Aukcja zakończy się 11.10.2021
Do końca aukcji pozostało:

Aktualna aukcja Lista Kategorii

Lp. Nazwa Liczba pozycji
1Okres przedznaczkowy82/82
2Obce poczty na ziemiach polskich194/194
3Królestwo Polskie90/90
4Poczty okupacyjne I wojny światowej187/187
5Poczty wojskowe I wojny światowej239/239
6Poczty miejskie 1914-1918274/274
7Poczty lokalne 1918-1919106/106
8Wydania przedrukowe 1918-1919654/654
9Polska międzywojenna 1919-19391115/1115
10Poczta Litwy Środkowej146/146
11Placówki poza granicami kraju 1919-1939112/112
12Plebiscyty 1920-1922122/122
13Wydania rządu na emigracji25/25
14Obce poczty okresu II Wojny Światowej94/94
15Poczty wojskowe okresu II wojny światowej165/165
16Generalne Gubernatorstwo304/304
17Poczty obozów koncentracyjnych i obozów pracy28/28
18Poczta obozu Woldenberg296/296
19Poczta obozu Murnau77/77
20Poczta obozu Gross Born72/72
21Neubrandenburg24/24
22Poczta Powstania Warszawskiego26/26
23Poczta Getta, judaika20/20
24Poczty obozów jenieckich i internowania okresu II WŚ169/169
25Poczty lokalne 1944-194573/73
26Polska Ludowa 1944-19521433/1433
27PRL 1952-19891252/1252
28Rzeczpospolita Polska od 1989410/410
29Znaczki urzędowe32/32
30Znaczki dopłaty266/266
31Wolne Miasto Gdańsk234/234
32Całostki533/533
33Poczty lotnicze140/140
34Sport32/32
35Papież Jan Paweł II30/30
36Czesław Słania19/19
37Polonica na znaczkach zagranicznych58/58
38Widokówki z ziem polskich146/146
39Autografy2/2
40Inne4/4
41Niemcy141/141
42Rosja105/105