The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
18363

1935 dwujęzyczny polsko - niemiecki reprint książki W.Polańskiego i W.Rachmanowa "Marki i stemple pocztowe w Polsce XVIII i XIX wieku", 158 stron, 4 tablice wielobarwne, 49 tablic czarno - białych.

100 PLN100 PLN
18412

1889 kartka z Wilna do Niemiec.

10 PLN10 PLN
18432

1900 patriotyczna widokówka z fragmentem tekstu Mazurka Dąbrowskiego, wysłana 1.X z Krakowa do Ołomuńca, kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania; temat - NAPOLEON, PONIATOWSKI.

80 PLN80 PLN
18479

1913 karta pocztowa wysłana 22.IV z Wilna do Elbląga, dobry stan zachowania; na odwrocie sygnowane Bolesław SKIRMUNT.

30 PLN30 PLN
18520

1859 znak opłaty w formie czerwonej pieczęci Kasy Głównej Pocztowej wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie.

50 PLN50 PLN
18628

1915 wydanie okupacji niemieckiej, narożny czworoblok z numerem HAN.

40 PLN81 PLN
18634

1916 firmowy list polecony z Ostrowa do Niemiec, niema erka, na odwrocie stempel odbiorczy.

50 PLN50 PLN
18635

1916 podstawowa seria wydania obiegowego dla generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego.

260 PLN260 PLN
18638

1916 kartka nadana z austriackiej poczty etapowej w Sandomierzu do Warszawy, stempel cenzury wojskowej z Sandomierza i stempel "unzulässig / zurück".

30 PLN35 PLN
18683

1917 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, luzaki z serii.

50 PLN65 PLN
18684

1917 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Karola, seria na podlepkach.

90 PLN90 PLN
18687

1917 znaczek z podobizną cesarz Karola w czworobloku z ząbkowaniem 11½.

35 PLN35 PLN
18695

1917 okupacja niemiecka Rumunii - karta pocztowa z przedrukiem "MViR" w ramce wysłana 28.VI z Bukaresztu do Stuttgartu, w sprawie poszukiwania Samuela Rosenfelda i Leona Rosenberga; przebarwienia; temat - JUDAICA.

30 PLN30 PLN
18707

1918 okupacja austro-węgierska, widokówka wysłana z poczty etapowej Widawa do Piotrkowa, ocenzurowana w Piotrkowie.

70 PLN70 PLN
18728

1918 okupacja niemiecka Rumunii, karta pocztowa (bez treści na odwrocie) wysłana 24.VI z Bukaresztu do Berlina, dwukrotnie odciśnięty stempel cenzury: 24.MRZ i 24.JUNI; minimalne przebarwienia.

20 PLN20 PLN
18730

1918 okupacja niemiecka Rumunii - list polecony wysłany 15.8 z niemieckiej poczty polowej 327 do Berlina; datownik odbiorczy na odwrocie; koperta wykonana z arkusza księgowego z rumuńskimi napisami.

60 PLN60 PLN
18761

1915 kartka z austriackiej poczty etapowej w Radomiu do Sosnowca, kartka niedoręczona - stempel "unzulässig, / zurück.", stemple cenzury wojskowej z Radomia i Bohumina, oraz kontroli pocztowej.

25 PLN25 PLN
18779

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze zielonkawoszarym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1, kontrolny "IX 54" typ IV.

120 PLN120 PLN
18795

1915 oblężenie Przemyśla (Fliegerpost Przemyśl), karta w kolorze zielonym numerowana maszynowo, stempel lotniczy typ 1 i najrzadszy stempel kontrolny "IX 54" typ III, stempel cenzury, gwarancja Mikulski.

250 PLN250 PLN
18798

1915 Flotylla Wiślana, list z Niepołomic wysłany 24.11.15 do Szczucina, podłużnym= stempel Dowództwa Wiślanych Linii Transportowych Poczty austro-węgierskiej flotylli na Wiśle 1914-1918 "K. u. k. Weichseltransportlinienkommando.", rzadkie, bardzo dobry stan zachowania.

1 000 PLN1 000 PLN
18800

1915 kartka nadana z poczty etapowej w Piotrkowie 23.8.15 do Lwowa, stempel formacyjny "Komenda I. Batalionu 6. pułku * Legionu Polskiego*" z orłem, stempel cenzury, widokówka z Krakowa.

150 PLN150 PLN
18802

1915 kartka austriackiej poczty polowej nadana z poczty polowej nr 355 nadana 11.4.15 do Czech, stempel formacyjny "KOMENDA IV-go BATAL. 2. PUŁKU * I POLSKIEGO LEGIONU *" z orłem.

200 PLN160 PLN
18803

1915 kartka legionowa nadana z austriackiej poczty polowej nr 118 29.8.15 do Krakowa, stempel formacyjny "Komenda kompanii sztabowej * Legionów Polskich" z orłem, stempel cenzury wojskowej w Krakowie.

150 PLN150 PLN
18828

1916 kartka nadana w poczcie etapowej nr 355 do Krakowa, stempel formacyjny "Legion Polski / Pułk 2. Baon III. / Komp. 9.".

100 PLN100 PLN
18836

1916 dwa formularze austriackiej poczty polowej.

30 PLN30 PLN
18845

1916 kartka pocztowa nadana w austriackim ambulansie pocztowym na trasie Wiedeń - Warszawa, stempel ambulansu "Fahrende Feldpostsammelstelle / WIEN - KRAKAU B" i wierszowy datownik.

120 PLN108 PLN
18847

1916 kartka od polskiego marynarza służącego na kutrze torpedowym SMS Leopard stacjonującego w Puli nad Adriatykiem do Przemyśla, stempel austriackiej poczty polowej w Pola (Puli), stempel kutra Leopard, widokówka z Wenecji.

25 PLN20 PLN
18899

1917 kartka poczty polowej nadana z austriackiej poczty polowej nr 378 nadana 31.12.17 do Krakowa, stempel formacyjny "Likwidujący oficer rachunkowy 2. Pułk piech. Polskiego Korpusu posiłkowego".

150 PLN150 PLN
18939

1918 kartka wysłana przez żołnierza z Sadagóry na Bukowinie w lutym 1918 do Krakowa, stempel cenzury i ciekawy stempel legionowy "LEGIONY POLSKIE RUDOLF POPIEL Fotograf 2. P.P.". zdjęcie żołnierzy z góralami w strojach ludowych.

300 PLN300 PLN
18948

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego - znaczek opłaty stemplowej za 0,10 Rubla z nietypowo obróconym orzełkiem, II wydanie, z pełną oryginalną gumą bez podlepki.

80 PLN80 PLN
18977

1919 Błękitna Armia gen. Hallera, kartka wysłana 28.6.19 z Łodzi z 3. baonu 1 .pułku czołgów Armii gen. Hallera z poczty polowej 309 do Francji, pieczęć formacyjna "3 BAT. CZOŁGÓW POLSKICH (-) Wagomistrz", stempel cenzury korespondencji zagranicznej przy MSZ, na rewersie datownik odbiorczy, gwarancja.

480 PLN420 PLN
18978

1919 list służbowy wysłany w styczniu 1919 roku z Sekcji Automobilowej Ministerstwa Spraw Wojskowych z Warszawy do Autonaczelnika Okręgu Generalnego Łódź, pieczęć formacyjna "Ministerstwo Spraw Wojskowych / Departament Techniczny / SEKCJA AUTOMOBILOWA" oraz "SPRAWA URZĘDOWA", na rewersie piękna zalepka z orłem "KRÓLEWSKO POLSKA * KOMISJA WOJSKOWA *" oraz dwie pieczęcie z orłem "MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH (-) Stempel Listowy".

210 PLN180 PLN
18987

1920 zajęcie Pomorza, kartka nadana z Frontowej Poczty Polowej nr 25 do Kościerzyny, rzadki stempel cenzury wojskowej "CENZUROWANO" używany w Kartuzach oraz stempel formacyjny "DOWÓDZTWO ŻANDARMERJI POL. / PRZY Dwie 5tej BRYGADY JAZDY"

500 PLN500 PLN
19005

1921 Powstanie Słuckie - wydanie Nadzwyczajnej Rady Słucczczyzny, nadruk białoruskiej Pogoni, skrótu rosyjskiego brzmienia nazwy Rady - Ч.Р.Сл i nominału w walucie kopiejkowej pod napisem, przygotowane jako znaczki opłaty za doręczanie listów w Słucku, niedoszłe do obiegu - obszerny opis Powstania Słuckiego aukcja 87 lot 751, trzy parki znaczków za 50 kop./10 hal., na każdej inne nadruki - lekko odbity, mocno odbity i rozmazany, ciekawe do specjalizacji.

300 PLN300 PLN
19016

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze (bräunlich)lila, z tłem żółtobrązowym (Mi.150 euro), gwarancja i oznaczenie.

300 PLN300 PLN
19017

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 6/5 gr w kolorze czarnym, przesyłka miejscowa z doręczeniem opłaconym przez nadawcę, ofrankowana połówką znaczka skasowanego datownikiem poczty miejskiej z wyróżnikiem "b", stempelek "Wręczenie opłacone"; sygnowano na odwrocie litery "B.T." w kółku; gwarancja Krawczyk.

100 PLN100 PLN
19025

1915 Warszawa, miejscowy list z Warszawy, opłata za doręczenie pobrana połówką znaczka opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie, koperta zagięta w połowie.

30 PLN35 PLN
19107

1916 Warszawa, legitymacja żywnościowa ważna w okresie 25.XII.1916-21.I.1917, wydana przez rządcę domu przy ul.Królewskiej 10; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
19115

1917 Przedbórz, seria ząbkowana w czworoblokach, znaczek za 2 gr typ 3-4/7-8, znaczek za 4 gr 1-2/5-6, czworobloki w doskonałuym stanie, gwarancja i oznaczenie.

1 500 PLN1 350 PLN
19116

1917 Przedbórz, list polecony z warszawy do Przedborza, w Przedborzu opłacono doręczenie dwoma znaczkami wydania poczty miejskiej, bardzo ładny stan zachowania, gwarancja.

600 PLN600 PLN