Aukcja zakończy się 08.07.2024
Do końca aukcji pozostało:

Aukcja 115. Poczta obozu Woldenberg

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
40059

1942 Pochodnia - cynobrowy znaczek za 5 fen na papierze białym gładkim bibułkowym na druku bibliotecznym, przesłanym 20.IX.1943; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.15bx
120 PLN
40060

1942 zaproszenie na Święto Pułkowe 1 Dywizji Piechoty Legionów Józefa Piłsudskiego w dniu 15.VIII ozdobione drzeworytem z programem uroczystości i odznaką pułkową, grafika sporządzona przez Stefana Michalskiego według projektu Jana Knothe, odbitka sygnowana monogramem wiązanym "MK"; autorzy ci stanowili najlepszy zespół, który wykonał w obozie bardzo wiele grafik, zarówno artystycznych jak i użytkowych (znaczki, ilustracje, zaproszenia, wizytówki, ekslibrisy, etc.); zaproszenie ofrankowane i wysłane 12.VIII, znaczek skasowany stemplem okolicznościowym "TYDZIEŃ ŚWIĘTA W.F. I SPORTU"; dekoracyjne wydawnictwo w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.15bx
900 PLN
SPRZEDANY
40061

1942 Pochodnia - cynobrowy znaczek za 5 fen na papierze białym gładkim bibułkowym skasowany datownikiem 23.IV.43 na karcie ozdobionej ilustracją świąteczną przedstawiającą godło (orła) z mieczami na tle podświetlonej promieniami mapy Polski i gałązkami z baziami z sucho tłoczonym napisem "ALLELUJA"; dodatkowy stempel propagandowy z błędem "DRUGA WYSTAWA DRZWORYTU" (brak litery E) zamiast prawidłowego DRZEWORYTU ; dobry stan zachowania (punktowe przebarwienia); gwarancja.

Fi.15bx
1 600 PLN
40062

1942 Kuźnia, fałszerstwo próby wykonane poprzez ręczny retusz czarnej odbitki z unieważnionej przez przecięcie oryginalnej matrycy, gwarancja i opis FALSUM Krawczyk.

Fi.16 FFi
150 PLN
40063

1942 kartka z obiegu pocztowego na składanym sucho tłoczonym karnecie z życzeniami świątecznym i noworocznymi "ANIOŁ PASTERZOM MÓWIŁ 1943 (3 przerobiona tuszem na cyfrę 4) DO SIEGO ROKU", bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.23
200 PLN
40064

1942 150-lecie ustanowienia orderu Virtuti Militari, całostka z obiegu pocztowego, gwarancja.

Fi.Cp2
100 PLN
40065

1942 150-lecie ustanowienia orderu Virtuti Militari, karta pocztowa o ciemnym, nieretuszowanym znaku opłaty, papier prążkowany na rewersie; karta w minimalnie słabszym stanie zachowania (punktowe przebarwienia); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp2Iay
200 PLN
40066

1942 całostka ze stemplem okolicznościowym "Zieleńce 18-VI-1792", gwarancja.

Fi.Cp2Iby
100 PLN
40067

1942 150-lecie ustanowienia orderu Virtuti Militari, całostka z obiegu.

Fi.Cp2Iy
150 PLN
40068

1942 Matka Boska Obozowa, całostka o jasnym znaku opłaty wysłana 23.XII; gwarancja.

Fi.Cp3
180 PLN
40069

1942 Matka Boska Obozowa, całostka z obiegu pocztowego z dodatkowa opłata znaczkiem dopłaty, na odwrocie gwarancja.

Fi.Cp4, D3
500 PLN
40070

1942 Lotnik - WZÓR karty, całostka-druk biblioteczny z ręcznym ukośnym napisem "Wzór", przykładowo wypełniony, przeznaczona dla urzędników pocztowych jako egzemplarz okazowy i porównawczy prawidłowego druku bibliotecznego (w taryfach obozu była to osobna pozycja), dotychczas nieznany walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.Cp5
800 PLN
40071

1942 Lotnik, całostka zaproszenie na wystawę "Dziecko w Fotografii" wysłana 18 XII, uszkodzona górna część litery A w POCZTÓWKA; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5
150 PLN
40072

1942 Lotnik, całostka dofrankowana cynobrowym znaczkiem za 5 f na papierze szarym szorstkim grubym wysłana 8.III.43, na odwrocie zaproszenie na "Herbatkę Przemyślaków", bardzo dobry stan zachowania; sygnowano na odwrocie A.R., gwarancja.

Fi.Cp5, 15bx
180 PLN
40073

1942 Cyfry, zielony znaczek dopłaty za 10 fen na zawiadomieniu z apteki obozowej przesłanym 13.X na koszt odbiorcy, skasowany datownikiem odciśniętym dodatkowo powyżej, stempelek okolicznościowy "wystawa filatelistyczna"; zielone znaczki dopłat spotyka się zazwyczaj kasowane grzecznościowo, prawidłowo użyte na oryginalnych przesyłkach są niezwykle rzadkie; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.D1
1 200 PLN
40074

1942 kartka obozowa z życzeniami opłacona przez odbiorcę znaczkiem dopłaty, gwarancja.

Fi.D1
300 PLN
40075

1942-43 Cyfry, kompletna seria dopłat na wycinkach (Fi.595.-), czerwonobrązowe z kasownikiem okolicznościowym, zielone z czerwonym obiegowym, a ciemnobrązowy i jasnobrązowe ze zwykłym obiegowym, gwarancja.

Fi.D1-4
540 PLN
40076

1942-43 Cyfry, kasowana seria znaczków dopłaty - wszystkie podstawowe odmiany (Fi.595.-), gwarancja Krawczyk, gwarancja.

Fi.D1-4
540 PLN
40077

1942-43 Cyfry, czysta seria znaczków dopłaty - odmiany papierów i kolorów (Fi.850.-), gwarancja Schmutz.

Fi.D1-4
750 PLN
SPRZEDANY
40078

1942 znaczki dopłaty w kolorze zielonym, gwarancja Schmutz.

Fi.D1y, D3y
400 PLN
40079

1942 cyfry, znaczki dopłaty w kolorze zielonym, gwarancja Kronenberg (podpis).

Fi.D1y, D3y
300 PLN
40080

1942 cyfry, znaczki dopłaty w kolorze zielonym, gwarancja Kronenberg (podpis).

Fi.D1y, D3y
400 PLN
40081

1942 seria znaczków dopłaty w kolorze zielonym, gwarancja Schmutz.

Fi.D1y, D3y
480 PLN
40082

1942-43 Cyfry, bardzo udane fałszerstwo znaczków dopłaty na szkodę zbieraczy, arkusik z dwoma wartościami w położeniu tete-beche, prawdziwe znaczki nie występują w tej postaci.

Fi.D2+4 FFi
320 PLN
40083

1942 150-lecie bitwy pod Zieleńcami, rzadki czysty blok z narożnikami w słabszym stanie, gwarancja.

Fi.bl.1
1 100 PLN
40084

1942 Virtuti Militari - 150 lecie bitwy pod Zieleńcami, najrzadszy blok Woldenbergu kasowany okolicznościowo (Fi.1000.-), gwarancja.

Fi.bl.1
900 PLN
40085

1942 Wystawa Filatelistyczna, blok Madonna, piękny stan (Fi.1000.-), gwarancja Schmutz.

Fi.bl.2
800 PLN
40086

1942 Wystawa Filatelistyczna, kasowany okolicznościowo blok Madonna (Fi.750.-), gwarancja.

Fi.bl.2
600 PLN
40087

1942 Wystawa Filatelistyczna, kasowany okolicznościowo blok Madonna z bardzo rzadkim błędem "perła w koronie", gwarancja i opis Ryblewski.

Fi.bl.2
1 000 PLN
40088

1942 wystawa filatelistyczna, blok. gwarancja Schmutz.

Fi.bl.2
600 PLN
40089

1942 wystawa filatelistyczna, blok, gwarancja Schmutz.

Fi.bl.2
900 PLN
40090

1942 Wystawa Filatelistyczna, fałszerstwo bloku Madonna, zbliżony rysunek, ale cienki papier i kolor żółty zamiast pomarańczowego, może uchodzić za próbę, ciekawy walor do zbioru specjalizowanego obozów.

Fi.bl.2 FALSE
162 PLN
SPRZEDANY
40091

1942 Wystawa Filatelistyczna, fałszerstwo bloku Madonna, zbliżony rysunek, kolor żółty zamiast pomarańczowego, biały gruby gładki papier, może uchodzić za próbę, ciekawy walor do zbioru specjalizowanego obozów.

Fi.bl.2 P FFi
250 PLN
40092

1942 GRYF - bramy Chojnic - Konkurs na znaczki obozowe; Zygmunt Pazda - projekt na cienkim papierze (jednym z czterech) z trzyznaczkowej zwycięskiej serii; wyniki ogłoszono podczas Wystawy Filatelistycznej w listopadzie 1942 roku, gwarancja Schmutz.


150 PLN
40093

1942 WARSZAWA - Konkurs na znaczki obozowe; Marian Stępień - projekt na cienkim papierze (jednym z czterech) z trzyznaczkowej serii, która zdobyła II nagrodę; wyniki ogłoszono podczas Wystawy Filatelistycznej w listopadzie 1942 roku, gwarancja Schmutz.


150 PLN
40094

1942 ZESTAW CZTERECH MAP UCIECZKOWYCH obejmujących tereny położone na zachód, południowy-zachód i południe od Woldenbergu, sporządzonych w obozie z gumowych matryc, ręcznie kolorowanych z naniesionymi piórkiem dodatkowymi informacjami (np.: położenie leśniczówek, nazwy rzek). Według książki J.Olesika "Oflag IIC Woldenberg": "Należy wreszcie wspomnieć o pracy płk.art.Adama Sawczyńskiego. Przez cały okres istnienie Oflagu IIC Woldenberg prowadził on systematyczne badania dotyczące przebiegu wojny obronnej 1939 r. Jego poczynania stały się jednak realne dopiero wówczas, gdy Niemcy dostarczyli do obozu mapy w skali 1:300 000 i 1:100 000, wręczając je za pokwitowaniami (wszystkie egzemplarze musiały być zwrócone) tym oficerom, którzy na podstawie własnych przeżyć zgodzili się opisać działania wojenne, w jakich brali udział. W tym wypadku polska komenda nie przeciwdziałała zabiegom niemieckim, traktując je jako dobrą okazję do wykonywania kopii map wojskowych. Produkcją map wojskowych zajmowali się oficerowie służby kartograficznej, a także przyuczeni amatorzy, pod kierownictwem kpt.Michała Standziaka. Najpierw mapę niemiecką przerysowywano na kalkę, a następnie przenoszono ją na gumową matrycę. Tłoczono je za pomocą prasy służącej do produkcji ZNACZKÓW POCZTOWYCH. Szczególnie interesowano się tymi mapami, które obejmowały tereny przyległe do obozu, poczynając od Odry aż po Bydgoszcz. Służyły one do różnego rodzaju ćwiczeń, a także uciekinierom z niewoli. Wiele uwagi poświęcono przechowywaniu map. Najczęściej umieszczano je między dwoma arkuszami tektury wstawionymi w okno, w miejsce wybitej szyby."
Mimo odnotowanych około 90-ciu ucieczek nie spotyka się nawet pojedynczych map. Powyższe stanowią niewątpliwie unikalny zestaw mogący być prawdziwą "perłą w koronie" zbioru poczt jenieckich, doskonały stan zachowania.


24 000 PLN
40095

1942 niemiecki banknot wewnątrzobozowych za 2 Reichsmarki na papierze ze znakiem wodnym, słabszy stan.


180 PLN
40096

1942 niemiecki banknot wewnątrzobozowych za 5 Reichsmarek na papierze ze znakiem wodnym, lekko uszkodzone narożniki.


240 PLN
40097

1942 niemiecki banknot wewnątrzobozowych za 2 Reichsmarki na papierze ze znakiem wodnym, słabszy stan.


180 PLN
40098

1942 niemiecki banknot wewnątrzobozowych za 1 Reichsmarkę na papierze ze znakiem wodnym, słabszy stan.


120 PLN