The auction will start on 16.11.2021

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
31989

1944 kościół w Miechowie, znaczek z tłem w kolorze żółtym, gwarancja Jendroszek.

140 PLN115 PLN
31990

1944 Kościół w Miechowie - z dopłatą na Czerwony Krzyż, znaczek za 1+1 mk. w kolorze niebieskim z tłem ciemnopomarańczowym, na papierze białym gładkim średnim, gwarancja Krawczyk.

250 PLN250 PLN
32004

1944 OPŁACONE RYCZAŁTEM "TO" TEATR OBOZOWY" czerwony stempelek opłaty ryczałtowej w formie znaku opłaty, autorstwa Tadeusza Kluźniaka sporządzony dla Teatru Obozowego z okazji jubileuszu V rocznicy funkcjonowania, Poczta Obozowa wydała zgodę na używania stempelka wyłącznie tej instytucji; dodatkowo odciśnięty stempel okolicznościowy przygotowany z okazji 100 przedstawienia teatralnego, na którym umieszczono literę "V" skrót od niemieckiego słowa Vorstellung - przedstawienie (chociaż niektórzy twierdzą, że był to przemycony w ten sposób symbol nadchodzącego zwycięstwa V od Victory) oraz grecką maskę teatralną z liczbą "100"; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania pochodzący ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych; gwarancja Korszeń

800 PLN800 PLN
32014

1943 karta obiegowa o nominale 5 f., wykonana na różowym gładkim papierze, datowana 11.V, na froncie stempelek z emblematem "STUDIUM PEDAGOGICZNO-SPOŁECZNE OFLAG IIA", na odwrocie druk zawiadomienia bibliotecznego; niezmiernie rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
32018

1943 karta świąteczna z ilustracją powrót żołnierza (tło cieniowane), dwa egzemplarze: z obiegu, wysłana 31.XII i czysta, obie karty w doskonałym stanie zachowania; na karcie albumowej z medalowej kolekcji Oivinda Bohna z Norwegii; gwarancja Schmutz.

400 PLN360 PLN
32019

1943 Oflag IID Gross Born, listownik wysłany 31.7.43 z obozu do Poznania, stempelek cenzora nr 17, dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
32020

1943 Oflag IID Gross Born, listownik wysłany 12.1.43 z obozu do Poznania, stempelek cenzora nr 4, dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
32044

1944 Rocznica Powstania Styczniowego, całostka o brunatnym znaku opłaty (niewielki nakład - 400 sztuk), datowana 9.V, doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN400 PLN
32045

1944 Rocznica Powstania Styczniowego, całostka o brunatnym znaku opłaty (niewielki nakład - 400 sztuk), czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

400 PLN400 PLN
32062

1944 "Pomarańczowy lis" na ilustrowanej karcie pocztowej przesłanej 21.XI; te znaczki-nalepki przygotowano na znak protestu przeciwko podawaniu jeńcom posiłków z mięsa niewiadomego pochodzenia (prawdopodobnie lisiego z pobliskiej fermy), doklejane one były wyłącznie na przesyłkach doręczanych tego dnia; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

700 PLN700 PLN
32076

1944 kartka z oflagu IID w Gross Born do Warszawy.

15 PLN15 PLN
32078

1944 Oflag IID Gross Born, listownik wysłany 6.7.43 z obozu do Poznania, stempelek cenzora nr 26, dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
32084

1943 Oflag IIE Neubrandenburg, listownik wysłany 9.7.43 do Śremu, stempelek cenzora obozowego nr 19, dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN
32089

1944 wydanie obiegowe - różne rysunki, odmiany 4ax4C, 5Iax4C, 6bx3C i 7Iax4C, wszystkie poza rzadkim za 20 f. (nakład 234 szt.) gumowane, bardzo trudna do złożenia seria, gwarancja Schmutz.

800 PLN720 PLN
32093

1944 kaplica obozowa, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN126 PLN
32096

1944 Caritas, czysty znaczek za 5 f., odmiana w kolorze ciemnofioletowobrązowym na papierze gładkim średnim gumowanym, w katalogu winien być oznaczony jako 9ax1 (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostaje błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo skatalogowana), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

300 PLN270 PLN
32097

1944 Caritas, dwa znaczki, odmiana koloru ciemnofioletowobrązowa na papierze gładkim grubym z pełną oryginalną gumą i nieopisana w katalogu odmiana koloru szaroczarna na tym samym papierze, ale niegumowanym (UWAGA: zapis w katalogu Fischera mimo poprawek pozostał błędny, żadna istniejąca odmiana nie jest prawidłowo oznaczona gwiazdkami - na papierze grubym gumowanym występują znaczki o odcieniu fioletowym - 9ax2 i czarnym - 9bx2, ale większość czarnych wydano jako niegumowane), gwarancja Schmutz.

600 PLN540 PLN
32293

1945 list z oflagu X w Lubece do Pruszyna, list przekazano przez Polski czerwony Krzyż (słabo czytelny stempel), zalepka cenzury brytyjskiej, stempel polskiej cenzury wojskowej nr 1923, stempel tranzytowy z Warszawy z data 16.09.45.

350 PLN280 PLN
32325

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 500 szt.); piękny stan, gwarancja Rudnicki Kielce, Korszeń.

200 PLN200 PLN
32327

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, jako czysty rzadki znaczek za 25/6 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 621 szt), przeważająca większość zachowała się jako kasowana, piękny stan, gwarancja Krawczyk.

200 PLN200 PLN
32331

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

60 PLN60 PLN
32335

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

200 PLN200 PLN
32337

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem wydania lokalnego, gwarancja Koszeń.

45 PLN55 PLN
32338

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

60 PLN60 PLN
32340

1944 Zamość, znaczek z nadrukiem lokalnym o nakładzie 22 sztuk, znaczek w idealnym stanie, gwarancja Schmutz, fotoatest Korszeń.

2 500 PLN2 500 PLN
32343

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 40 gr. z ciekawie zniekształconym nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty; piękny stan, gwarancja Krawczyk.

200 PLN160 PLN
32345

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

60 PLN65 PLN
32346

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 24 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowymu (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, bardzo ładny stan zachowania, ewentualnie sygnatura Korszeń.

250 PLN200 PLN
32347

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, czysty znaczek za 25/16 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA" (nakład 131 szt.), znaczki czyste są bardzo rzadkie, przeważnie spotyka się kasowane, gwarancja Krawczyk.

800 PLN800 PLN
32353

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 80 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 184 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

600 PLN500 PLN
32356

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

45 PLN45 PLN
32365

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Walocha.

70 PLN70 PLN
32366

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./2 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym na znaczku obiegowym z Hitlerem; piękny stan, gwarancja Krawczyk.

80 PLN80 PLN
32368

1944 Leżajsk, znaczek z nadrukiem lokalnym, nakład 415 sztuk, gwarancja Walocha.

200 PLN200 PLN
32373

1944 Niezabitów, znaczek z lokalnym nadrukiem, nakład 396 sztuk, znaczek bez gumy, gwarancja Krawczyk, Rzadkosz.

80 PLN80 PLN
32374

1944 Niezabitów, znaczek z lokalnym nadrukiem, nakład 396 sztuk, gwarancja Ryblewski, Rzadkosz.

60 PLN60 PLN
32377

1944 Wąwolnica, znaczek z lokalnym nadrukiem, nakład 1011 sztuk, gwarancja Rzadkosz.

60 PLN60 PLN
32395

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

2 000 PLN1 800 PLN
32396

1944 CHEŁM LUBELSKI - Wodzowie, seria znaczków skasowana 20.IX w Chełmie Lubelskim gumowym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A." - przedwojenny datownik ambulansowy, czyste żywe barwy, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Danowski.

1 000 PLN750 PLN
32407

1944 Wodzowie, list polecony z Tomaszowa Lubelskiego nadany 9.9.44 do Izby Rolniczej w Lublinie, znaczki unieważniono nietypowo stemplem "Opł. gotówka", wierszowy stempel prowizoryczny "Tomaszów Lub.", ręcznie pisana erka i cenzura, bardzo ładny stan zachowania, list szczegółowo opisany w artykule pana L.Schmutza w Filateliście nr 10/2020, gwarancja Schmutz.

7 500 PLN7 500 PLN