The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
22398

1943 Menażka, parka kasowanych znaczków za 10 f. w różnych odcieniach, lewy w jasno, a prawy w niebieskoszarozielonym, na papierze szarym gładkim średnim gumowanym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

300 PLN300 PLN
22420

1944 Festiwal Muzyki, kasowany narożny czworoblok znaczka za 1 mk. z pomarańczowym tłem na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Schmutz.

1 100 PLN1 100 PLN
22427

1945 Orzeł Biały, kasowany stałym kasownikiem kalendarzowym - zakreślono w nim ołówkiem kopiowym dzień i miesiąc nadania przesyłki, znaczek za 5 mk. na papierze białym gładkim grubym, gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
22441

1944 karnet okolicznościowy z grafika obozową wysłany jako list polecony, w karnecie stempel okolicznościowy Dni Morza i podziękowanie od Koła Morskiego za współpracę przy organizacji obchodów.

1 000 PLN1 000 PLN
22459

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, czysty znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

60 PLN60 PLN
22460

1944 25-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, kasowany marginesowy znaczek za 50 gr., gwarancja Korszeń.

50 PLN50 PLN
22465

1944 ilustrowana karta obiegowa (Mickiewicz) o nominale 20 f, czysta (z wpisanym nazwiskiem); gwarancja Krawczyk.

50 PLN50 PLN
22467

1944 GROSS BORN - NEUBRANDENBURG, przesyłka z okresu łączenia obu obozów, które jeśli idzie o służby pocztowe zakończyło się ostatecznie w czerwcu 1944 roku, Rocznica Powstania Styczniowego - Marian Langiewicz, całostka o szarooliwkowym znaku opłaty, wysłana 8 IV (datownik poczty Gross-Born słabo odciśnięty), poprzez wspólną Izbę Chorych przekazana do drugiej części obozu, tam skasowano ją dodatkowo jednowierszowym datownikiem "8 KW. 1944" poczty Neubrandenburga; rzadki przypadek skasowania znaku opłaty datownikami obu istniejących równolegle Poczt!!! walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
22515

1944 Kaplica, znaczek za 20 f. w kolorze jasnozielonym z dużymi marginesami unieważniony wirnikiem na karcie ładnie i prawidłowo zaadresowanej, ale bez treści na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja korszeń.

600 PLN600 PLN
22541

1944 znaczek z serii wydania definitywnej poczty polowej Armii Krajowej - na barykadach, znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

700 PLN700 PLN
22596

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Ipolyhidveg, formularz wysłany 24.IV z obozu do Kobyłki, pieczęć komendantury obozu, zwraca uwagę nietypowy datownik, stempelki cenzury; doskonały stan zachowania.

60 PLN60 PLN
22649

1944 Oflag IIC - listownik, część na odpowiedź wysłany 13.VI z miejscowości Kalvarija (Kalwaria), stempelek cenzora obozowego nr.21; na odwrocie zwraca uwagę dopisek w adresie nadawcy "Ostland"; dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
22659

1945 Dachau Allach, cięty znaczek za 3 mk. z bloku, w zasadzie to cięty blok z dopłatą na PCK 3+7 mk. w kolorach czerwonym i granatowym, na papierze bez znaku wodnego, napis typu 1 - lekko pochyły, ze względu na niewielkie załamanie w lewym dolnym rogu liczony jako znaczek.

100 PLN100 PLN
22697

1945 Dachau Allach, perforowany blok z dopłatą na PCK, na papierze y ze znakiem wodnym.

90 PLN90 PLN
22722

1946 Poczta osiedli polskich w Bawarii, seria ząbkowana.

100 PLN100 PLN
22749

1947 wydanie wydziału opieki nad żołnierzami przy dowództwie WP na Środkowym Wschodzie.

20 PLN20 PLN
22758

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 1 zł./8 gr. z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "1 zł" w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 350 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

250 PLN190 PLN
22763

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 gr. z mocno obróconym nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (kilkanaście z ogólnego nakładu 1107 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

200 PLN160 PLN
22784

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym "POCZTA POLSKA" w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 96 szt.); poza typową dla ząbkowania liniowego nieregularnością w ładnym stanie, gwarancja firmowa Gryżewski, Perzyński.

700 PLN700 PLN
22791

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, marginesowa parka pionowa znaczków za 12 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z dostaw od klientów poczty (nakład 100-150 szt. Fi.800.-), górny znaczek z błędem nadruku "uszkodzone A"; oba znaczki z fabrycznym mocnym skośnym załamaniem papieru, mimo wady bardzo ciekawe i rzadkie, gwarancja firmowa Rudnicki Kielce.

300 PLN230 PLN
22794

1944 Rudnik, znaczek z nadrukiem lokalnym typu III, gwarancja Mikstein, Schmutz.

100 PLN105 PLN
22795

1944 Zamość, stemplowany znaczek z ręcznym nadrukiem lokalnym na znaczku wydania z 1943 roku (Fischer nr 110 druk rotograwiurą) o nakładzie 6 sztuk !, fotoatest Walocha.

6 000 PLN5 500 PLN
22816

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze czerwonym na tak zwanych zawiasach, widok obu stron, gwarancja Schmutz.

550 PLN610 PLN
22818

1944 Wodzowie, próba znaczka za 25 gr. typu VI w kolorze pomarańczowym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 400 PLN1 850 PLN
22820

1944 Wodzowie, seria w parkach na tak zwanych "zawiasach", parka znaczków za 1 zł zagięta w środku przez międzypole, gwarancje Schmutz i Kalinowski.

1 700 PLN1 570 PLN
22822

1944 Wodzowie, seria znaczków na karcie ilustrowanej, oryginalnie skasowana w dniu 15.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r", gwarancja Krawczyk.

600 PLN520 PLN
22824

1944 Wodzowie, zestaw trzech kart wydania przedrukowego, każda karta dofrankowana znaczkiem innej wartości, ostemplowane 13.9 w Lublinie; karta ze znaczkiem za 1 zł, opłacona zgodnie z taryfą dla karty poleconej (1,25 zł); wszystkie gwarancja Krawczyk.

900 PLN920 PLN
22827

1944 Wodzowie, seria arkuszowych marginesowych prób siatkowych typu V - z nieopiłowanymi marginesami, piękny stan i prezencja, gwarancja z opisem Schmutz.

4 200 PLN4 551 PLN
22832

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. na wycinku, unieważniony 9.IX. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG, w Lublinie, gwarancja J.Z.Piekut.

400 PLN400 PLN
22836

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja i opis Walocha.

140 PLN140 PLN
22837

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze ciemnoniebieskim z międzypolem, gwarancja i opis Korszeń.

200 PLN200 PLN
22838

1944 Wodzowie, znaczek w barwie ciemnoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

140 PLN140 PLN
22841

1944 list polecony z Warszawy 25.11.44 do czerwonego Krzyża w Genewie, list przez Ankarę (wirnik na odwrocie) i Egipt (zalepka cenzury brytyjskiej, prowizoryczny kasownik urzędu pocztowego warszawa 26, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 90.

260 PLN234 PLN
22847

1944 Goznak, list z Warszawy 28.12.44 do Lublina, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym "Warszawa", ręcznie wpisana data, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 168, koperta mocno przycięta z lewej strony.

100 PLN90 PLN
22861

1944 Goznak, znaczek z silnym drukiem zdwojonym, podwójna gwarancja Krawczyk.

150 PLN150 PLN
22863

1944 Goznak, list firmowy z Radomia 14.4.45 do Leszna, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 725.

70 PLN63 PLN
22865

1944 Goznak, miejscowy list z Lublina nadany 3.3.45, stempel cenzury wojskowej z bardzo niskim numerem 11, koperta z tyłu rozcięta.

120 PLN108 PLN
22870

1944 Goznak, list polecony z Warszawy 17.11.44 do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w Genewie, oprócz metalowego datownika znaczki unieważnione prowizorycznym stemplem wierszowym "Warszawa", na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 90, zalepka cenzury brytyjskiej, bardzo dobry stan.

180 PLN162 PLN
22881

1944 Goznak, list z Kraśnika nadany 15.10.44 do Lublina, prowizoryczny kasownik i niemy datownik z poniemieckiego kasownika z Kraśnika.

240 PLN216 PLN
22913

1944 R.T.R.P., znaczek z nadrukiem przesuniętym w pionie - nominał na dole znaczka, gwarancja Wysocki.

80 PLN72 PLN