The new auction will start soon
Back

Description

1859 znak opłaty w formie czerwonej pieczęci Kasy Głównej Pocztowej wycięty z koperty Poczty Miejskiej w Warszawie.

Lot # 18520

Auction 104
Close: Auction is closed
Current price: 50 PLN
Catalog: Fi.(Ck3)
Category: Polish Kingdom
 
Number of bids: 1 Bid history
Back