The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
20868

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, czysty arkusz znaczka za 30 gr. z wieloma katalogowanymi i niekatalogowanymi błędami nadruku, nie wykształcił się jedynie błąd B9, inne katalogowane błędy pokazane na oddzielnych skanach, doskonały materiał porównawczy do badania tego wydania w cenie wywoławczej zwykłych znaczków, miejscami popękane ząbkowanie, bardzo ładne oryginalne gumowanie.

4 500 PLN4 050 PLN
20870

1936 zawody balonowe o puchar Gordon-Bennetta, parka znaczków za 30 gr., lewy z błędem no poz.79 "dolna kreska drugiego E wygięta" (Fi.180.-), gwarancja i opis Korszeń.

150 PLN150 PLN
20900

1937 rzadki stempel okolicznościowy "MIĘDZYNARODOWY IV TURNIEJ SZACHOWY O MISTRZOSTWO POLSKI JURATA".

600 PLN600 PLN
20920

1937 wizyta króla Rumunii w Polsce, makulatura bloku bez druku ozdobnych napisów na marginesach.

850 PLN850 PLN
20940

1938 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Katowice - Radom nr 252 z wyróżnikiem a.

100 PLN100 PLN
20950

1938 "MORSKIE OKO w TATRACH 1400 m SCHRONISKO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TATRZAŃSKIEGO" - dodatkowy fioletowy stempelek na widokówce wysłanej 29.VII z Zakopanego do Wolnego Miasta Gdańska; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN80 PLN
20957

1938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna, czysta seria znaczków z bloku w parkach (Fi.260.-); bardzo dobry stan zachowania.

220 PLN220 PLN
20961

1938 pierwszy polski lot do stratosfery, znaczek z bloku.

160 PLN160 PLN
20979

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, blok czysty w słabszym stanie, liczony jak czworoblok znaczków z bloku.

60 PLN60 PLN
20986

1938 kartka z Torunia ze stemplem okolicznościowym "ZŁÓŻ OFIARĘ NA "CARITAS".

50 PLN60 PLN
21012

1938 "Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu Warszawskiego" - 15 gr frankatura mechaniczna D34 Warszawa, karta firmowa wysłana 5.XII do Miedzeszyna; bardzo dobry stan zachowania.

120 PLN120 PLN
21014

1939 list druk z Dziećmorowic na ciekawej kopercie Krakowskiego Okręgu Gołębi Pocztowych adresowany do Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Pocztowych w Mielcu.

250 PLN250 PLN
21039

1939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS w Zakopanem, seria znaczków na specjalnej dekoracyjnej kopercie ostemplowana 11.II kasownikiem okolicznościowym (lewa narta wyżej) z dodatkową nalepką zawodów; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (Myślicki 39 002).

70 PLN70 PLN
21050

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC47, list z Warszawy 2 nadana w przeddzień wybuchu II Wojny Światowej 31.8.39 do Bielawy koło Łowicza, rzadki wirnik "Tydzień Gór w Zakopanem" będący bardzo krótko w użyciu ze względu na wybuch wojny, stempel cenzury z Łowicza nr BC47.

800 PLN800 PLN
21085

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, rzadsza na obustronnie zadrukowanym średnim średnim papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
21087

1920 godło Litwy Środkowej, rzadka próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim, niekatalogowana na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze, gwarancja Krawczyk.

200 PLN200 PLN
21263

1930 Port Gdańsk, wydanie obiegowe Henryk Sienkiewicz z przedrukiem - pojedynczy znaczek w kolorze ciemnoniebieskim, narożnikowy czworoblok znaczków w kolorze jasnoniebieskim i karta pocztowa ofrankowana znaczkiem jasnoniebieskim, wysłana 12.IX.1934 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Gdyni; kasownik "POLSKI URZĄD POCZTOWY" z wyróżnikiem "c"; na stronie albumowej z opisem; dobry stan zachowania; wszystkie walory gwarancja Korszeń.

400 PLN400 PLN
21270

1934 Port Gdańsk, seria wydania obiegowego w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

90 PLN90 PLN
21282

1937 Port Gdańsk, kartka nadana 29.6.37 do Rudy Pabianickiej, mieszana frankatura ze znaczkiem polskim bez nadruku "PORT GDAŃSK".

160 PLN145 PLN
21296

1938 Port Gdańsk, 20 rocznica odzyskania niepodległości, seria czysta, pasek 3 znaczków makulaturowych z idealną gumą bez podlepki (Fi.750.-) i znaczki za 15 i 25 gr ostemplowane na kopercie 11.XI listu poleconego w pierwszym dniu obiegu, wszystkie walory w doskonałym stanie zachowania; na karcie wystawowej z opisem.

1 200 PLN1 000 PLN
21307

2018 Port Gdańsk, monografia autorstwa Hansa Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920 -1939 Stemple ręczne, druki i nalepki", nowa, twarda obwoluta, 780 stron, bogato ilustrowana i poszukiwana, bardzo niski nakład.

350 PLN350 PLN
21323

1920 Olsztyn, kartka z Lötzen (Giżycko) do Niemiec.

120 PLN120 PLN
21347

1920 Olsztyn, sekretnik z Rössel (Reszel) do Niemiec.

200 PLN200 PLN
21397

1921 Górny Śląsk, poczta powstańcza tzw. wydanie Korfantego, pięknie kasowana seria nieząbkowana, bardzo wysoko wyceniona w Michlu (Mi.400 euro).

500 PLN500 PLN
21399

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tak zwane wydanie Korfantego, cięta seria czysta z pełną oryginalną gumą.

290 PLN260 PLN
21401

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, znaczek cięty.

30 PLN30 PLN
21402

1921 znaczek wydania Korfantego.

20 PLN20 PLN
21405

1921 Górny Śląsk, Poczta Powstańcza tzw. wydanie Korfantego, znaczek cięty.

30 PLN30 PLN
21421

1921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, seria cięta w czworoblokach.

500 PLN450 PLN
21437

1943 druga seria wydania rządu na emigracji w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie "inprintem" na marginesie oprócz znaczka za 1,50 zł.

250 PLN225 PLN
21470

1939 Obszary anektowane przez Niemcy, polska całostka wysłana 27.XII z Poznania do Plauen, znak opłaty skasowany datownikiem POSEN z wyróżnikiem "*3h"; zwraca uwagę, że karta nie została użyta jako formularz - przesyłka nie był zwolniona od opłaty pocztowej (np. poczta polowa), czyli została użyta jako karta pocztowa; bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN210 PLN
21476

1939 okupacja sowiecka, ekspresowy list polecony z Sokala 5.12.39 do Lwowa, mieszana frankatura polsko - rosyjska, na froncie stempel odbiorczy ze Lwowa.

300 PLN300 PLN
21500

1940 okupacja sowiecka polskich obszarów anektowanych przez Litwę - karta, część na odpowiedź wysłana 6.8 z Wilna do stalagu VIB, litewski datownik nadawczy poczty głównej w Wilnie "VILNIUS C" z wyróżnikiem "f", stempelek cenzora obozowego nr.2; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Po sowieckiej napaści na Polskę 17.IX.1939, Sowieci przekazali Litwinom Wilno z okolicami, w okresie od 28.X.1939 do 15.VI.1940 Wilno pozostawało pod okupacją litewską, w nocy z 14/15.VI z baz wojskowych na terenie Litwy, jak też z obszaru ZSRS na teren Litwy wkroczyło 200.000 żołnierzy rosyjskich - nastąpiła okupacja sowiecka całej Litwy, a w tym II sowiecka okupacja Wileńszczyzny.

150 PLN150 PLN
21514

1941 Okupacja niemiecka terenów anektowanych przez ZSRR, a wcześniej przez Litwę (poza obszarem wileńskim), seria czysta, sygnowana Ф w kółeczku przez państwową filatelistyczną firmę radziecką.

440 PLN396 PLN
21530

1942 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", frankatura mieszana - znaczki z nadrukiem i znaczek niemiecki bez nadruku!!! ekspresowy list polecony (przefrankowany) wysłany 4.9 z Wilna do Łańcuta, znaczki unieważnione datownikiem VILNIUS z wyróżnikiem "b", nalepka polecenia urzędu Wilno 9; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (znaczek za 3 Pf minimalne ubytki barwnika na froncie znaczka u dołu po prawej).

100 PLN100 PLN
21540

1943 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez Litwę, a następnie przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", część na odpowiedź karty do oflagu IIC wysłana 12.VIII z maleńkiej miejscowości Sangroda, przed 1939 rokiem leżącą na Litwie, tuż za polską granicą; idealnie odciśnięty datownik nadawczy "SANGRUDA SEINU APSKR." (Sangroda powiat sejneński), stempelek cenzora obozowego nr.28; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN
21557

1932 oryginalne zdjęcie (11x82 mm) opisane na odwrocie "przed nominacją na podchorążych wizyta u dowódcy 81 pp w Grodnie, Włodzimierz Bieńkiewicz"; na mapie widocznej po lewej stronie zdjęcia widoczny napis "MARSZE I BOJE 41GO SUW.P.P.".

150 PLN150 PLN
21562

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie ostemplowane na kopercie kasownikami: "CESKY TESIN" 1.X i prowizorycznym polskim "CIESZYN 2" 2.X; dodatkowo stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" i na odwrocie "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" (Myślicki 38 244 + 245).

80 PLN80 PLN
21570

1939 list z niemieckiej poczty polowej stacjonującej w Grodzisku wysłany 29.11.39 do berlina, znak opłaty unieważniony stemplem "ORTSKOMMANDO ZYRARDOW", obok polski kasownik z Grodziska.

100 PLN100 PLN
21596

1941 list polecony z Wilna do Lwowa, na odwrocie stempel odbiorczy.

200 PLN200 PLN