The new auction will start soon
Back

Description

1915 kartka austriackiej poczty polowej nadana z poczty polowej nr 355 nadana 11.4.15 do Czech, stempel formacyjny "KOMENDA IV-go BATAL. 2. PUŁKU * I POLSKIEGO LEGIONU *" z orłem.

Lot # 18802

Auction 104
Close: Auction is closed
Current price: 160 PLN
Catalog:
Category: WW1 military postage
 
Number of bids: 1 Bid history
Back