The auction will start on 05.02.2021

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
37125

1918 poczta I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Mościckiego, list polecony nadany 3.5.18 z Mohylewa do Bobrujska, stempel polecenia w barwie czerwonofioletowej z ręcznie wpisanym numerem, opłatę znaczkami II wydania, znaczek za 1 rub. z niewielkim drukiem szczątkowym, datowniki "POCZTA POLOWA / I POL. KORP. - 3 5 18" w barwie czarnej, opłata zbyt wysoka - powinna wynosić 70 kop., fotoatest Drzewiecki.

1 900 PLN1 900 PLN
37170

1919 formularz pocztowy komendy obwodowej wysłany lokalnie 16.19 z odwodowej kompanii uzupełniającej w Poznaniu z rozkazem stawienia się na badanie, pieczęć "OBWODOWA KOMENDA UZUPEŁNIAJĄCA * POZNAŃ * (-) Pieczęć pocztowa".

120 PLN110 PLN
37172

1919 list wysłany 16.4.19 z Głównej Poczty Polowej z Przemyśla do Polskiej Wojskowej Komisji Likwidacyjnej w Wiedniu, datownik "FR.GŁ. POCZTA POLOWA I." (małe I), brak opłaty pocztowej, naliczono opłatę 40 halerzy opłaconą dwoma znaczkami dopłaty.

180 PLN180 PLN
37188

1920 kartka nadana 8.10.20 z frontowej poczty polowej nr 28 do Wilkowic, datownik poczty frontowej i stempel formacyjny "17 PUŁK PIECHOTY".

90 PLN90 PLN
37190

1921 prywatne wydanie znaczków okupacyjnych dla Zachodniej Ukrainy - przedruk na znaczkach ukraińskich, z orłem, i nominałem w polskiej walucie, kompletna seria na wycinkach.

240 PLN200 PLN
37208

1915 Warszawa, kartka z Niemiec do Warszawy, znaczek opłaty doręczeniowej poczty miejskiej, stempel cenzury wojskowej z Poznania, gwarancja Korszeń.

250 PLN460 PLN
37209

1915 Warszawa, zawiadomieni poczty miejskiej o nadejściu listu poleconego, znaczek opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

200 PLN200 PLN
37235

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego rzadki stemplowany, gwarancja Mikstein.

300 PLN300 PLN
37268

1916 Warszawa, miejscowa przesyłka (druki) wysłana 18.8, doręczenie opłacone znaczkiem poczty miejskiej za 2/10 gr unieważnionym kasownikiem z syrenką warszawską.

50 PLN50 PLN
37273

1916 Warszawa, seria wydania przedrukowego.

20 PLN20 PLN
37291

1916 Warszawa, miejscowy list urzędowy władz niemieckich, stempelek informacyjny "Portopflichtige Dienstsache" (przesyłka urzędowa podlegająca opłacie pocztowej), opłatę za przesyłkę pokrywał adresat, wysokość tej należności określał stempelek "8 Pfennig Porto", pobierana była ona przez Pocztę Miejską i przekazywana niemieckiemu zarządowi pocztowemu, jednocześnie Poczta Miejska pobierała własną należność za doręczenie, co było udokumentowane doklejeniem znaczka poczty miejskiej w Warszawie.

120 PLN100 PLN
37296

1916 Warszawa, powiadomienie poczty miejskiej w Warszawie o nadejściu przekazu pocztowego, znaczek opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

50 PLN40 PLN
37297

1916 Warszawa, miejscowy list z Warszawy, znaczek opłaty doręczeniowej poczty miejskiej.

65 PLN65 PLN
37298

1916 Warszawa, PRZESYŁKA TRZYKROTNIE DORĘCZANA warszawska Poczta Miejska prowadziła rozliczenie za znaczki naklejone na korespondencję, w związku z tym z niedoręczonych przesyłek zdzierano znaczki zachowując je do rozliczeń; karta pocztowa wysłana 12.5 z Hamburga do Warszawy, podjęto dwie nieskuteczne próby doręczenia - naklejono i zdarto dwa znaczki poczty miejskiej, a przesyłkę opatrzono dodatkowo kartką z adnotacją listonosza o niemożliwości doręczenia, pomimo tego podjęto jeszcze jedną, tym razem skuteczną, próbę; bardzo rzadka przesyłka w dobrym stanie zachowania; na karcie albumowej.

1 000 PLN1 000 PLN
37303

1916 Warszawa, cięta seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu (Mi.280 euro), jeden znaczek z lekko przesuniętym tłem.

180 PLN180 PLN
37358

1917 Łódź, karta pocztowa wysłana 16.8 z Poznania do Łodzi, 18.8 doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, stempelek poczty doręczeniowej w kolorze czerwonym, przesyłka cenzurowana w Poznaniu; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

list wysłany 5.12 z Warszawy do Łodzi, tego samego dnia doręczony przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, stempelek poczty doręczeniowej w kolorze czerwonym; dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń; na karcie albumowej.

500 PLN500 PLN
37364

1917 Warszawa, powiadomienie poczty miejskiej w Warszawie o nadejściu przekazu pocztowego, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie, znaczek skarbowy Zarządu Miasta Warszawy.

150 PLN130 PLN
37406

1918 Warszawa, kartka z Zamościa do Warszawy, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Zamościu, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

60 PLN60 PLN
37451

1918 Warszawa, powiadomienie poczty miejskiej w Warszawie o nadejściu przekazu pocztowego, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

200 PLN170 PLN
37458

1918 Warszawa, opaska gazetowa z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury wojskowej z Poznania, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie, opaska ze względu na długość złożona w połowie.

130 PLN100 PLN
37459

1918 Warszawa, miejscowy druk z Warszawy, stempel opłaty doręczeniowej poczty miejskiej w Warszawie.

120 PLN120 PLN
37535

1918 Myślenice, znaczek gazetowy za 2 hal z lokalnym nadrukiem typu IIIb, sygnowany EJSMONT.

50 PLN45 PLN
37543

1918 Grodzisk, znaczek z nadrukiem lokalnym.

10 PLN10 PLN
37566

1918 wydania przedrukowe, mieszana frankatura dwóch warszawskich wydań prowizorycznych na liście wartościowym z Warszawy wysłany 21.12.18 do Garwolina, dekoracyjny i rzadki walor w doskonałym stanie zachowania, gwarancja Korszeń.

6 800 PLN6 000 PLN
37570

1918 seria pomnikowa, seria na podlepkach, gwarancja Korszeń.

70 PLN70 PLN
37589

1918 seria pomnikowa, znaczek za 25 fen./10 gr. z niekatalogowanym błędem na poz.37 "uszkodzone F" - faza końcowa, gwarancja i pełen opis błędu Schmutz.

80 PLN70 PLN
37607

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 3 fen. z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

250 PLN225 PLN
37634

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem - brak nadruku trzeciej i czwartej kreski, gwarancja Korszeń.

80 PLN80 PLN
37667

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

600 PLN600 PLN
37689

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "Poczto", gwarancja i oznaczenie Korszeń.

80 PLN80 PLN
37692

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze szafirowym z nadrukiem pierwszej formy, bardzo ładny stan zachowania, katalog Fischer 2.100,- zł, fotoatest Korszeń.

800 PLN800 PLN
37706

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok znaczków w kolorze szafirowym z nadrukiem drugiej formy z poz. 31/42, znaczek na poz. 31 z błędem "kropka w k", znaczek z błędem i dolny lewy bez podlepek i ich śladów, pozostałe ślady po podlepkach, ogólnie bardzo ładny stan zachowania, katalog Fischer 15.000,- zł, fotoatest Korszeń.

2 500 PLN2 250 PLN
37709

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z silnie przesuniętym w dół z dolnymi kreskami na górze znaczka, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN40 PLN
37713

1918 wydanie PP/GGW, parka z silnie przesuniętym nadrukiem pierwszej formy, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

100 PLN100 PLN
37730

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

25 PLN25 PLN
37737

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, prawy znaczek z błędem "rozsunięte 25", wycena katalog Fischer 3.840,-, gwarancja Mikulski.

2 000 PLN1 700 PLN
37740

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 30 fen. w kolorze czerwonopomarańczowym z lekko przesuniętym nadrukiem pierwszą formą z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędem na poz.78 "uszkodzone t w Poczta", gwarancja i pełny opis błędu Schmutz.

50 PLN50 PLN
37747

1918 wydanie PP/GGW, miejscowy list polecony z warszawy nadany 11.3.19, mieszana frankatura ze znaczkiem wydania PP/GGW z nadrukiem pierwszej formy, gwarancja Schmutz.

350 PLN300 PLN
37764

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 30 fen. z nadrukiem drugą formą na z rzadkim błędem na poz.80 "rozsunięte P oczta oraz Po l ska" (Fi.240.-), gwarancja z opisem Schmutz.

150 PLN150 PLN
37773

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków z nadrukiem drugiej formy, lewy znaczek z błędem "odrócone k", gwarancja i opis Berbeka.

100 PLN100 PLN