The auction will start on 05.02.2021

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
40888

1944 K.R.N., parka znaczków z I walca - za 25 gr. i za 1 zł./25 gr.; górny bez nadruku z poz. 43, dolny z nadrukiem z poz.3 formy przedrukowej na znaczku podstawowym z poz. 53, teoretycznie może istnieć dziesięć takich parek, ale z pewnością wszystkie się nie zachowały - rzadkie, w układzie 342 + 344 dotąd niekatalogowane (Fischer podaje tylko parki 344+342 i 342+344Np), gwarancja i opis obu znaczków Schmutz.

10 000 PLN9 000 PLN
40890

1944 K.R.N., znaczek z błędem "lewa kreska przerwana".

30 PLN30 PLN
40895

1944 P.K.W.N., znaczek za 2 zł./25 gr. na poleconej karcie pocztowej wysłanej 17.3.45 z Bydgoszczy do Krakowa, okupacyjna nalepka polecenia z wyciętymi niemieckimi napisami, w to miejsce dopisano nazwę urzędu i numer polecenia; stempelek cenzury wojskowej 866, na odwrocie kasownik odbiorczy; nie inspirowane filatelistycznie, przesyłki prawidłowo opłacone znaczkami tego wydania należą do wyjątkowo rzadkich, całość w doskonałym stanie zachowania, gwarancja Schmutz.

1 600 PLN1 600 PLN
40897

1944 P.K.W.N., list polecony z Łodzi 22.3.45 do Rawicza, na odwrocie stempel tranzytowy z Kobylina i prowizoryczny odbiorczy z Rawicza, na odwrocie stempel cenzury wojskowej nr 345, gwarancja Korszeń.

1 500 PLN1 500 PLN
40911

1944 R.T.R.P., znaczek z błędem "cyfra 9 wcięta u góry z prawej strony", gwarancja Schmutz.

35 PLN35 PLN
40923

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, narożnikowy czworoblok z napisem nagłówkowym niemieckiego druku na odwrocie którego były drukowane znaczki tego wydania, lewy dolny znaczek z błędem "biała plama obok szyi" występująca w części nakładu, gwarancja Mikstein.

800 PLN704 PLN
40924

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, narożnikowa parka z napisem nagłówkowym niemieckiego druku na odwrocie którego były drukowane znaczki tego wydania, lewy znaczek z błędem "biała plama obok szyi" występująca w części nakładu.

600 PLN528 PLN
40927

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, przesunięte ząbkowanie w poziomie na literę "P" w Poczta, znaczek w barwie jasno brązoworóżowej, gwarancja i opis Schmutz.

175 PLN154 PLN
40930

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, prawidłowy nadruk 5 zł./25 gr. na makulaturze (przesunięty w prawo druk) znaczka podstawowego w kolorze jasnobrązowaworóżowym; pod nadrukiem z poz.14 jest kawałek podsuniętego znaczka z poz.13 i kawałek z poz.14, ten niezmiernie rzadki egzemplarz został opisany i pokazany w "Historyczno-Badawczym Biuletynie Filatelistycznym" 4/1978, gwarancja z opisem koloru, pozycji nadruku i obu fragmentów znaczka podstawowego Schmutz.

4 000 PLN3 600 PLN
40932

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, narożny czworoblok znaczków w kolorze jasno brązowawożółtawym, narożnikowy znaczek z poz. 26 z błędem "biała plama obok szyi", występującym w części nakładu, na odwrocie napisy z niemieckiego blankietu na którym drukowano znaczki tego wydania, gwarancja i opis Wysocki, fotoatest Korszeń.

700 PLN616 PLN
40933

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, znaczek w kolorze brązowaworóżowym, gwarancja i opis Schmutz.

160 PLN140 PLN
40934

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego, marginesowy czworoblok znaczków za 5 zł./25 gr. w rzadszym kolorze brązowoczerwonym, lewy górny z błędem na znaczku podstawowym z poz.24 "duża plama nad GR", prawy górny z poz.25 ma najmniejszy prostokąt zasłaniający nominał w całym arkuszu (5,5x4,1 mm) i błąd "przerwa w górnym łuku cyfry 3", lewy dolny z poz.29 ma prostokąt z charakterystycznym oczkiem w prawym górnym rogu opisanym jako "uszkodzony prostokąt", piękny stan, gwarancja z opisem koloru i błędów Schmutz.

2 400 PLN2 112 PLN
40935

1945 82. rocznica Powstania Styczniowego marginesowa parka znaczków za 5 zł./25 gr. w rzadszym kolorze jasnoczerwonobrązowym, lewy z błędem na poz.14 "występ w dolnej części prostokąta", a prawy z bardzo rzadkim blędem występującym w niewielkiej części nakładu "plama nad okiem" (Fi.2025.-), gwarancja z opisem koloru i obu błędów Schmutz.

1 800 PLN1 584 PLN
40942

1945 wyzwolenie miast, znaczek z przesuniętym nadrukiem z poz. 10 z błędem "cyfra 4 zalana", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

200 PLN180 PLN
40947

1945 wyzwolenie miast, pasek znaczków w kolorze czerwonobrązowym z poz. 97-99, lewy znaczek z błędem "litera z w zł ścięta od góry", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

1 000 PLN900 PLN
40952

1945 wyzwolenie miast, znaczek z błędem "ścięty haczyk w cyfrze 1", podlepka, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

20 PLN18 PLN
40954

1945 wyzwolenie miast, pasek znaczków z poz. 93-96, trzeci znaczek z błędem "lewa pozioma kreska ścięta z lewej strony", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

90 PLN81 PLN
40967

1945 wyzwolenie miast, parka znaczków z nadrukami z poz. 11-12, prawy znaczek z błędem "litera a ścięta z prawej strony u dołu", ładny abklacz nadruku.

120 PLN108 PLN
40992

1945 "Kielce" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na poz.45 "lewa pozioma kreska ścięta z lewej", bez gumy, gwarancja i opis Berbeka.

20 PLN18 PLN
41001

1945 wyzwolenie miast, czworoblok z silnie przesuniętym w lewo nadrukiem przechodzącym na sąsiednie znaczki, abklacz.

150 PLN130 PLN
41004

1945 wyzwolenie miast - Gniezno, lewy znaczek z błędem "litera e zamknięta", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

60 PLN60 PLN
41011

1945 "Bydgoszcz" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z błędem na poz.47 "litera z ścięta od góry", dodatkowo z lekkim abklatschem, gwarancja i opis Berbeka.

100 PLN100 PLN
41014

1945 wyzwolenie miast - Bydgoszcz, parka z poz. 1 i 2, prawy znaczek z błędem "cienkie y", gwarancja Petriuk.

70 PLN70 PLN
41025

1945 "Kalisz" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr., z błędem na poz.15 "częściowy brak haczyka w cyfrze 1", słabsze zabkowanie i kilka paproszków na gumie, gwarancja i opis Berbeka.

30 PLN30 PLN
41028

1945 "Kalisz" - wyzwolenie dziesięciu miast, znaczek za 3 zł./25 gr. z przesuniętym w pionie nadrukiem i błędem na poz.22/72 "litera l wcięta z prawej", gwarancja i opis Korszeń.

50 PLN45 PLN
41045

1945 wyzwolenie miast, parka z przesuniętym nadrukiem i silnym abklaczem, gwarancja Korszeń.

240 PLN240 PLN
41053

1945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 28 z błędem "uszkodzone 4", podlepka, gwarancja i opis Walocha.

25 PLN23 PLN
41057

1945 wyzwolenie miast, czworoblok z spektakularnie przesuniętym nadrukiem w pionie i poziomie, dodatkowo silny abklacz.

600 PLN600 PLN
41058

1945 wyzwolenie miast, znaczek z poz. 24 z błędem "brak haczyka w 1" i "uszkodzone o", ślady przywarcia, gwarancja i opis Walocha.

25 PLN22 PLN
41059

1945 wyzwolenie miast, znaczek z przesuniętym nadrukiem z poz. 47 z błędem "uszkodzone z", gwarancja i oznaczenie Schmutz.

80 PLN80 PLN
41072

1945 wydanie łódzkie, znaczek makulaturowy z przesuniętą perforacją pozioma już na sąsiedni znaczek, gwarancja Korszeń.

40 PLN40 PLN
41078

1945 wydanie łódzkie, znaczków z silnie przesuniętą perforacją - napis "POCZTA POLSKA" na górze znaczka.

160 PLN160 PLN
41095

1945 wydanie łódzkie, parka znaczków za 5 zł. odmiana na drzewnym papierze ze znacznie przesuniętym ząbkowaniem pionowym; prawy znaczek ma prawidłowe ząbkowanie po prawej, ale po lewej już znacznie przesunięte w prawo; lewy znaczek ma już oba ząbkowania przesunięte; to jest właśnie miejsce powstania wady perforacji, która to wada będzie powielana do lewego skraju arkusza, bardzo ciekawe, sygnowane.

200 PLN200 PLN
41096

1945 wydanie łódzkie, znaczek z silnym abklaczem na odwrocie.

100 PLN100 PLN
41108

1945 zabytki Krakowa - pomnik Grunwaldzki, karta maksimum.

15 PLN15 PLN
41109

1945 zabytki Krakowa, znaczek w kolorze oliwkowobrązowym na papierze z1.

25 PLN30 PLN
41110

1945 "Koszalin Oddział nad Bałtykiem 29 VI 1945" prowizoryczny stempel okolicznościowy - znaczek skasowany nieopisanym u Myślickiego trzywierszowym stemplem okolicznościowym na formularzu kartkowym z napisami "ŚWIĘTO MORZA KOSZALIN 29-go czerwca 1945 roku" i hasłem propagandowym "Uczynimy z Polski Silne Państwo Morskie", bardzo rzadki walor w minimalnie słabszym stanie zachowania (mocno zaookrąglone rogi karty).

200 PLN200 PLN
41119

1945 zabytki Krakowa, całostka dofrankowana znaczkiem za 50 gr wysłana 11.VIII z Piastowa do Londynu, znaki opłaty unieważnione kasownikiem prowizorycznym; stempelek cenzury wojskowej nr.1578; dobry stan zachowania (karta pionowo złamana).

50 PLN50 PLN
41123

1945 zabytki Krakowa, 50 gr (bez podpisu J.Wilczyk) czworoblok legitymacyjny o ząbkowaniu liniowym 10¾ z oznaczeniem rzadkiego walca N.4.W.II. - znajdującym się pod 91 i 92 znaczkiem w arkuszu, czyste, bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN50 PLN
41125

1945 zabytki Krakowa, gumowana cięta próba w kolorze karminowym na papierze z1, gwarancja i oznaczenie Walocha.

35 PLN40 PLN