The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
19503

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w barwie fioletowoniebieskiej z nadrukiem pierwszej formy z błędem kropka miedzy o i c", znaczek z poprawiana gumą, gwarancja i oznaczenie G Korszeń.

80 PLN80 PLN
19544

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy z błędem rozsunięte Po w Poczta i ols w Polska", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN100 PLN
19557

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w barwie szarawopurpurowej z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

800 PLN920 PLN
19568

1918 pierwsze wydanie lubelskie, seria, gwarancja Perzyński.

150 PLN150 PLN
19636

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok znaczków z nadrukiem odwróconym w kolorze fioletowobrązowym, okazyjna cena - Fischer 7.200,- zł, smuga na ząbkowaniu od farby drukarskiej, gwarancja Korszeń.

1 600 PLN1 600 PLN
19684

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

50 PLN50 PLN
19692

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Mikstein, Schmutz.

70 PLN70 PLN
19715

1918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków z abklaczem nadruku, gwarancja Korszeń.

160 PLN160 PLN
19722

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszą formą poz. 87 (Fi.4500.-), poza widoczną na skanie naturalną lekką fałdą w papierze - pas grubszego gumowania, w pięknym stanie, sygnatura SM i gwarancja z opisem Mikstein, Ryblewski, Mikulski.

4 500 PLN4 500 PLN
19729

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 6 hal. z nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.15 "cienkie Z", piękny stan, gwarancja Mikstein, z opisem Schmutz.

800 PLN800 PLN
19732

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIE z poz. 28, piękny stan zachowania, gwarancja i oznaczenie Petriuk.

700 PLN700 PLN
19739

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszą formą poz.22, ładny stan, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

220 PLN220 PLN
19746

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 27, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

450 PLN450 PLN
19748

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 20 hal. z nadrukiem pierwszą formą poz.43, lekkie zmatowienie po podlepce, ładny stan, sygnowany ŚWIAT, gwarancja Mikulski, z opisem Schmutz.

1 250 PLN1 125 PLN
19749

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 8, gwarancja i opis Schmutz.

350 PLN315 PLN
19753

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 44 z błędem "cienkie Z", gwarancja i opis Schmutz.

700 PLN700 PLN
19766

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

1 800 PLN1 620 PLN
19768

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 70, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

140 PLN140 PLN
19786

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 50 hal. z nadrukiem pierwszą formą poz.28 (Fi.200.-), bardzo lekko zgięty narożnik i kropka nad rysunkiem, niska cena wywoławcza, gwarancja i opis Mikstein.

100 PLN100 PLN
19810

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 60 hal. z nadrukiem pierwszą formą, z rzadkim błędem na poz.73 "dwukropek zamiast rombu", piękny stan zachowania, gwarancja Mikstein, z opisem Korszeń.

700 PLN700 PLN
19844

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 5 z błędem "cienkie Z", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

180 PLN180 PLN
19848

1919 wydanie krakowskie, znaczek z odwróconym nadrukiem pierwszej formy z poz. 81, znaczek w pięknym stanie, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 500 PLN2 500 PLN
19858

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 47, charakterystyczne uszkodzenie liter P, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

280 PLN280 PLN
19874

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 1 kr. z nadrukiem pierwszą formą, z błędem na poz.44 "cienkie Z" (Fi.550.-), lekkie zmatowienie w dolnym narożniku, liczony jak podlepkowy, gwarancja i opis Landre.

200 PLN200 PLN
19878

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 41 z błędem "otwarte O w POCZTA", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN100 PLN
19892

1919 wydanie krakowskie, gwarancja Schmutz.

800 PLN800 PLN
19895

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IVB z poz. 19 z błędem "wcięcie w S", bardzo ładny stan zachowania, gwarancja i opis Schmutz.

4 000 PLN4 000 PLN
19903

1919 wydanie krakowskie, znaczek za 2 hal. w rzadkim kolorze jasnobrązowym z nadrukiem formą IIC poz.87 na wycinku ze skartu, pięknie skasowany unarodowionym datownikiem KRAKÓW 1, rzadki przykład oryginalnego niefilatelistycznego użycia, piękny stan zachowania, gwarancja oznaczenie Korszeń.

300 PLN270 PLN
19904

1919 wydanie krakowskie, znaczek w kolorze jasnobrązowym z nadrukiem forma IIC z poz. 33 z błędem "uszkodzone S", gwarancja i opis Schmutz.

320 PLN288 PLN
19926

1919 wydanie markowe, znaczek z nadrukiem formy IIC z poz. 64, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

70 PLN70 PLN
19932

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIC z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Petriuk.

70 PLN70 PLN
19947

1919 wydanie poznańskie, znaczek za 5/20 f. z błędem na poz.14 "pogrubione l", gwarancja i opis Korszeń.

30 PLN30 PLN
19963

1918 niezrealizowane projekt znaczka wydania ministerialnego, rzadkie.

300 PLN300 PLN
19965

1918 prekursory, list z Sławkowa wysłany 31.1.19 do Będzina, opłata znaczkami austriackiej poczty polowej, datownik przerobiony ze stempla austro-węgierskiej poczty etapowej, na odwrocie stempel odbiorczy.

15 PLN13 PLN
19970

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny czworoblok znaczka za 2 hal., lewy dolny na poz.99 z błędem "uszkodzone A i tło nad tarczą", gwarancja Krawczyk.

60 PLN60 PLN
19971

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

400 PLN400 PLN
19976

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria z ząbkowaniem prywatnym, znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

100 PLN100 PLN
20016

1919 kartka z Piotrkowa do Tomaszowa, stempel odbiorczy Tomaszów Rawski.

40 PLN40 PLN
20026

1919 wydanie w walucie koronowej, arkuszowa niegumowana próba, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN80 PLN
20037

1919 wydanie w walucie koronowej, nieprecyzyjnie katalogowana rzadka próba wysokiego nominału znaczka za 2 kr. w kolorze ciemnoczerwonym o podwójnym druku, gwarancja Schmutz.

200 PLN307 PLN