The auction will start on 16.11.2021

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
31123

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine" - ilustrowana karta pocztowa (Kriegsmarine) wydania przedrukowego na papierze żółtym, ostemplowana okolicznościowo 11.I w Równem Wołyńskim; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
31128

1943 kartka z terenów Polskich na dzisiejszej Ukrainie - Dubno- opłacony znaczkiem niemieckim z nadrukiem "UKRAINE" do Niemiec, stemple cenzury niemieckiej.

70 PLN70 PLN
31154

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.

80 PLN60 PLN
31158

1940 formularz niemieckiej poczty polowej, złamany lewy dolny narożnik.

10 PLN10 PLN
31174

1941 winiety pamiątkowe wykonane z inicjatywy zawodowego oficera Wojska Polskiego kartografa Aleksandra Stockiego, które były używane na przesyłkach Polskiej Poczty Polowej w Wielkiej Brytanii.

120 PLN120 PLN
31185

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR - "Dojdziemy", czysty znaczek za 50 kop., ślady po wklejeniu do albumu, ogólnie ładny stan, gwarancja Ryblewski.

300 PLN320 PLN
31307

1840 seria znaczków doręczeniowych w górnych paskach z arkusza z napisami tytułowymi na górnym marginesie.

50 PLN157 PLN
31311

1939 POWSTANIE GENERALNEGO GUBERNATORSTWA - rzadko dziś spotykane fałszerstwo pierwszego stempla okolicznościowego GG; co ciekawe skasowano nim znaczek, którego w dniu użycia stempla jeszcze nie było - wydano go trzy miesiące później.

250 PLN250 PLN
31312

1939 I wydanie przedrukowe, zestaw trzynastu listów opłaconych pojedynczo lub wielokrotnie znaczkami tego wydania, kilka zgodnie z taryfą, reszta przepłacona.

240 PLN210 PLN
31356

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta, bardzo dobry stan zachowania (Fi.65.-).

50 PLN50 PLN
31358

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria na wycinkach skasowana 15-17.8.41 w Krakowie stemplem okolicznościowym z okazji 1 rocznicy NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie, bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
31396

1940 całostka z hasłem propagandowym H z obiegu pocztowego z Krakowa do Trzyńca.

50 PLN50 PLN
31404

1940 polska karta pocztowa, część na odpowiedź z nadrukiem, hasło propagandowe W - "TELEGRAMY MOŻNA NADAWAĆ W POCIĄGACH POŚPIESZNYCH I W SAMOLOTACH", wysłana 29.VII.41 z Warszawy do miejscowości Bełcząc; bardzo dobry stan zachowania (Fi.220.-).

150 PLN150 PLN
31469

1941 wydanie obiegowe z podobizną A.Hitlera, arkusz sprzedażny znaczka za 32 gr.

80 PLN70 PLN
31502

1942 53. urodziny Adolfa Hitlera, seria w arkuszach sprzedażnych.

240 PLN240 PLN
31509

1942 "Generalne Gubernatorstwo w oczach artystów niemieckich - Wystawa sztuki w Sukiennicach" (KUNSTAUSSTELLUNG DES GENERALGOUVERNEMENTS 1942 DEUTSCHE KÜNSTLER SEHEN DAS GENERALGOUVERNEMENT KRAKAU 1942 TUCHHALLEN) oficjalnie wydana okolicznościowa artystyczna karta wykonana techniką litograficzną, jedna z najtrudniejszych do zdobycia, na odwrocie narożnikowy znaczek za 1+1 zł z Mikołajem Kopernikiem z oznaczeniem na dolnym marginesie ENTWURF: + podpis projektanta (Fi.+50% dopłaty) skasowany 20.XI wystawowym stemplem okolicznościowym w Krakowie; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

600 PLN600 PLN
31514

1942 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z Mościckim, z wydrukowanym na odwrocie tekstem XIII, kartka wysłana do Niemiec, stempelek "Versandstelle für Sammlermarken Krakau", ślad po zdjętych podlepkach na rewersie.

250 PLN260 PLN
31571

1944 list polecony z Warszawy do Krakowa, list nadany ostemplowany kasownikiem pocztowym urzędu pocztowego przy placu im. Adolfa Hitlera, dzisiejszy plac im. marszałka Józefa Piłsudskiego nosił taka nazwę w czasie całej niemieckiej okupacji, erka z pełna nazwą urzędu, list mocno przefrankowany, na odwrocie stempel odbiorczy z Krakowa, wątpliwy obieg pocztowy ale rzadki walor, fotoatest Schweitzer.

1 000 PLN900 PLN
31585

1944 wydanie na Fundusz Kultury Generalnego Gubernatorstwa, seria w arkuszach sprzedażnych w dobrym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN
31599

1944 całostka z podobizną Adolfa Hitlera.

10 PLN10 PLN
31688

1942 odbitka pracy konkursowej na papierze bibułkowym, jedna z 27 odbitek autorskich, która była wydrukowana na konkurs projektów znaczków obozowych z okazji wystawy filatelistycznej, jeden z projektów zrealizowanych jako znaczek wydania "pochodnia".

80 PLN80 PLN
31693

1942 Pochodnia - cynobrowy znaczek za 5 fen na papierze białym gładkim bibułkowym skasowana 24.IV.43 na karcie ozdobionej ilustracją świąteczną przedstawiającą figurę Chrystusa niosącego krzyż z kościoła św.Krzyża w Warszawie i widok na pałac Staszica z sucho tłoczonym napisem "ALLELUJA"; dodatkowy stempel propagandowy "DRUGA WYSTAWA DRZEWORYTU"; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

2 000 PLN2 000 PLN
31701

1942 Matka Boska Ostrobramska, całostka o ciemnym znaku opłaty ostemplowana okolicznościowo 10.II.43, gwarancja Korszeń.

100 PLN100 PLN
31828

1944 schotłoczony okolicznościowy karnet z herbem Wilna i napisami "1919 WILNO 1944" i stempel okolicznościowy z okazji zajęcia Wilna przez wojsko polskie 19 kwietnia 1919 roku, gwarancja Korszeń.

100 PLN105 PLN
31830

1944 karnet przygotowany z okazji rocznicy wybuch III Powstania Śląskiego, ozdobiony suchymi tłoczeniami z orłem piastowskim i napisem "ŚLĄSK 1921", na froncie naklejony znaczek skasowany unieważniony stemplem okolicznościowym "GÓRA ŚW. ANNY", gwarancja Korszeń.

100 PLN105 PLN
31847

1944 150. rocznica powstania kościuszkowskiego, znaczek skasowany 4.IV stemplem okolicznościowym "RACŁAWICE" na karcie ozdobionej drzeworytem autorstwa Janusza Łonickiego przedstawiającym Bartosza Głowackiego; rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN400 PLN
31848

1944 "WIELKANOC 1944 - WESOŁEGO ALLELUJA" karnet z sucho tłoczonymi życzeniami świątecznym z obiegu pocztowego, efektowny walor w bardzo dobrym stanie zachowania, gwarancja Korszeń.

200 PLN200 PLN
31855

1944 Święto 3 Maja, znaczek ostemplowany w dniu świeta na ozdobionym suchym tłoczeniem karnecie przedstawiającym mapę Polski z zaznaczonymi głównymi rzekami i polskim wybrzeżem morskim, ponad mapą ukazano Matkę Boską z Dzieciątkiem i napis "KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ", gwarancja Korszeń.

200 PLN160 PLN
31859

1944 zestaw 3 pocztówek ozdobionych drzeworytami autorstwa Zygmunta Pazdy z okazji rocznicy utworzenia żandarmerii, przedstawiającymi kolumnadę Pałacu Saskiego w Warszawie w różnych kolorach: karta z ilustracją czarną ze znaczkiem Święto 3 Maja; karta z ilustracją niebieskozieloną ze znaczkiem z hetmanem Stanisławem Żółkiewskim; karta z ilustracją brązowoczerwoną ze znaczkiem wydania obiegowego w kolorze brązowoczerwonym; wszystkie skasowane 13.VI stemplem okolicznościowym "UTWORZENIE POLSKIEJ ŻANDARMERII"; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

300 PLN300 PLN
31891

1944 500. rocznica bitwy pod Warną, sucho tłoczony okolicznościowy karnet, stempel okolicznościowy pierwszego dnia obiegu.

200 PLN200 PLN
31904

1944 znaczek na karnecie ozdobionym suchym tłoczeniem przedstawiającym opłatek z dwoma aniołami, gwiazdę betlejemską i gałązkę choinki z dodatkowym "POKÓJ LUDZIOM DOBREJ WOLI", gwarancja Korszeń.

100 PLN100 PLN
31909

1944 kartka z grafiką obozową i stemplem okolicznościowym Rok Olimpijski odbity na znaczku urzędowym i na odwrocie.

150 PLN150 PLN
31933

1957 VII ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna w Warszawie, blok na ilustrowanej kopercie, ozdobionej drzeworytem autorstwa Eugeniusza Pichella - twórcy wielu grafik obozu IIC, skasowany okolicznościowo 21.V w Warszawie.

50 PLN50 PLN
31938

1942 Budynek obozowy, kasowany znaczek za 10 f. w kolorze czarnym, na papierze białym gładkim grubym (nakład łącznie z ciętym na średnim papierze 150 szt.), dodatkowo jednostronnie cięty, gwarancja Krawczyk.

300 PLN250 PLN
31960

1942 Tryptyk z kaplicy obozowej, znaczek za 20 f., w kolorach czerwonobrunatnym do brunatnoczerwonego (cienie) na papierze białym gładkim grubym (nakład 70-80 sztuk), gwarancja Schmutz.

500 PLN500 PLN
31962

1942 grafika obozowa, niebieska odbitka kontrolna ilustracji wykorzystanej do druku kart świątecznych wykonana na kartce z notatnika - wzór drugi z nieco zmienionymi detalami rysunku (między innymi rozjaśnione tło pod literami), szczątkowy druk podwójny najlepiej widoczny w prawym dolnym rogu; rzadki niespotykany walor w doskonałym stan zachowania.

1 000 PLN1 000 PLN
31964

1942 (?) oryginalne zdjęcie o wymiarach 103x147 mm przedstawiające ołtarz w kaplicy obozowej sporządzono wg. projektu artysty rzeźbiarza por.Zbigniewa Siemaszko; dobry stan zachowania.

120 PLN120 PLN
31972

1943 Menażka, znaczek za 10 f. w kolorze niebieskozielonym na papierze białym gładkim grubym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

80 PLN85 PLN
31973

1943 Menażka, znaczek w odcieniu szarozielonym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i opis Korszeń.

130 PLN130 PLN
31987

1944 kościół w Miechowie, znaczek z tłem w kolorze pomarańczowym, gwarancja Jendroszek.

130 PLN110 PLN