The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
27787

1857 parka znaczków unieważnionych stemplem numerowym "103".

120 PLN108 PLN
27801

1868 kompletny składany list z Nowego Sącza do Krościenka.

30 PLN27 PLN
27872

1900 TORUŃ, znaczek niemiecki za 2 M skasowany 3.3 maja dwuobrączkowym z mostkiem datownikiem THORN w Toruniu; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
27943

1913 opaska gazetowa z Anglii do Grodna z rzadkim stemplem cenzury w Warszawie.

350 PLN335 PLN
27966

1919 poczta Zachodnio Ukraińskiej Republiki Ludowej, znaczki pierwszego wydania wiedeńskiego.

50 PLN50 PLN
28004

1861 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych na obwolucie listu firmowego z Warszawy do Petersburga, znaczek unieważniony stemplem numerowym Warszawy, datownik Warszawy z data nadania 7/6 i na odwrocie stempel odbiorczy z Petersburga z datą 11 czerwca, znaczek i list w bardzo dobrym stanie pomimo poziomego zagięcia, fotoatest.

4 000 PLN4 000 PLN
28008

1864 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym w odcieniach ciemnych na obwolucie listu z Staszowa do Warszawy, znaczek stemplowany kasownikiem numerowym Staszowa z liczbą 109 w czterech okręgach, kasownik posiada wysoki stopień rzadkości 7 punktów w dziesięcio stopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, wierszowy miejscownik "STASZÓW" z ręcznie wpisana datą nadania 31/8, data nadania najprawdopodobniej 1864 - w tym czasie znaczki w tych barwach były w obiegu, na odwrocie datownik odbiorczy z Warszawy, bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania, list pochodzi z kolekcji Włodzimierza Rachmanowa i posiada jego sygnaturę w dolnym prawym rogu.

24 000 PLN21 000 PLN
28021

1865 obwoluta listu firmowego z Warszawy da Rygi, znaczek unieważniony stemplem numerowym z "1" w czterech kwadratach, ładny stan zachowania.

100 PLN115 PLN
28035

1867 obwoluta listu firmowego z Warszawy da Elżbietowa, znaczek unieważniony stemplem numerowym z "1" w czterech kwadratach, ładny stan zachowania.

200 PLN200 PLN
28058

1879 Królestwo Polskie, list z Lublina do Augusta hrabiego Zamoyskiego we Włodawie opłacony trzema znaczkami rosyjskimi za 7 kop (parka+pojedynczy) wydania z 1875 roku na papierze prążkowanym poziomo ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; znaczki unieważnione datownikiem "ЛЮБЛИНЪ" z ozdobnikiem z dnia 17.OKT. odciśniętym dodatkowo poniżej; na odwrocie datownik odbiorczy; walor w dobrym stanie zachowania (klapa na odwrocie rozdarta).

400 PLN400 PLN
28065

1979 reprint w języku polskim książki M.Bojanowicza "Królestwo Polskie / Polska nr 1 na tle historii poczty", 172 strony z 236 ilustracjami oraz 4 tablice wielobarwne.

180 PLN190 PLN
28066

2010 album z wystawy zbioru pana Zbigniewa Mikulskiego na 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na Zamku Królewskim w Warszawie, pięknie wydany, prezentujący perły z największego zbioru obejmującego Królestwo Polskie w tym słynny sześcioblok Tislowitza, 59 stron, twarda oprawa.

160 PLN170 PLN
28092

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 1 koronę na podlepce.

10 PLN10 PLN
28094

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 2 korony na podlepce.

10 PLN10 PLN
28095

1915 wydanie obiegowe dla austro-węgierskiej poczty polowej, znaczek za 5 koron na podlepce.

15 PLN15 PLN
28139

1916 znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria na podlepkach.

10 PLN10 PLN
28159

1917 wycinek z opaski gazetowej wysłanej z warszawy do Kielc, stempel cenzury wojskowej.

25 PLN22 PLN
28169

1917 kartka z Kraśnika do Godzinowa, poczta etapowa Kraśnik.

40 PLN36 PLN
28172

1917 okupacja austro-węgierska, karta wysłana z poczty etapowej Chełm „c” do poczty polowej nr 370 ze stemplem urzędu etapowego.

30 PLN27 PLN
28222

1918 wydanie dobroczynne z dopłatą na fundusz Karlfonds, seria na podlepkach.

10 PLN10 PLN
28253

1997 broszura autorstwa Jana Dudzińskiego "Austriackie poczty okupacyjne w dawnym Królestwie Kongresowym od 1914 do 1915 r.", 23 strony.

20 PLN20 PLN
28263

1914 Legiony Polskie, czerwona nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SAMARYTANINA" za 2 hal. gwarancja Mikstein.

80 PLN80 PLN
28271

1914 węgierska kartka polowa wysłana 511.14 z 10. kompanii 3. batalionu 3. pułku Legionów z rejonu Huszt do Żywca, datownik cywilny KIRALYMEZO, stempel poczty legionów "POCZTA POLOWA LEGIONÓW / L.2", stempel cenzury "Zensuriert".

210 PLN210 PLN
28276

1915 Legiony Polskie - formularz wysłany 12.V za pośrednictwem urzędu w miejscowości Kęty do Centralnego Biura Ewidencyjno-Werbunkowego Departamentu Wojskowego NKN w Oświęcimiu, wyraźna odbitka stempla formacyjnego "Komenda placu" - u Berka nieopisanego! dwujęzyczny stempelek cenzury polsko-niemiecki - u Berka nieopisany! i dodatkowo WEITERLEITEN; pieczęć kancelaryjna z datą 17.5.1917; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

240 PLN240 PLN
28307

1915 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej nr 183 w Hrubieszowie do Libiąża, stempel formacyjny "K.u.k. KREISGENDARMERIEKOMMANDO / HRUBIESZÓW.".

20 PLN20 PLN
28330

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, wydany staraniem lwowskiego Czerwonego Krzyża, napisy po polsku i rosyjsku, datowany 15.V, wysłany ze Lwowa do Charkowa; pieczęć "Sekcya wywiadowcza Czerw. Krzyża Lwów"; stempelek cenzury austro-węgierskiej we Wiedniu i rosyjskiej, rzadki walor w dobrym stanie zachowania (przebarwienia); temat - CZERWONY KRZYŻ.

160 PLN160 PLN
28337

1916 kartka nadana z poczty polowej 355 do Rajska, stempel formacyjny "KOMENDA 8. KOMPANII II PUŁKU * LEGIONÓW POLSKICH *".

100 PLN100 PLN
28358

1916 formularz polowy Legionów z orłem pisany wysłany 26.3.16 z 3. pułku Legionów z Wołynia do Krzeszowic, datownik K.u.K. FELDPOSTAMT 355, stempel formacyjny "Komenda I. Baonu / 3. p.p. Legionów Polskich".

120 PLN120 PLN
28366

1917 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, pisany po polsku, datowany 10.III, wysłany z obozu do Chrzanowa, stempelek cenzury rosyjskiej w Irkucku i austriackiej z Wiednia; całość w doskonałym stanie zachowania.

80 PLN80 PLN
28368

1917 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, napisy po rosyjsku i francusku, pisany po polsku, wysłany 25.9 z obozu w Orenburgu do Krakowa; cenzura rosyjska i austriacka z Wiednia; całość w doskonałym stanie zachowania.

100 PLN100 PLN
28372

1917 Legiony Polskie - ewidencja przekazów pieniężnych (Abgabekonsignation über Postanweisungen) wysłanych 17.III z Tomaszowa do Zamościa, datownik urzędu etapowego (TOMASZOW KREIS TOMASZOW); efektowna trzywierszowa pieczęć formacyjna z orłem "KOMISARYAT WERBUNKOWY DO ARMII POLSKIEJ w Tomaszowie Lubelskim" nieopisana u Berka !!! dodatkowo stempel "Likwidujący oficer rachunkowy" z sygnaturą i jednowierszowy stempel urzędu pocztowego; unikalny walor wewnątrzpocztowy w doskonałym stanie zachowania.

500 PLN400 PLN
28376

1917 kartka nadana z niemieckiej poczty polowej z Kowna do Wrocławia, stempel listowy twierdzy w Kownie, na widokówce Dom Napoleona.

70 PLN70 PLN
28391

1917 karta pocztowa wysłany 18.9.17 z Pułtuska do Krakowa, datownik FELDPOSTAMT 378, owalny stempel formacyjny z orłem "* KANCELARJA RACHUNKOWA 2. PUŁKU LEGIONÓW POLSKICH", stempel niemieckiej cenzury wojskowej.

130 PLN130 PLN
28396

1918 poczta lokalna na obszarze okupowanym przez X Armię, narożny znaczek doręczeniowy za 40 Pfennigów, bardzo rzadki znaczek z śladami przywarcia w dobrym stanie zachowania, fotoatest Schmutz.

2 500 PLN2 250 PLN
28404

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, dolny lewy fragment arkusza znaczków I wydania przedrukowego składającego się z czterech sektorów zawierający 30 znaczków, dolny margines i jeden znaczek z śladami po zalaniu, wszystkie znaczki gwarancja.

800 PLN720 PLN
28418

1918 Harcerski Ministerialny Kurs Instruktorski, ilustrowana karta pocztowa (Skautowe sobótki) wysłana 15.VIII przez uczestniczkę kursu Janinę Syniewską ze Staszowa do Opola Lubelskiego, dosłana do Lwowa, okrągła pieczęć "KIEROWNICTWO KURSÓW HARCERSKICH K.P. MINISTERSTWA WR. I OP."; był to pierwszy Instruktorski Kurs Harcerski zorganizowany na ziemiech KRÓLESTWA POLSKIEGO przez K.P. MINISTERSTWO WYZNAŃ RELIGIJNYCH i OŚWIECENIA PUBLICZNEGO, niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczek uszkodzony); gwarancja.

kierownikiem kursu był Tadeusz Strumiłło, w latach 1918-21 Naczelny Inspektor Harcerstwa w Ministerstwie W.R. i O.P., który w 1933 został członkiem 9-osobowego Światowego Komitetu Skautowego;

autorka listu Janina Syniewska została drużynową III Lwowskiej Drużyny Skautowej im.Romualda Traugutta i walczyła w obronie Lwowa w listopadzie 1919 roku.

2 000 PLN1 600 PLN
28444

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,50 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

150 PLN135 PLN
28445

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

50 PLN45 PLN
28447

1918 pociąg pancerny "Odsiecz I" - wojna polsko-ukraińska, widokówka od członka załogi pociągu pancernego "Odsiecz" (datowana 22/XII.18) wysłana do Lwowa, nadawca nie oznaczył karty jako przesyłki poczty polowej co zwalniałoby ją od opłaty pocztowej, dlatego 24.XII w Przemyślu oznaczono stempelkiem "T" dopłatę; fragment tekstu: "Jestem w Rawie R[uskiej]. Bijemy się 3 razy dziennie. Jeść nie dają, kupujemy za żołd, ale wściekle drogo.".

Cytat z książki A.J.Ostrówki Pociągi pancerne Wojska Polskiego 1918-39: "Dużego rozmachu nabrały działania WP na początku stycznia 1919r., dzięki utworzonej na polecenie NDWP grupie "Bug" gen. ppor. Jana Romera. W jej skład zostały włączone dwa pociągi pancerne. Szczególnie liczono na P[ociąg]P[ancerny] nr 5 "Odsiecz I", który w ostatnich dniach grudnia 1918 r. skutecznie działał na linii kolejowej Rawa Ruska-Uhnów-Bełz. [...] Natarcie oddziałów polskich z okolic Rawy Ruskiej w kierunku Lwowa rozpoczęło się 6 stycznia 1919 r. Polacy wsparci maszynami pancerno-kolejowymi przełamali silnie umocnione stanowiska Ukraińców na południowy wschód od Rawy Ruskiej. Następnie 8 stycznia zajęli przy wydatnej pomocy PP nr 5 "Odsiecz I": Dąbrówkę, Kamionki, Starą Wieś, Lipniki i Biłuty. [...] Pociągi pancerne w tej operacji posiadały kluczowe zabezpieczające zadania [...] PP "Odsiecz I" ubezpieczał tyły oddziałów gen.Romera."; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

1 500 PLN1 350 PLN
28492

2015 Janusz Manterys "Austro - węgierskie poczty polowe na ziemiach polskich w czasie I Wojny Światowej", monografia tego tematu, 300 stron, liczne ilustracje i rysunki wszystkich stempli.

100 PLN100 PLN