Aukcja zakończy się 04.03.2024
Do końca aukcji pozostało:

Aukcja 115. Poczta obozu Woldenberg

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
40099

1942 Don Kichot "Na wędrówce" - grafika autorstwa Eugeniusza Pichella wykonana techniką drzeworytu sztorcowego, odbitka datowana 24 XII 1942 z dedykacją ołówkiem "Imieninowy podarek p.Adamowi Eug Pichel"; walor z cyklu trzech grafik poświęconych Don Kichotowi: Na wędrówce, W walce z wiatrakami, Don Kichot po porażce - reprodukowana w Katalogu Poczty Obozowej (t2) IIC Woldenberg Józefa Machowskiego na str.23; dobry stan zachowania.


3 200 PLN
40100

1942 los nr.1656 Loterii Funduszu Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych, bilet ozdobiony symboliczną grafiką, stempelek KOM.REW. OFLAG IIC z podpisami jej członków, na odwrocie tekst informacyjny "W WYPADKU ZGUBIENIA LUB ZNISZCZENIA LOSU - WYGRANA NIE BĘDZIE WYPŁACONA IV.42"; niezwykle rzadkie ozdobne wydawnictwo obozowe w doskonałym stanie zachowania.


900 PLN
SPRZEDANY
40101

1942 legitymacja Wojskowego Klubu Sportowego "Lwów" (jednego z siedmiu istniejących w obozie) - powstałego w styczniu 1941 - o numerze 179 (klub liczył 477 członków), wystawiona na nazwisko ppor. Zdzisława Tarczyńskiego, podpisy prezesa ppor. Bogdana Neumanna i sekretarza ppor. Tadeusza Jakubowskiego, czerwona odbitka dekoracyjnej pieczęci klubu "WOJSK. KLUB SPORT. LWÓW"; okładka ozdobiona artystycznym drzeworytem z emblematem klubu; rzadko spotykany dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
40102

1942 grafika z legitymacji Jenieckiej Odznaki Tężyzny - "jot" wydana przez Kierownictwo Wychowania Fizycznego Obozu IIC z podpisami prezydium; dekoracyjna forma graficzna autorstwa Bronisława Zygfryda Nowickiego, bardzo dobry stan zachowania.


500 PLN
40103

1942 legitymacja Wojskowego Klubu Sportowego "Wawel" (jednego z siedmiu istniejących w obozie), wystawiona na nazwisko por. Stanisława Piecucha, okładka ozdobiona artystycznym drzeworytem z emblematem klubu, rzadko spotykany dokument w bardzo dobrym stanie zachowania.


1 000 PLN
40104

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, kasowana seria znaczków z bloku, gwarancja.

Fi.(bl.4)
200 PLN
SPRZEDANY
40105

1943 Pochodnia, znaczek z 10 fen na papierze białym gładkim bibułkowym na karcie pocztowej ozdobionej wielkanocną ilustracją, wysłanej 24.IV, dodatkowo stempel propagujący wystawę drzeworytu "DRUGA WYSTAWA DRZEWORYTU"; gwarancja Schmutz.

Fi.16x
200 PLN
40106

1943 23.rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, kasowany okolicznościowo na wycinku znaczek za 10+15 f., gwarancja.

Fi.18
80 PLN
40107

1943 23.rocznica odzyskania dostępu do Bałtyku, kasowany okolicznościowo na wycinku znaczek za 10+15 f. z błędem "brak plamki na falach" (Fi.200.-), gwarancja i opis.

Fi.18 B1
240 PLN
40108

1943 miniaturowa kartka z obiegu pocztowego, gwarancja.

Fi.19
200 PLN
40109

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, seria znaczków skasowana na karcie; gwarancja.

Fi.19-21
170 PLN
40110

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, seria stemplowana, gwarancja.

Fi.19-21
100 PLN
40111

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, seria kasowana (Fi.150.-), gwarancja.

Fi.19-21
130 PLN
40112

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, seria, gwarancja Walocha.

Fi.19-21
120 PLN
40113

1943 400-lecie śmierci Mikołaja Kopernika, seria czysta (Fi.190.-), gwarancja.

Fi.19-21
180 PLN
SPRZEDANY
40114

1943 kartka ozdobiona na odwrocie bardzo rzadką ilustracją z napisem "Uprzejmie zapraszamy na imprezy Dni Książki - Komitet", gwarancja.

Fi.22
500 PLN
40115

1943 karnet - "WYSTAWA LEŚNA" ozdobiony okolicznościową grafiką autorstwa Zygmunta Pazdy, wysłany jako zaproszenie imienne na wystawę, dodatkowo na okładce odciśnięty stempel okolicznościowy "WYSTAWA LEŚNA", gwarancja Krawczyk.

Fi.22
1 000 PLN
40116

1943-44 Hetmani, seria na wycinkach, znaczki skasowane stemplami okolicznościowymi ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA i TYDZIEŃ ZIEM WSCHODNICH; gwarancja Krawczyk,.

Fi.22-30
320 PLN
40117

1943-44 Hetmani, seria czysta (Fi.250.-), gwarancja Wiatrowski, gwarancja.

Fi.22-30
225 PLN
40118

1943 Hetmani, znaczek ze Stanisławem Żółkiewskim na pocztówce ozdobionej rzadkim drzeworytem którego autorem jest Marian Stępień, przedstawiającym pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie, ostemplowany 22.XII kasownikiem okolicznościowym "LEOPOLIS SEMPER FIDELIS"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.24
450 PLN
SPRZEDANY
40119

1943 Hetmani, znaczek za 10 f. ze Stanisławem Żółkiewskim na ilustrowanej pocztówce ozdobionej bożonarodzeniową grafiką, wysłanej 22 XII, dodatkowy stempel okolicznościowy "UCZMY SIĘ LATAĆ"; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.24
180 PLN
40120

1943 Hetmani - Stanisław Żółkiewski, unikalna próba znaczka za 10 f. autorstwa Eugeniusza Pichella, odbita z pojedynczej kliszy w kolorze głębokozielonym w minimalnym nakładzie 10 sztuk; pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 26.0.5. w kolorze tiefgrün 24/25E7, jego adnotacja i opis na odwrocie, zachowana w ładnym stanie, sygnowana Gryżewski.

Fi.24 P2
2 500 PLN
40121

1943 Hetmani, znaczek ze Stanisławem na pocztówce ozdobionej rzadką grafiką wielkanocną "Chrzan", wysłanej 6 IV; dobry stan zachowania (na znaczku przebarwienia); gwarancja.

Fi.25
400 PLN
40122

1943 kartka obiegowa w słabszym stanie, znaczek unieważniony stemplem okolicznościowym z okazji rocznicy bitwy pod górą Świętej Anny w czasie III Powstania Śląskiego, gwarancja.

Fi.25
120 PLN
40123

1943 Hetmani - Karol Chodkiewicz, unikalna próba znaczka za 15 f. autorstwa Eugeniusza Pichella, odbita z pojedynczej kliszy w kolorze oliwkowobrązowym w minimalnym nakładzie 10 sztuk; pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 27.0.2. w kolorze olivbraun 4F3, jego adnotacja na odwrocie.

Fi.26 P1
2 500 PLN
40124

1943 hetmani, próba znaczka w barwie brązowej, gwarancja Schmutz.

Fi.26P4
2 500 PLN
40125

1943 Hetmani, znaczek z Karolem Chodkiewiczem na karcie z oryginalnego obiegu wysłanej 31.XII z dodatkowym stemplem propagandowym "UCZMY SIĘ LATAĆ"; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta); gwarancja Krawczyk.

Fi.27
150 PLN
40126

1943 Hetmani, znaczek ze Stefanem Czarneckim na kopercie listu z oryginalnego obiegu pocztowego, wysłanego 28.II.1944; koperty w obrocie wewnątrzobozowym należą do rzadko spotykanych walorów, tu oferowana w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.28
320 PLN
40127

1943 Hetmani - Stefan Czarniecki, unikalna próba znaczka za 20 f. autorstwa Eugeniusza Pichella, odbita z pojedynczej kliszy w kolorze szaroniebieskim w minimalnym nakładzie 10 sztuk; pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 28.0.4. w kolorze graublau 22/21E7, jego adnotacja na odwrocie.

Fi.28 P1
2 500 PLN
40128

1943-44 Hetmani - Stefan Czarniecki, bardzo rzadki z przywieszką i skasowany czerwonym kasownikiem obiegowym znaczek za 20 f. w kolorze ciemnoniebieskim (Fi.400.-), gwarancja Schmutz.

Fi.28ax1 Pw
400 PLN
40129

1943-44 Hetmani - Stefan Czarniecki, rzadki z przywieszką czysty znaczek za 20 f. w kolorze ciemnoniebieskim (Fi.500.-), gwarancja Schmutz.

Fi.28ax1 Pw
500 PLN
40130

1943-44 Hetmani - Stefan Czarniecki, rzadki z przywieszką znaczek za 20 f. (Fi.400.-), niespotykany w tak jasnym odcieniu koloru niebieskiego, gwarancja Schmutz.

Fi.28bx1 Pw
480 PLN
40131

1943 Hetmani, jasnoniebieskie znaczki ze Stefanem Czarneckim na karcie poleconej (opłata niezgodna z taryfą), skasowane 13.VIII stemplem olimpijskim w dniu rozpoczęcia Olimpiady Obozowej; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.29
200 PLN
40132

1943 Generał Sikorski - wydanie żałobne, znaczek na karcie ostemplowany 15.VIII kasownikiem okolicznościowym "ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA", dodatkowo napis POCZTÓWKA; gwarancja.

Fi.31
60 PLN
40133

1943 kartka z grafiką obozową, znaczek ze stemplem okolicznościowym 25-lecia odzyskania niepodległości, na odwrocie napis POCZTÓWKA.

Fi.31
80 PLN
40134

1943 kartka z grafiką obozową, kasownik okolicznościowy "Dni książki".

Fi.31
80 PLN
40135

1943 Generał Sikorski - wydanie żałobne, kasowane znaczki za 20 f., dwa skrajne odcienie papieru, datowniki w kolorach czarnym i czerwonym, gwarancja.

Fi.31
80 PLN
40136

1943 gen. W. Sikorski - wydanie żałobne, gwarancja Ways.

Fi.31
50 PLN
40137

1943 wydanie żałobne po śmierci gen. W. Sikorskiego, gwarancja Walocha.

Fi.31
20 PLN
40138

1943 Generał Sikorski - wydanie żałobne, czysty znaczka za 20 f., gwarancja.

Fi.31
40 PLN