The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
19125

1917 Warszawa, firmowy list z Warszawy niedoręczony i zwrócony do nadawcy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

80 PLN80 PLN
19127

1917 Przedbórz, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
19128

1917 Przedbórz, I wydanie, ukośna połówka znaczka za 4 gr (typ 8) na kopercie druków wysłanych 14.12 z Warszawy, znaczek pewno przez przeoczenie nie został skasowany, a datownik odbiorczy "K.u.K. ETAPPENPOSTAMT PRZEDBÓRZ, KREIS KOŃSK" ze słabo widoczną liczbą daty dziennej (najpewniej 20.XII) odciśnięto na odwrocie; dla porównania - lot 36401 z LXXXVI aukcji - list wysłany 12.12 z Warszawy odebrano w Przedborzu 18.XII.1917; fioletowy stempelek cenzury; walor w dobrym stanie zachowania na karcie albumowej;

według książki S.Petriuka "Poczty lokalne w okupowanej Polsce 1915-1918": "... znane są nieliczne listy polecone i druki frankowane połówką niebieskiego znaczka o wartości 4 grosze I wydania [-] poinformowano, że 20.12.1917 w urzędzie pocztowym w Przedborzu zabrakło znaczków doręczeniowych za druki i listy polecone [-] posłużono się połówkami znaczka 4-groszowego. Wszystkie te połówki są cięte skośnie (po przekątnej) i kasowane austriackim datownikiem "K.u.K. ETAPPENPOSTAMT PRZEDBÓRZ, KREIS KOŃSK". [-]... jest mowa o dwóch datach wydania: dla znaczka 2 gr. - 22.12.1917 i dla znaczka 4 gr. - 18.12.1917. Na podstawie licznych przesyłek, które widziałem mogę stwierdzić, że najwcześniejszą datą użycia znaczka 2-groszowego jest dzień 21.12.1917 [-] należy uznać połówki znaczka 4-groszowego, kasowane austriackim datownikiem Przedborza z datami od 18 do 21.12.1917 jako użyte do przesyłek z rzeczywistej potrzeby, a więc filatelistycznie pełnoprawne."

600 PLN600 PLN
19145

1917 Warszawa, list ekspresowy ze Lwowa do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej we Lwowie i niemieckiej cenzury wojskowej w warszawie, rzadki stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie za 20 groszy w kolorze czerwono fioletowym dwukrotnie odbity, na odwrocie stempel odbiorczy z Warszawy z datą 12.2.17, dekoracyjny i rzadki walor.

1 000 PLN1 380 PLN
19152

1917 Warszawa, list firmowy z Sosnowca do Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

150 PLN150 PLN
19153

1917 Warszawa, list firmowy z Monachium do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej w Poznaniu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

75 PLN75 PLN
19157

1917 Warszawa, kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Noworadomsku do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Granicy, adresat poszukiwany również pod innym adresem, albo nie znaleziony albo odmówił opłaty za przesyłkę, przesyłka zwrócona do nadawcy, stempelki pomocnicze poczty miejskiej "___ZRUCK" i "__________ / WARSCHAUER BURGERPOST", stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

350 PLN350 PLN
19166

1917 Warszawa, kartka z Granicy do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Granicy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

60 PLN60 PLN
19177

1918 Wilno, karta pocztowa wysłana 23.7 z Warszawy do Wilna, doskonała odbitka fioletowego stempelka opłaty doręczeniowej "GEBÜHR 10 PF.", stempelki cenzury warszawskiej i białostockiej; zachowane przesyłki doręczone przez wileńską pocztę miejską należą do najrzadszych walorów tego działu; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 600 PLN1 600 PLN
19189

1918 Przedbórz, II wydanie, niegumowane (tak jak je wydano) cięte próby bez tła znaczków poczty miejskiej za 2, 6 i 10 gr. (wszystkie typu 2) (Fi.1050.-), sygnatura Rachmanow, Czer.Broda, gwarancja Schmutz.

960 PLN960 PLN
19211

1918 Przedbórz, seria cięta III wydania, ślady po podlepkach, gwarancja Rachmanow.

150 PLN150 PLN
19214

1918 Przedbórz, III wydanie, próba (makulatura) dwustronna 2 gr./10 gr., 2 gr. - typ 2 na stronie niegumowanej, 10 gr. typ 1 na stronie gumowanej, lekki ślad podlepki i widoczne na skanie przebarwienie, sygnowany Brajer Lwów, gwarancja i opis Mikstein.

320 PLN320 PLN
19220

1918 Warszawa, druk reklamowy z warszawy do Dąbia, zwrócony do nadawcy, stempel opłaty poczty miejskiej w Warszawie za zwrotne doręczenie, odręczny zapis "Zurück".

150 PLN150 PLN
19236

1918 Przedbórz, seria cięta V wydania, gwarancja Krawczyk.

50 PLN50 PLN
19239

1918 Przedbórz, V wydanie, cięta seria czysta (Mi.48 euro), wzdłuż prawego marginesu znaczka za 5 hal. ciągnie się kreska dotykająca ramek czterech znaczków w arkuszu, między innymi tego; tak jak wydano znaczną część nakładu bez gumy, gwarancja Gryżewski, Brajer, Mikstein.

60 PLN60 PLN
19240

1918 Przedbórz, V wydanie, kasowana seria ząbkowana ZL 11,5, gwarancja Korszeń.

50 PLN50 PLN
19242

1918 Przedbórz, bardzo rzadka opaska gazetowa z autentycznego obiegu adresowana do Przedborza, opłata doręczeniowa pobrana znaczkiem poczty miejskiej, gwarancja Berbeka.

1 200 PLN1 200 PLN
19260

1919 Chęciny, seria czysta w czworoblokach i co rzadkie, z pełną oryginalną gumą.

320 PLN280 PLN
19264

1916 Sosnowiec, miejscowo użyta całostka 15.4.16, bardzo rzadka w dobrym stanie, gwarancja Korszeń.

2 000 PLN2 000 PLN
19271

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

300 PLN300 PLN
19276

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ II stemplowany na wycinku, gwarancja Rachmanow, Schmutz.

300 PLN300 PLN
19278

1918 Łęczyca, kasowany znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska / poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze fioletowym, sygnowany, gwarancja Krawczyk.

120 PLN120 PLN
19306

1918 Ostrołęka, niemiecka całostka z nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

1 800 PLN1 620 PLN
19315

1918 Grodzisk, znaczek z odwrócony nadrukiem lokalnym kasowany stemplem prowizorycznym na wycinku.

20 PLN20 PLN
19322

1918 Kalisz, pokwitowanie telegraficzne z Kalisza z nadrukiem III wydania, gwarancja Korszeń.

500 PLN450 PLN
19331

B1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IVA typ 2, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

250 PLN250 PLN
19333

1918 seria pomnikowa, czworoblok z przesuniętym nadrukiem przechodzącym częściowo na sąsiednie znaczki, górne znaczki podlepka.

120 PLN120 PLN
19344

1918 seria pomnikowa, list polecony z Tomaszowa do Szawajcarii opłacony serią wydania przedrukowego, znaczki unieważnione kasownikiem prowizorycznym Tomaszowa, stempel cenzury przy MSZ, na odwrocie stempel odbiorczy.

500 PLN450 PLN
19350

1918 seria pomnikowa, ośmioblok z znaczkiem z błędem "wyszczerbione N".

60 PLN60 PLN
19376

1918 seria pomnikowa, prawy znaczek z błędem "plamka przylegająca do l u dołu", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN80 PLN
19381

1918 wydanie PP/GGW, książka L.Schmutza i K.Sztaby "Znaczki wydania Poczta Polska / Gen.-Gouv. Warschau z 1918 i 1919 roku", najnowsza monografia tego wydania, obowiązkowa pozycja dla każdego zaawansowanego zbieracza tego wydania i Polski międzywojennej, 160 stron, liczne kolorowe ilustracje.

100 PLN210 PLN
19392

1918 wydanie PP/GGW, marginesowy czworoblok z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW farbą anilinową, parki znaczków z pierwszego i drugiego rzędu z różnymi odstępami między drugą, a trzecią kreską, ślady podlepek na dolnych znaczkach, gwarancja i opis Korszeń.

1 250 PLN1 250 PLN
19397

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem pierwszej formy, prawy dolny znaczek z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN80 PLN
19400

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem "Poczto", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN80 PLN
19406

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, dolny lewy znaczek z błędem "kropka między o i c", nominały na dole, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

240 PLN216 PLN
19427

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z poz. 65 z błędem "ścięte lsk i spacja po Polska", gwarancja Wiatrowski.

280 PLN280 PLN
19453

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. w kolorze różowokarminowym z nadrukiem drugą formą, gwarancja i opis Korszeń

80 PLN80 PLN
19456

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN70 PLN
19460

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z błędem "brak trzeciej kreski", gwarancja i oznaczenie Berbeka.

180 PLN210 PLN
19481

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze szaroultramarynowym z nadrukiem drugiej formy, bardzo rzadki podstawowy znaczek katalogowany w katalogu Michla, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Korszeń.

14 000 PLN12 000 PLN