The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
21600

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, cięta seria niegumowana, w dawnych katalogach pierwsze osiem znaczków katalogowano jako nowodruki, poza niewielkimi zmechaceniami lub minimalnym ścienieniem w miejscu podlepki na kilku znaczkach zachowane w bardzo ładnym stanie.

300 PLN400 PLN
21612

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, odbitka z unieważnionej matrycy znaczka wydania "STAN" - zatwierdzonego do druku, ale zaniechanego z powodów politycznych przez motyw mapy Polski na tle orła białego z miastami Wilno i Lwów, ku którym zmierza żołnierz i matka Polka z dziećmi, który to był dla władz radzieckich nie do przyjęcia.

100 PLN100 PLN
21613

1942 poczta polowa polskich sił zbrojnych w ZSRR - Dojdziemy, odbitka znaczków z unieważnionej matrycy w kolorze czarnym.

100 PLN100 PLN
21622

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", parka znaczków o różnych nominałach 2 i 1 zł, uszkodzone ramki wokół nominałów.

400 PLN410 PLN
21642

1943 Tajna Poczta Podziemna, wydanie urzędowe do opłaty tajnego "Monitora Polskiego", znaczki ząbkowane stemplowane na wycinkach.

600 PLN600 PLN
21651

1944 aerograf - o rzadko spotykanej ilustracji wysłany z II Korpusu we Włoszech do żołnierza I Korpusu w Szkocji, stempelek cenzury nr.52 Głównego Biura Wymiany Korespondencji; w 1941 roku poczta brytyjska wprowadziła w celu zmniejszenia obciążenia samolotów przesyłkami lotniczymi aerografy; nadawca pisał treść i adres na specjalnym formularzu, który następnie był cenzurowany i fotografowany na mikrofilmie, rolki filmów przewożone drogą lotniczą, a na miejscu odbioru z filmów wykonywano powiększenia w formacie 10 x 13 cm, wkładano do kopert okienkowych i wysyłano do odbiorców normalną drogą pocztową.

100 PLN100 PLN
21655

1944 Armia Polska w ZSRR, "26 LAT ARMII CZERWONEJ" - formularz z propagandową ilustracją wysłany 3.III do miejscowości Kustanaj w Kazachstanie za pośrednictwem radzieckiej poczty polowej 38504 przydzielonej do obsługi 6 Pułku Piechoty 2 Dywizji Piechoty, kasownik odbiorczy, stempelek cenzury 68963; doskonały stan zachowania.

300 PLN300 PLN
21700

1946 Poczta Polowa II Korpusu, I wydanie, rzadka jako kasowana seria cięta.

200 PLN180 PLN
21734

1939 I wydanie przedrukowe, 12 gr - frankatura pojedyncza, formularz kartkowy wysłany 15.VII.1940 z Warszawy do Kielc, znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym - polskim przedwojennym wirnikiem; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
21744

1939 Oflag XIA, prowizoryczny formularz datowany 2.XII, wysłany 3.XII z Warszawy do obozu, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik WARSZAWA 1 z wyróżnikiem "4a"; stempelek cenzora nr.1 z parafką; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN80 PLN
21759

1940 kartka z Kleczy Górnej do Niemiec, prowizoryczny kasownik agencji pocztowej.

90 PLN90 PLN
21761

1940 widoki zabytkowych budowli (I), cięta seria czysta, bardzo dobry stan zachowania, każdy znaczek gwarancja Korszeń.

3 600 PLN3 600 PLN
21783

1940 całostka z hasłem propagandowym I.

35 PLN35 PLN
21792

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, tekst XXIIb "Infolge ..." w podpisie "Postamt Krakau 3", wysłana 25.5 z urzędu Kraków 3 do Kielc, dodatkowo niebieski stempel urzędowy; walor w idealnym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

350 PLN350 PLN
21797

1940 list urzędowy z Warszawy z Rejestru Skazanych do posterunku polskiej policji w Lublinie.

160 PLN160 PLN
21813

1940 prowizoryczny formularz wysłany 29.II z miejscowości Staroniwa (obecnie dzielnica Rzeszowa) do oflagu VIIA, zwraca uwagę prowizoryczny jednowierszowy datownik biurowy "29. Feb. 1940" użyty jako stempel nadawczy; stempelek cenzora nr.3; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
21816

1940 znaczki opłaty radiowej (Rundfunk), parka pionowa - część z nominałem przyklejano na odcinku potwierdzenia wniesienia opłaty radiowej dla opłacającego, a część z literą "A" na blankiecie, który zostawał w archiwum; czyste w bardzo dobrym stanie zachowania.

70 PLN70 PLN
21820

1941 kasownik okolicznościowy z okazji urodzin A.Hitlera z Krakowa.

10 PLN10 PLN
21824

1941 list polecony ze Starachowic do Niemiec, prowizoryczna erka.

70 PLN70 PLN
21825

1941 list polecony z Nowego Sącza do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy prowizoryczna "R" Neu-Sandez.

70 PLN70 PLN
21877

1942 600-lecie Lublina, seria znaczków na kopercie listu poleconego skasowana okolicznościowo 14.8 w Krakowie w pierwszym dniu obiegu stemplem okolicznościowym z okazji II rocznicy powstania GG, na odwrocie datownik odbiorczy z 15.8; zwraca uwagę nalepka polecenia KRAKAU 2V, bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
21941

1943 zestaw 17 talonów materiałowy (Prämienmarke) na różne reglamentowane produkty.

500 PLN440 PLN
21944

1943 zestaw znaczków sądowych dla Generalnego Gubernatorstwa w czworoblokach.

200 PLN170 PLN
21984

1944 list urzędowy do Wołomina opłacony frankaturą mechaniczna z Warszawy, katalog Fischer 750,- zł.

350 PLN350 PLN
21988

1944 znaczki III Rzeszy użyte w Generalnym Gubernatorstwie, list wysłany z Wiednia do Nowej Słupi, przez przeoczenie znaczki nie zostały skasowane w miejscu nadania, ostemplowano je 30.6 w urzędzie nadrzędnym w Kielcach; niecodzienny walor.

120 PLN120 PLN
22089

1942 Matka Boska Obozowa, całostka z obiegu pocztowego, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
22090

1942 Matka Boska Obozowa, całostka z dodatkowym stemplem "wystawa filatelistyczna", na odwrocie gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN100 PLN
22091

1942 Matka Boska Obozowa, całostka z dodatkowym stemplem "wystawa filatelistyczna", na odwrocie gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN100 PLN
22093

1942 Matka Boska Obozowa, całostka z obiegu pocztowego, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN100 PLN
22164

1943 kartka z grafika obozową i stemplem okolicznościowym Dni Książki.

80 PLN80 PLN
22167

1943 znaczek unieważniony stemplem okolicznościowym z okazji rocznicy bitwy pod górą Świętej Anny w czasie III powstania śląskiego na pocztówce ozdobionej drzeworytem, którego autorem jest Marian Stępień, przedstawiającym kościół św. Jadwigi w Pszczynie, na odwrocie napis POCZTÓWKA, gwarancja Korszeń.

100 PLN100 PLN
22183

1943 Generał Sikorski znaczek wydania żałobnego na karcie ozdobionej rzadkim okolicznościowym drzeworytem z motywem harcerskiej lilijki i napisem ZADUSZKI, gwarancja Korszeń.

500 PLN500 PLN
22184

1943 Generał Sikorski znaczek wydania żałobnego na karcie ozdobionej wizerunkiem orła w koronie z napisem "Cześć Zmarłym i Poległym", bardzo rzadki walor, gwarancja Korszeń.

500 PLN500 PLN
22223

1943 kartka z rzadko spotykana grafiką obozową na otwarcie wystawy "DOM MIESZKALNY" 14-VIII-43 zorganizowanej przez Koło Techników Budowlanych Drogowych i Wodnych z napisem POCZTÓWKA.

200 PLN140 PLN
22231

1944 kartka z obiegu pocztowego ozdobiona na odwrocie drzeworytem autorstwa Mariana Puchalskiego przedstawiającą Pałac na wodzie w warszawskich Łazienkach, dodatkowo stempel propagandowy "WYSTAWA LEŚNA", gwarancja Korszeń.

100 PLN105 PLN
22259

1944 kartka polecona, znaczki unieważnione kasownikiem okolicznościowym "UTWORZENIE POLSKIEJ ŻANDARMERII", pocztówka ozdobiona na odwrocie drzeworytem autorstwa Zygmunta Pazdy z okazji rocznicy utworzenia żandarmerii, przedstawiającą kolumnadę Pałacu Saskiego w Warszawie, gwarancja Korszeń.

200 PLN200 PLN
22310

1944 500. rocznica bitwy pod Warną, znaczek na wycinku stemplowany okolicznościowym kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

10 PLN10 PLN
22375

1942 Druty, czysty znaczek za 10 f. w bardzo jasnym odcieniu niebieskim, na papierze szarym gładkim gumowanym średnim, lekko parowana guma, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

60 PLN65 PLN
22390

1942 Druty - ilustrowana kartka świąteczna z czarnym znakiem opłaty i napisem POCZTÓWKA, w formacie 106:70 mm na papierze szarym szorstkim, czarny napis POCZTÓWKA typu N2, liniatura z linią pionową i trzema liniami poziomymi, na odwrocie czarna ilustracja świąteczna typu 2 (rozjaśnione tło pod tekstem życzeń); kartę wysłano 23.XII.42, znak opłaty unieważniono datownikiem z napisami: MURNAU u góry i OFL VIIA u dołu oraz ozdobnikami (kropkami) pomiędzy napisami, datę wpisano ręcznie; w najbardziej szczegółowym Katalogu Poczt Obozowych autorstwa Manfreda G.Hebera skatalogowana jest jako P2.1 odmiana z ilustracją w kolorze zielonym; karta zielona i próbna niebieska były już na naszej aukcji, ta czarna zachowana w superidealnym stanie oferowana jest na naszej aukcji pierwszy raz; gwarancja Korszeń.

4 000 PLN3 600 PLN
22397

1943 Menażka, znaczek w odcieniu niebieskawozielonym, na papierze szarym gładkim średnim, bez gumy, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

70 PLN70 PLN