Aukcja rozpocznie się 21.06.2024

Aukcja 115. Poczty obozów koncentracyjnych i obozów pracy

Poz# Zdjęcia Opis Katalog Cechy Aktualna cena
39990

1940 Mauthausen - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z papierem listowym wysłana 5.IX z obozu do miejscowości Mrocza (Mrotschen), niski numer więźnia - 1185; na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej; bardzo rzadko spotykana, kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


500 PLN
39991

1940 korespondencja Polaków wywiezionych przez sowietów w ramach II deportacji (16.IV) do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.7 do Ryglic z górniczego miasteczka Stiepniak w obwodzie akmolińskim, gdzie zesłańcy pracowali przy wydobyciu złota, w pierwszym najtrudniejszym roku zsyłki zmarły prawie wszystkie polskie dzieci i ludzie starsi; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stemple cenzury Wehrmachtu; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


150 PLN
39992

1940 kartka wysłana z ciężkiego więzienia o charakterze obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu, najrzadszy formularz z Fort VII drukowany gotykiem niemieckim w użyciu sporadycznie tylko kilka tygodniu podczas istnienia tego więzienia w Poznaniu.


750 PLN
39993

1940 obóz dla polskich jeńców wojennych w Równym Wołyńskim, kartka z obozu pracy przymusowej NKWD wysłana 16.08.40 do Radomska, jako adres nadawczy podano numer skrytki pocztowej 33, cenzura sowiecka i niemiecka, bardzo dobry stan zachowania.


200 PLN
39994

1941 obóz koncentracyjny KL Birkenau (Auschwitz II) Oświęcim II - Brzezinka - niemiecki obóz koncentracyjny, list wysłana 1.5.41 z obozu do Królewskiej Huty; czerwony w ramce trzywierszowy stempel cenzury z parafką cenzora; koperta w słabszym stanie zachowania ze śladami po archiwizacji.


200 PLN
39995

1942 Polenlager, przekaz paczkowy z Kałusza do obozu pracy w Niemczech w Erfurcie.


250 PLN
39996

1942 Gusen - niemiecki obóz koncentracyjny, bardzo rzadka koperta obozu koncentracyjnego wysłana z obozu do Pabianic, dwuwierszowy stempelek cenzury "Poststelle K.L. M./Gusen / zensiert .....", na odwrocie stempel "1x im Monat / Postempfang" informujący o doręczaniu korespondencji raz w miesiącu, bardzo dobry stan zachowania.


900 PLN
39997

1943 Majdanek - niemiecki obóz koncentracyjny, list niemieckiej poczty polowej nadany z wydziału sanitarnego obozu.


450 PLN
39998

1944 Wesenberg - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana 30.11 z Częstochowy.

Fi.72
100 PLN
39999

1944 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, karta pocztowa do obozu, wysłana 23.X z Włoch pod Warszawą, znaczek zdjęty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na jego miejscu cenzor przystawił swój stempelek z dodatkową adnotacją "Bl.18"; korespondencja do obozu należy do wyjątkowo rzadkich, gdyż otrzymaną przesyłkę więźniowie mogli przechowywać tylko do czasu otrzymania kolejnej (jednak nie dłużej niż miesiąc), a później należało ją zniszczyć; dodatkowo koperta wysłana trzy lata wcześniej 22.X.1941 w drugą stronę - z obozu do Włoch pod Warszawą; oba walory w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego; kartka - gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
40000

1944 Gemeinschaftslager Wesenberg - niemiecki obóz pracy, list wysłany 31.10 z Mławy (Mielau bei Zichenau) do obozu; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
40001

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Hrubieszowa do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
40002

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Puław do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
40003

1944 BUCHENWALD WEST - PODOBÓZ PRACY KL AUSCHWITZ dla przymusowych robotników cudzoziemskich (pracujących na potrzeby m.in. koncernu IG Farben) zlokalizowany w części Auschwitz West (Zachód), pomimo nazwy Gemeinschaftslager (obóz pracy) więźniowie byli ściśle strzeżenie i przebywali za drutami; polecona karta pocztowa wysłana 10.8.44 z urzędu pocztowego AUSCHWITZ (OBERSCHLEIS) 1 do Brukseli, w adresie nadawcy podano "Lager Buchenwald West 1.4.3 Auschwitz O/S", granatowy trzywierszowy stempelek "Auschwitz O/S./ Gemeinschaftslager Buchenwal West/ Poststelle"; ślady cenzury chemicznej, czerwony rolkowy stempel niemieckiej cenzury Wehrmachtu; wzmianka o tym podobozie znajduje się w trzytomowej pracy E.Lørdahl'a, ale nie spotyka się reprodukcji przesyłek z obozu; niezwykle rzadki walor z bardzo słabo zbadanego i udokumentowanego obszaru historii niemieckich obozów zagłady; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.


800 PLN
40004

1944 HASAG WERK III RAKÓW - niemiecki obóz pracy w Częstochowie w którym produkowano amunicję, założony na terenie huty "Raków" w czerwcu 1942, zlikwidowany 16.I.1945, w obozie przebywała ludność pochodzenia żydowskiego z Polski i Słowacji - przeciętnie 500-1000 osób, więźniowie pracowali w hucie; Niemcy dokonywali tam egzekucji, rozstrzeliwano więźniów na terenie obozu i cmentarza żydowskiego, po likwidacji obozu więźniów wywieziono do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie; karta pocztowa wysłana 6.10 z kolejowego obozu pracy Bedburg do obozu HASAG w Częstochowie, dodatkowy stempelek w ramce "Bahnmeisterei Bedburg (Erft) z datą 06.10.44 Vm"; rzadki dokument w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
40005

1944 Dachau - Saulgau, podobóz funkcjonujący w okresie 13.IX.1943-21.IV.1945, przez obóz przeszło około 400 mężczyzn, produkowano w nim podzespoły dla rakiet V; listownik wysłany 28.10.44 z obozu do Włodowic, na odwrocie stempel obozu "Konzentrazionslager / Dachau / Arbeitslager / -Saulgau-", oderwany znaczek, słabszy stan zachowania.


500 PLN
40006

1944 kartka z więzienia w Mysłowicach, stempel cenzury z więzienia.


350 PLN
40007

1944 Auschwitz - niemiecki obóz koncentracyjny, list z obozu koncentracyjnego na listowniku obozowym obozu wysłany 3.09.44 do Rybnika, stempel cenzora "Geprüft / 7 / A.L. Auschwitz", ładny stan zachowania.


450 PLN
40008

1944 Majdanek - niemiecki obóz koncentracyjny obóz kobiecy, przesyłka do obozu, adres pomocniczy do paczki wysłanej z Puław, na odwrocie stempelek pokwitowania odbioru niemieckiego urzędnika "M. Wander" i data 19.Jan.1944 odciśnięta datownikiem biurowym; obóz kobiecy utworzono dopiero w październiku 1942 roku, działał on do końca funkcjonowania obozu, ale kobiety stanowiły jedynie nikły odsetek wśród więźniów, którzy przeszli przez obóz.


600 PLN
40009

1945 specjalna karta dla robotników przymusowych z krajów Europy Wschodniej w III Rzeszy, część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej datowana "10.Apr.45", wysłana z Augsburga do Ottersberg; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P310F
100 PLN
40010

1945 Neu-Heringsdorf - niemiecki obóz pracy w dzielnicy Berlina-Köpenick, karta pocztowa do obozu wysłana 14.2 ze szpitala w miejscowości Gross-Schombeck, znaczek skasowany w Berlin-Wilhelmsruh; dobry stan zachowania.


100 PLN
40011

1946 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, telegram wysłany z miejscowości Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 23.IV; z kolekcji J.Falkowskiego.


120 PLN
40012

1946 Syktywkar (Сыктывкар) - stolica ASRR Komi, miejsce zsyłki dla deportowanej ludności polskiej nierzadko już po zakończeniu wojny, karta pisana po polsku wysłana 19.II do miejscowości Liberyszki niedaleko Poniewieża, kasownik odbiorczy Nowe Miasto (Naujamiestis); stempelek cenzury sowieckiej 28770; słabszy stan zachowania (karta pionowo zgięta).


120 PLN
40013

1947 Auschwitz - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14.6 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.Cp97-98
50 PLN
40014

1947 Auschwitz - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, czyste.

Fi.Cp97-98
80 PLN
40015

1955 Workuta - lotniczy list polecony wysłany 26.5 z Warszawy do rodziny deportowanej przez sowietów do Workuty; datownik odbiorczy na odwrocie; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie wśród których były tysiące Polaków stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po ponownym wkroczeniu sowietów na tereny Polski w 1944 zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny; przesyłki z kraju do miejsc zsyłki są o wiele rzadsze od przesyłek z ZSRR do Polski; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


250 PLN
40016

1960 Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, karta czysta.

Fi.Cp186
20 PLN
40017

1995 francuskojęzyczna monografia autorstwa Julien Lajournade poświęcona obozom koncentracyjnym w latach 1933 - 1945, liczne ilustracje i ich wycena (załącznik), 352 strony, twarda obwoluta.


200 PLN
40018

2000 monografia autorstwa Erika Lørdahla "German Concetration Camps 1933 - 1945", trzy tomy, podstawowa pozycja dla zbieracza tego tematu.


270 PLN
SPRZEDANY