Aukcja rozpocznie się 05.02.2021

Wyniki

Strona:
Poz# Zdjęcia Opis Cena wywoławcza Cena sprzedaży
36603

1807 "Grande Armee" - Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, kompletny list wysłany 2.I z Warszawy do Metz nad Mozelą; czarna odbitka kasownika nadawczego - No.26 GRANDE ARMEE - urząd pocztowy Gwardii Cesarskiej generała Kellermana, składała się ona z dwóch dywizji pod dowództwem generałów Hulina i Ordenera; od grudnia stacjonowała w Poznaniu, ale poszczególne jednostki przemieszczały się w głąb Polski, autor listu właśnie przybył do Warszawy od strony Bugu i Narwi, wszystkie wymienione nazwy geograficzne przewijają się w treści listu; Gwardia przebywała na ziemiach polskich bardzo krótko, około dwóch miesięcy, więc takie listy spotyka się bardzo rzadko; na odwrocie odcisk zamykającej list suchej pieczęci, bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.

3 200 PLN3 550 PLN
36604

1818 kompletny list z pełną treścią na papierze stemplowym z odciśniętą okrągła pieczęcią z godłem "ZWEY G: GROSCHEN" wysłany z Wałcza do Szczecinka (Neustettin), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy D.CRONE 21.AUG; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN80 PLN
36627

1841 kompletny list z pełną treścią wysłany 3 12 ze Szczecina do miejscowości Łobez (Labes), czarny okrągły datownik nadawczy STETTIN, przesyłkę przeadresowano i dosłano do miejscowości Płoty (Plathe); na odwrocie dwa dwuwierszowe stemple odbiorcze: LABES 3 12 i PLATHE 3/12; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN80 PLN
36660

1850 około, obwoluta listu z Bodzanowa do Płocka.

60 PLN50 PLN
36682

1837 kompletny składany list z Brodów do czeskiej Opawy, stempel Brodów typ V.

100 PLN90 PLN
36688

1850 Liszka, austriacki znaczek pierwszego wydania z 1850 roku unieważniony kasownikiem w Liszce.

50 PLN45 PLN
36726

1877 Lipowiec, austriacki znaczek wydania z 1867 roku unieważniony kasownikiem w Lipowcu.

20 PLN20 PLN
36735

1881 rosyjska całostka stosowana na Ziemiach Polskich, koperta wydania przedrukowego za 7/8 kop, rozmiar: 143x81 mm; wysłana 27.5 z Warszawy do Hamburga, znak opłaty skasowany datownikiem z wyróżnikiem 2 "ВАРШВА ЭКСП.ПР.и ВЫД.ИНОСТР.КОРР." odciśniętym dodatkowo obok, na odwrocie stempel odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (niewielkie naddarcie od frontu u góry).

100 PLN90 PLN
36760

1895 składany list urzędowy ze Lwowa do Krościenka, na odwrocie stempel odbiorczy.

20 PLN18 PLN
36780

1902 list polecony z Monasterzyska do Łukowa, ciekawy formularz w postaci prywatnego sekretnika z dodatkowymi kartkami w środku.

100 PLN90 PLN
36850

1920 Ziemie Zachodnie, pocztowy adres przesyłowy na wartościową przesyłkę pobraniową, wysłany 7.5 z Bytowa (Bütow) do Berlina; walor w dobrym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
36875

1860 obwoluta list z Dąbrowy koło Sosnowca do Urzędu Loterii Królestwa Polskiego w Warszawie opłacony pierwszym polskim znaczkiem w kolorach niebieskim i różowym o odcieniach jasnych, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Dąbrowy z numerem 176 w czterech okręgach, stopień rzadkości 5 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według A.Bojanowicza, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą 11/3, obwoluta i znaczek w doskonałym stanie.

19 000 PLN19 000 PLN
36878

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej unieważniony stemplem ambulansowym wagonu pocztowego na trasie Warszawa - Petersburg najprawdopodobniej nur 5 (prawdopodobnie w samym narożniku znaczka widoczna chorągiewka cyfry 5) z datą 13.01.1863, cyfra kodowa 1 w położeniu poziomym, znaczek z pogłębiana górna perforacją, pomimo tej naprawy dobra prezencja.

2 600 PLN2 000 PLN
36883

1864 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemnoróżowej na papierze częściowo prześwitującym typu un, znaczek unieważniono bardzo rzadkim użytym jako kasownik miejscownikiem WARSZAWA z datą 12/1 w kolorze czerwonym, takie zastępcze kasowanie stosowano bardzo krótko na przełomie roku 1863 i 1864, znane pojedyncze znaczki i kilka listów z tym ostemplowaniem, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Pelc.

7 500 PLN6 000 PLN
36884

1864 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej na kompletnym składanym liście nadanym z Kibart do Wilna, znaczek unieważniono stemplem numerowym Kibart z liczbą 289 w czterech okręgach, datownik Kibart, papier firmowy i pieczątka firmy A. Feinberg & Rosa, na odwrocie stempel odbiorczy z Wilna, koperta z pionowymi zagięciami, pomimo tego w znaczek i list w pięknym stanie, fotoatest Korszeń.

6 500 PLN5 600 PLN
36892

1865 znaczek rosyjski wydania z 1858 roku unieważniony stemplem numerowym Wojsławic z liczbą 87 w czterech okręgach, bardzo wysoki stopień rzadkości według M. Bojanowicza - 8 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości, znaczek najprawdopodobniej użyty po wycofaniu pierwszego polskiego znaczka z obiegu na początku 1865 roku, znaczek w dobrym stanie z pięknie czytelnie odbitym kasownikiem, fotoatest Schmutz.

1 700 PLN1 350 PLN
36897

1865 rosyjski znaczek unieważniony stemplem numerowym Kielc z cyfrą 120 w czterech okręgach, stopień rzadkości według Bojanowicza 2 punkty w dziesięciostopniowej skali rzadkości, dobry stan zachowania.

120 PLN100 PLN
36904

1866 rosyjski znaczek za 5 kop. unieważniony kasownikiem numerowym z Kalisza z cyfrą "191" w czterech okręgach.

30 PLN40 PLN
36918

1875 rosyjski znaczek za 20 kop. unieważniony warszawskim kasownikiem numerowym z jedynką w ośmiokątach.

80 PLN80 PLN
36947

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

50 PLN50 PLN
36967

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, 5 + 15 hal - frankatura dwukolorowa, list wysłany 28.VIII.1918 za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (datownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT) do Zurychu, przeadresowany i dosłany do Berna, datowniki tranzytowe i odbiorcze poczty szwajcarskiej; stempel cenzury austriackiej w Feldkirch z parafką cenzora; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

200 PLN180 PLN
36968

1917 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, 20 hal - frankatura wielokrotna, polecony list wysłany 2.V.1918 z Kancelarii Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego w Polsce za pośrednictwem urzędu etapowego w Lublinie (kasownik z wyróżnikiem "g"), adresowany do posła do Rady Państwa inż. Zygmunta Klemensiewicza; doskonała odbitka efektownej pieczęci urzędowej z godłem; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w idealnym stanie zachowania.

300 PLN270 PLN
36979

1918 okupacja niemiecka - "Russich Polen", frankatura dwukolorowa, formularz o sygnaturze C154, wysłany 18.10 z Sosnowca do Monachium, stempelek cenzury poznańskiej z parafką cenzora, godzinnik odbiorczy N11; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
36984

1918 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, frankatura czterokolorowa: 10+40+60+80 hal na adresie przesyłkowym (skart) do paczki wysłanej 25.VI z Piotrkowa do Szydłowca, znaczki skasowane datownikiem K.u.K. ETAPPENPOSTAMT PIOTRKÓW z wyróżnikiem "b", na odwrocie bośniacki znaczek dopłaty za 5 hal skasowany 27.VI datownikiem K.u.K. ETAPPENPOSTAMT SZYDŁOWIEC z wyróżnikiem "b", odciśniętym dodatkowo obok; dla skartów opłaconych znaczkami poczty polowej katalog przewiduje wysokie dopłaty do ceny znaczków na liście (Fi.400.-), również prawidłowo użyte na terenach polskich znaczki bośniackie są rzadkie (Fi.na całości od 150.-).

500 PLN450 PLN
36985

1918 przekaz paczkowy z Granicy 2.8.18 do Końska.

400 PLN360 PLN
36986

1918 adres przesyłkowy wysłany 8.8.18 z urzędu etapowego w Lublinie do Hrubieszowa, na odwrocie stemple odbiorcze, rzadki znaczek za 2 korony jako frankatura pojedyncza, bardzo dobry stan zachowania.

450 PLN450 PLN
36997

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja Korszeń.

50 PLN55 PLN
36998

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, poziome złamanie widoczne od strony gumy, gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
37001

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja Schmutz.

50 PLN50 PLN
37007

1919 rumuńska poczta okupacyjna na Pokuciu, znaczek z ręcznym stemplem "C.M.T." i nowym nominałem, gwarancja Korszeń.

60 PLN50 PLN
37009

1919 seria znaczków tak zwanego trzeciego wydania wiedeńskiego nie wprowadzonego do obiegu.

35 PLN35 PLN
37013

1914 Orzeł - wydanie legionowe NKN, seria czysta w pięknym stanie (Fi.440.-), gwarancja Korszeń.

400 PLN350 PLN
37035

1915 Legion Puławski, widokówka "Odprawa oficerów Legionu Polskiego u płk.Rządkowskiego." - reprodukcja obrazu autorstwa B.Wisłockiego z roku 1916, Legion Puławski - polska ochotnicza formacja wojskową, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstała, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN70 PLN
37037

1915 Legion Puławski, widokówka "Biwak Legionu Polskiego w Puszczy Białowieskiej." - reprodukcja obrazu autorstwa B.Wisłockiego z roku 1916, Legion Puławski - polska ochotnicza formacja wojskowa, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstała, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN70 PLN
37048

1915 czysta karta polowa Legionów Polskich z orzełkiem legionowym.

90 PLN90 PLN
37082

1916 kartka nadana 31.1.16 z austriackiej poczty polowej nr 355 najprawdopodobniej z Kowla do Lwowa, stempel formacyjny "Komenda Kol. am. 3/p. I pułk. II dyw. artyleryi Legionów Polskich", widokówka z koszarami w Kowlu.

120 PLN140 PLN
37083

1916 kartka nadana 7.2.16 z austriackiej poczty polowej nr 355 do Lwowa, stempel formacyjny "Komenda 3. kompanii Etapowej Legionów Polskich" z orłem.

120 PLN120 PLN
37109

1918 koperta o charakterze pamiątki filatelistycznej ze znaczkami poczty polowej I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego ostemplowane grzecznościowo na kopercie, stempelek polecenia poczty polowej, na odwrocie gwarancja Korszeń.

900 PLN900 PLN
37115

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria cięta czysta, bez lub z minimalnym śladem podlepki, gwarancja Korszeń, Mikstein, Krawczyk, Korszeń.

70 PLN70 PLN
37117

1918 wydanie przedrukowe poczty I Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, gwarancja Mikstein.

15 PLN15 PLN