The auction will start on 16.11.2021
Back

Description

1918 Harcerski Ministerialny Kurs Instruktorski, ilustrowana karta pocztowa (Skautowe sobótki) wysłana 15.VIII przez uczestniczkę kursu Janinę Syniewską ze Staszowa do Opola Lubelskiego, dosłana do Lwowa, okrągła pieczęć "KIEROWNICTWO KURSÓW HARCERSKICH K.P. MINISTERSTWA WR. I OP."; był to pierwszy Instruktorski Kurs Harcerski zorganizowany na ziemiech KRÓLESTWA POLSKIEGO przez K.P. MINISTERSTWO WYZNAŃ RELIGIJNYCH i OŚWIECENIA PUBLICZNEGO, niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczek uszkodzony); gwarancja Korszeń.

kierownikiem kursu był Tadeusz Strumiłło, w latach 1918-21 Naczelny Inspektor Harcerstwa w Ministerstwie W.R. i O.P., który w 1933 został członkiem 9-osobowego Światowego Komitetu Skautowego;

autorka listu Janina Syniewska została drużynową III Lwowskiej Drużyny Skautowej im.Romualda Traugutta i walczyła w obronie Lwowa w listopadzie 1919 roku.

Lot # 28418

Auction 105
Close: Auction is closed
Current price: 1 600 PLN
Catalog: Fi.58
Category: WW1 military postage
 
Number of bids: 1 Bid history
Back