mariana Puchalskiego przedstawiającym ratusz poznański, na froncie odciśnięty 11.XI stempel okolicznościowy z okazji Święta Niepodległości, na odwrocie napis POCZTÓWKA.


120 PLN
40182

1943 legitymacja Koła Filatelistów, dokument sporządzony jako odbitka drzeworytnicza, na "okładce" emblemat koła ze znaczkiem i trąbką pocztową sygnowany BZN (Bronisław Zygfryd Nowicki), czerwony stempelek koła, dobry stan zachowania.


500 PLN
40183

1943 niewielka odbitka drzeworytu autorstwa Zygmunta Pazdy "ŚWIĘTO MUROWANEGO 61 PP 29 MAJA 1943" z podpisem autora.


500 PLN
40184

1943 legitymacja odznaki honorowej "Związku Klubów Sportowych" Oficerskiego Obozu Jeńców IIC z numerem 76 wydana na nazwisko Czesław Puka, z podpisami prezydium Związku Klubów; dekoracyjna forma graficzna, na okładce wykonany drzeworytem artystyczny emblemat Związku, niepowtarzalna pamiątka w doskonałym stanie zachowania.


1 000 PLN
40185

1943 karta ozdobiona drzeworytem z motywami świątecznymi i harcerską lilijką, gwarancja.


200 PLN
40186

1943 karta ozdobiona drzeworytem z motywami świątecznymi i harcerską lilijką, gwarancja.


200 PLN
40187

1943 karta ozdobiona drzeworytem z motywami świątecznymi i harcerską lilijką, gwarancja.


200 PLN
40188

1943 "Izba chorych" odbitka autorska drzeworytu (z podpisem), sporządzonego przez Stefana Michalskiego według projektu Jana Knothe, odbitka sygnowana monogramem wiązanym "MK"; przedstawia ona scenkę z życia obozowego; umieszczona w świetle passe-partout, z czterowierszem dopisanym ręcznie piórkiem "Izba chorych"; reprodukowana w tomie I Katalogu Poczty Obozowej Józefa Machowskiego na str.19; bardzo dobry stan zachowania.


1 600 PLN
40189

1943 "Trepy" odbitka autorska drzeworytu (z podpisem), którego twórcą jest Marian Stępień, przedstawia ona scenkę z życia obozowego; umieszczona w świetle passe-partout, z czterowierszem dopisanym ręcznie piórkiem "Trepy"; reprodukowana w tomie I Katalogu Poczty Obozowej Józefa Machowskiego na str.27; dobry stan zachowania.


1 600 PLN
40190

1943-4 zestaw 8 wycinków z różnymi stemplami okolicznościowymi.


120 PLN
40191

1943 odbitka stempla okolicznościowego "LEOPOLIS SEMPER FIDELIS".


70 PLN
40192

1944 zawiadomienie z biblioteki obozowej, stempel okolicznościowy Wystawy leśnej, gwarancja.

Fi.22
200 PLN
40193

1944 kartka z grafiką obozową "Lwów", stempel okolicznościowy "UCZYMY SIĘ LATAĆ".

Fi.24
120 PLN
40194

1944 "CZYTAJCIE POLSKICH AUTORÓW" karta z okolicznościowym dodrukiem wykonanym z klocka wykorzystanego do druku nalepek propagujących czytelnictwo, wydana z okazji wystawy - 400 lat Polskiej Książki; dodatkowo odbitka artystycznego stempla ze stylizowanymi literami KPS będącymi skrótem hasła "Książka Przychodzi Sama", gwarancja.

Fi.25
200 PLN
40195

1944 zaproszenie na Walne Zebranie Zarządu Koła Filatelistów, grafika obozowa z symbolem Koła Filatelistów, na odwrocie drukowany tekst zaproszenia, gwarancja.

Fi.25
200 PLN
40196

1944 list polecony z Koła Filatelistów, na odwrocie stempelek "KOŁO FILATELISTÓW OBÓZ OF. IIC" i stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.25, 28, 36
200 PLN
40197

1944 list polecony z Koła Filatelistów, na odwrocie stempelek "KOŁO FILATELISTÓW OBÓZ OF. IIC" i stempel odbiorczy, gwarancja.

Fi.25, 28, 36
200 PLN
40198

1944 list polecony, znaczki unieważnione stemplem okolicznościowym "Miłuj bliźniego" z okazji 80. rocznicy założenia Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, gwarancja.

Fi.27, 29
100 PLN
40199

1944 kartka ozdobiona dwubarwnym drzeworytem autorstwa Jerzego Staniszkisa, na odwrocie napis POCZTÓWKA, gwarancja.

Fi.28
200 PLN
40200

1944 karta "firmowa" klubu sportowego KS KRESY na froncie ozdobiona grafiką przedstawiającą godło klubu, a na odwrocie jego miniaturką, z fantazyjnym napisem POCZTÓWKA, gwarancja.

Fi.29
500 PLN
40201

1944 pocztówka ozdobiona rzadkim drzeworytem przedstawiającą scenę puszczania wianków na wodę, figurę Świętowita, a na pierwszym planie wianek z herbami polskich miast i napis WIANKI, fantazyjny napis POCZTÓWKA, gwarancja Krawczyk.

Fi.29
500 PLN
40202

1944 znaczek unieważniony stemplem okolicznościowym "WILNO 19.IV.1919" na pocztówce ozdobionej drzeworytem autorstwa Jerzego Staniszkisa przedstawiającym Górę Trzykrzyską w Wilnie, na froncie napis POCZTÓWKA, gwarancja.

Fi.29
100 PLN
40203

1944 Hetmani, jasnoniebieski znaczek ze Stefanem Czarneckim skasowany 22.VIII stemplem okolicznościowym w kolorze czerwonym "MIŁUJ BLIŹNIEGO" z okazji 80-lecia Czerwonego Krzyża na formularzu Amerykańskiego Czerwonego Krzyża, niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.29
400 PLN
40204

1944 150 rocznica powstania kościuszkowskiego, ekspresowy list polecony , znaczki unieważnione kasownikiem okolicznościowym "Góra św. Anny", gwarancja.

Fi.30, 37
200 PLN
40205

1944 znaczek wydania obiegowego na kartce nadanej 8.4.44.

Fi.36
30 PLN
40206

1944 kartka z grafiką wielkanocną z obiegu pocztowego, pionowe zagięcie.

Fi.36
80 PLN
40207

1944 kartka obozowa z bardzo rzadką grafiką "P.K.P.", gwarancja pod grafiką.

Fi.36
500 PLN
40208

1944 kartka polecona z zawiadomieniem o terminie odbioru naprawionego zegarka, bardzo rzadki stempel "PRACOWNIA ZEGARMISTRZOWSKA Z. JAŁOWIEC BAR. ---------- 10A", gwarancja.

Fi.36
500 PLN
40209

1944 kartka z dwubarwnym drzeworytem przedstawiającym żaglowiec w podcieniu z godłami Polski i województwa pomorskiego, u dołu litery "A" i "FE", fantazyjny napis POCZTÓWKA, bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (zagięcie ukośne powstałe najpewniej przed drukiem), gwarancja.

Fi.36
500 PLN
40210

1944 kartka z obiegu pocztowego ozdobiona na odwrocie drzeworytem o tematyce Wielkanocnej sygnowaną Z.S. (Zygmunt Szatkowski), na froncie napis POCZTÓWKA, gwarancja.

Fi.36
100 PLN
40211

1944 znaczek unieważniony stemplem okolicznościowym z okazji rocznicy bitwy pod górą Świętej Anny w czasie III powstania śląskiego na pocztówce ozdobionej drzeworytem, którego autorem jest Marian Stępień, przedstawiającym kościół św. Jadwigi w Pszczynie, na odwrocie napis POCZTÓWKA, gwarancja.

Fi.36
100 PLN
40212

1944 kartka z obiegu pocztowego.

Fi.36
120 PLN
40213

1944 dwa znaczki dopłaty na niedofrankowanej kopercie listu wysłanego przez Koło Filatelistów (stempelek nadawcy na odwrocie), ponieważ w tym okresie opłata za list wynosiła 20 fen., dopłatę pobrano w podwójnej wysokości brakującej opłaty, adnotacja czerwoną kredką "pobrać", koperty w obrocie wewnątrzobozowym należą do rzadko spotykanych walorów, walor w dobrym stanie zachowania, gwarancja.

Fi.36, D5, D6
500 PLN
40214

1944 wydanie obiegowe, próba znaczka w barwie pomarańczowej, gwarancja Schmutz.

Fi.36P3
2 000 PLN
40215

1944 wydanie obiegowe - znaczek na zawiadomieniu o powołaniu adresata jako sędziego liniowego na mecz piłki nożnej Warta I - Lwów I w dniu 1 VIII, dodatkowy stempelek "Collegium Sędziów Sportowych"; znaczek skasowany 29.VI stemplem okolicznościowym "ŚWIĘTO MORZA"; gwarancja.

Fi.36a
320 PLN
40216

1944 wydanie obiegowe - znaczek na zawiadomieniu o święcie pułkowym 2 Pułku Artylerii Ciężkiej, wysłanym 19 V; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.36a
240 PLN
40217

1944 wydanie obiegowe, cztery czyste czworobloki znaczków za 5 f., w kolorach ciemno brązowoczerwonym, brązowoczerwonym, ciemnoczerwonym i czerwonym, zamiast dwóch cztery odmiany koloru czerwonego, gwarancja.

Fi.36a, b
200 PLN
40218

1944 wydanie obiegowe, dwa kasowane czworobloki znaczków za 5 f. w kolorach brązowoczerwonym i czerwonym, gwarancja.

Fi.36a, b
60 PLN