The auction will start on 05.02.2021

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
38924

1934 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Cieszyn - Bielsko nr 341, widokówka Cieszyn.

80 PLN135 PLN
38936

1934 Wystawa Filatelistyczna - Katowice 1934, seria pięknie kasowana okolicznościowo, gwarancja firmowa Witkowski, gwarancja Korszeń.

120 PLN120 PLN
38938

1934 Wystawa Filatelistyczna - Katowice 1934, seria czysta w pięknym stanie (Fi.650.-), gwarancja Schmutz, Korszeń.

550 PLN550 PLN
38947

1934 międzynarodowy turniej lotniczy Challenge, seria w czworoblokach, gwarancja Kalinowski.

280 PLN250 PLN
38968

1934 wydanie przedrukowe, piętnastoblok znaczka za 55 gr.

200 PLN180 PLN
38969

1934 wydanie przedrukowe, dwunastoblok znaczka za 55 gr.

150 PLN150 PLN
38973

1934 firmowy list polecony z Łodzi do Wielkiej Brytanii opłacony frankaturą mechaniczną"ZJEDNOCZONE ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE / K.SCHEIBLERA L.GHOMANA / SPÓŁKA AKCYJNA".

60 PLN60 PLN
38974

1935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, komplet czworobloków rozdzielonych pustopolem "na krzyż".

500 PLN500 PLN
38981

1935 list polecony z Krakowa do Nowy Sącz, na odwrocie stempel odbiorczy.

25 PLN25 PLN
38984

1935 wydanie żałobne po śmierci marszałka Józefa Piłsudskiego, komplet parek rozdzielonych pustopolem w wersji poziomej i pionowej.

250 PLN250 PLN
39002

1936 ozdobny wklejnik na znaczki pocztowe z parką znaczków ostemplowaną kasownikiem okolicznościowym "WITAJ GWIAZDKO" z Krakowa.

45 PLN45 PLN
39012

1936 "WITAJ GWIAZDKO ZŁOTA" - karnet zawierający komplet 11 świątecznych ostemplowań okolicznościowych polskich miast, w tym rzadkiego z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 (Myślicki 36 042-052 - wszystkie stopień rzadkości C), średni stani zachowania.

300 PLN300 PLN
39018

1936 zawody balonowe o puchar Gordon - Bennetta, czworoblok.

100 PLN100 PLN
39031

1937 "WILNO KIERMASZ KAZIUKOWY" - datownik okolicznościowy, list ofrankowany znaczkami za 5 gr, 10 gr i 30 gr z serii "widokowej" - frankatura trójkolorowa (opłata niezgodna z taryfą) wysłana 4 III z Wilna do Pruszkowa; dobry stan zachowania (Myślicki 36 003).

80 PLN80 PLN
39035

1937 kartka z Białegostoku do Niemiec nadana z poczty peronowej, rzadki datownik poczty peronowej w Białymstoku.

600 PLN500 PLN
39038

1937 pośrednictwo pocztowe J.WOLANOW, list polecony wysłany 5.I.1938 do Lublina, nadany w pośrednictwie pocztowym, znaczki skasowane datownikiem "KOLEKTURA J.WOLANOW Warszawa 43" z wyróżnikiem "c", stempelek polecenia urzędu Warszawa 43 z automatycznym numeratorem; na odwrocie datownik odbiorczy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania (Myślicki 37 008).

250 PLN250 PLN
39039

1937 "BUDUJMY SZKOŁY/ ZWALCZYMY CIEMNOTĘ" Katowice 1 (wyróżnik 1z), wirnik okolicznościowy na liście wysłany 5 X 37 do Londynu, bardzo dobry stan zachowania (Myślicki 37 116).

50 PLN50 PLN
39073

1938 "PIERWSZA WYSTAWA ZBIORÓW GDYŃSKIEGO TOWARZYSTWA FILATELISTÓW" Gdynia 1 (Myślicki 39 011) stempel okolicznościowy na widokówce wysłanej 29 V z Gdyni do sławnego (później) polskiego filatelisty Vincenta Domańskiego z Filadelfii, znaczek naklejony i skasowany na stronie widokowej (T.C.V.) stempel, wyjątkowo ładnie, odciśnięty dodatkowo na stronie korespondencyjnej; dobry stan zachowania (na odwrocie pozostałości taśmy samoprzylepnej).

60 PLN70 PLN
39088

1938 150. rocznica uchwalenia konstytucji Stanów Zjednoczonych, frankatura wielokrotna - zagraniczny list ekspresowy II klasy wysłany 25.4 z Poznania do Merano we Włoszech, ładnie udokumentowany obieg pocztowy - na odwrocie liczne stemple tranzytowe (m.in. włoskiego ambulansu) i odbiorcze; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN120 PLN
39098

1938 przyłączenie Zaolzia do Polski.

10 PLN15 PLN
39112

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, parka znaczków za 1 zł.

35 PLN32 PLN
39113

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, makulatura znaczka za 1 zł.

80 PLN80 PLN
39114

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek makulaturowy z przesuniętą perforacją.

30 PLN27 PLN
39115

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, znaczek makulaturowy, minimalne przebarwienia na gumie.

45 PLN40 PLN
39137

1938 pierwszy polski lot do stratosfery, blok czysty z ładną oryginalną gumą.

260 PLN260 PLN
39142

1938 20. rocznica odzyskania niepodległości, blok stemplowany kasownikiem okolicznościowym z pierwszego dnia obiegu.

90 PLN90 PLN
39149

1939 polski znaczek kasowany sowieckim kasownikiem 14.11.39 z Kołomyi po zajęciu wschodniej granicy przez Rosjan.

30 PLN30 PLN
39164

1939 polski znaczek kasowany sowieckim kasownikiem z Kołomyi po zajęciu wschodniej granicy przez Rosjan.

30 PLN30 PLN
39166

1939 pojedyncza frankatura znaczka za 1 zł serii historycznej na liście poleconym z Warszawy do Niemiec, nalepka kontroli dewizowej.

60 PLN60 PLN
39174

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC33, kartka z Legionowa nadana 31.8.39 do Białegostoku, stempel cenzury z Białegostoku BC nr 33 w kolorze czerwonym.

800 PLN800 PLN
39176

1939 "ZJAZD SIERPNIOWY 1914-6.VIII-1939 POLSKA NA SZLAKU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO" Kraków 1, czytelna odbitka rzadkiego wirnika okolicznościowego (według Myślickiego, stopień rzadkości C) na liście przesłanym 6.VIII do miejscowości Buczkowice; dobry stan zachowania (Myślicki 39 130).

80 PLN80 PLN
39192

1939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC26, kartka z Ołyki nadana 8.9.39 do Bydgoszczy, rzadki stempel cenzury z Łucka BC nr 26 w kolorze fioletowym.

700 PLN700 PLN
39229

1920 wydanie przedrukowe, marginesowy pasek trzech znaczków z błędami w postaci zamienionych nominałów na poz. 28 z arkusza 10 mk. zamiast 6 mk., i na poz. 30 z arkusza 4 mk. zamiast 6 mk., znaczki w pięknym stanie, przedrukowano zaledwie 18 arkuszy z tymi błędami, dekoracyjny i rzadki walor, katalog Fischer 5.000,- zł, fotoatest Korszeń.

3 500 PLN3 150 PLN
39230

1920 wydanie przedrukowe, marginesowy pasek trzech znaczków z błędami w postaci zamienionych nominałów na poz. 28 z arkusza 10 mk. zamiast 6 mk., i na poz. 30 z arkusza 4 mk. zamiast 6 mk., znaczki w pięknym stanie, przedrukowano zaledwie 24 arkusze z tymi błędami, dekoracyjny i rzadki walor, katalog Fischer 5.000,- zł, fotoatest Korszeń.

3 500 PLN3 150 PLN
39231

1920 wydanie przedrukowe, narożny dziewięcioblok znaczka za 6 mk. / 50 sk z błędami w postaci zamienionych nominałów na poz. 28 z arkusza 10 mk. zamiast 6 mk., i na poz. 30 z arkusza 4 mk. zamiast 6 mk., znaczki w pięknym stanie, na marginesie ślady po podlepkach, przedrukowano zaledwie 58 arkuszy z tymi błędami, dekoracyjny i rzadki walor, katalog Fischer 9.000,- zł, fotoatest Korszeń.

6 000 PLN4 700 PLN
39342

1919 Konstantynopol, seria wydania dla poczty w polskim konsulacie w Konstantynopolu, bardzo dobry stan, fotoatest Korszeń.

5 000 PLN4 200 PLN
39432

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

600 PLN500 PLN
39435

1920 seria bez znaczka za znaczka za 5 mk. na liście ekspresowym z Markushof (Markusy) 11.7.20 do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

90 PLN90 PLN
39439

1920 Olsztyn, kartka z Willenberg (Wielbark) do Niemiec, frankatura wielokrotna znaczka za 10 fen, gwarancja Korszeń.

250 PLN200 PLN
39440

1920 Kwidzyn, kartka firmowa z Kwidzyna do Niemiec.

65 PLN55 PLN