The auction will start on 14.04.2023

Auction 12. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
215

1914 nalepka za 2 hal. na cele humanitarne wydana prze NKN.

Fi.1
25 PLN
SOLD
216

1914 stempel kamuflażowy "IX/63" (Sieniawa) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykany, karta - część z opłaconą odpowiedzią wysłana 19.VIII.


Mi.P218IIF 
150 PLN
217

1914 stempel kamuflażowy "IX/336" (Kocmyrzów) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykany, widokówka wysłana 1.X.


Mi.142 
150 PLN
218

1914 stempel kamuflażowy "IX/72" (Tarnobrzeg) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykany, widokówka wysłana 21.VIII.


Mi.142 
150 PLN
219

1914 stempel kamuflażowy "IX/431" (Lubaczów) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykany, widokówka wysłana 6.IX.


Mi.142 
150 PLN
220

1914 stempel kamuflażowy "IX/839" (Zabierzów Krakowski) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykany, widokówka wysłana 8.XI.


Mi.142 
150 PLN
221

1914 stempel kamuflażowy "IX/317" (Kalwaria Zebrzydowska) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykany, widokówka wysłana 11.XI (złamany lewy górny róg karty).


Mi.142 
150 PLN
222

1914 stempel kamuflażowy "IX/801" (Wieliczka) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykany, widokówka wysłana 19.X.


Mi.142 
150 PLN
223

1914 kartka pocztowa z Poczty Polowej Legionów L2 21.X.1914 ze stemplem cenzury austriackiej, gwarancja.


160 PLN
224

1914 po, stempel kamuflażowy "IX/67" (?) (Stanisławów 1) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych w celu utajnienia miejsca postoju jednostek.


50 PLN
225

1914 stempel kamuflażowy "IX/267" (?) (Gładyszów) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych w celu utajnienia miejsca postoju jednostek, karta wysłana 3.XI.


50 PLN
226

1914 stempel kamuflażowy "IX/464" (Mielec) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych w celu utajnienia miejsca postoju jednostek, karta wysłana 27.X.


60 PLN
227

1914 stempel kamuflażowy "IX/137" (Brzesko) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych w celu utajnienia miejsca postoju jednostek, karta wysłana 24.IX.


60 PLN
228

1914 wycinki z listów stemli formacyjnych Legionów.


120 PLN
SOLD
229

1915 (?) czysta koperta "firmowa" z orłem strzeleckim "WYDZIAŁU NACZELNEGO TOWARZYSTWA OPIEKI LEGIONOWEJ KRAKÓW".


35 PLN
SOLD
230

1915 list z Feldpostamtu 118 8.VI.1915 ze stemplem CENZUROWANO I Baon 1 Pułk Leg. Pol. Poczta pol. 118.


65 PLN
231

1915 kartka z Feldpostamtu 118 8.VI.1915 ze stemplem KOMDA II KOMP V BAONU I LEGION POLSKI.


70 PLN
SOLD
232

1915 kartka z Feldpostamtu 355 2.XI.1915 do Krakowa ze stemplem cenzury austriackiej i stemplem Komendy 3-go Batalionu 2-go Pułku I-go Polskiego Legionu.


40 PLN
233

1915 kartka z Ettapenpostamt w Miechowie 18.V.1915 do Krakowa, stempel K.u.K. Kreiskommando Miechów i stempel austriackiej cenzury wojskowej w Krakowie.


25 PLN
SOLD
234

1915 list z niemieckiej poczty polowej w Tomaszowie 22.7.1915 z popmocniczej bazy samochodów ciężarowych.


70 PLN
SOLD
235

1915 list niemieckiej poczty wojskowej 13.10.1915 przy Oberkommando 9 Armii do Torunia.


25 PLN
SOLD
236

1915 nierozerwana karta z opłaconą odpowiedzią wysłana 24.II do biura werbunkowego Legionów w Oświęcimiu, zapytanie ojca o los syna przebywającego na froncie.


Mi.P218II 
50 PLN
237

1915 około, stempel kamuflażowy "IX/716" (Sułkowice) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych w celu utajnienia miejsca postoju jednostek, koperta.


50 PLN
238

1915 stempel kamuflażowy "IX/59" (Rzeszów 1) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych w celu utajnienia miejsca postoju jednostek, karta wysłana w czerwcu.


60 PLN
239

1915 karta wysłana z wojskowego szpitala nr.2 w Krakowie 4.IV za pośrednictwem poczty polowej 186, adnotacja i podpis cenzora.


50 PLN
240

1915 około, stempel kamuflażowy "IX/935" (Chocznia) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykany, znaczek na wycinku.


Mi.140 
30 PLN
241

1915 Kraków, Naczelny Komitet Narodowy, kwit kasowy wystawiony 6.VIII dla kolportera za sprzedane wydawnictwa, dochód z ich sprzdaży przeznaczony był na cele legionowe. Ładny i ciekawy dokument.


80 PLN
242

1915 około, stempel kamuflażowy "IX/379" (Kruszelnica) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych w celu utajnienia miejsca postoju jednostek, część adresowa listownika.


40 PLN
243

1916 znaczek "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal., użyty jako zalepka na odwrocie listu wysłanego 28.VI ze Słupca do Krakowa, zwraca uwagę data nadania (rocznica wybuchu wojny).

Fi.1
200 PLN
244

1916 stempel kamuflażowy "IX/2" (Lwów 1) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykany, widokówka wysłana 27.VI.


Mi.181 
150 PLN
245

1916 widokówka nadana z jednostki wojskowej stacjonującej w Stanisławowie 24.I.1916.


60 PLN
246

1916 list poczty polowej w Kownie 23.8.16 opłacony przez odbiorcę, stempel cenzury.


80 PLN
SOLD
247

1916 list polecony z poczty etapowej w Kielcach 4.VIII. 1916 do Wiednia, koperta obcięta od góry.


50 PLN
SOLD
248

1916 kartka z Feldpostamtu 355 1.VIII.1916 ze stemplem Komendy 8 Kompanii (2-gi baon) II Pułku Legionów Polskich.


70 PLN
249

1916 list polecony z Etappenpostamt Kozienice 2.VII.1916 z departamentu Wojskowego N.K.N. do Delegatury Departamentu Wojskowego N.K.N. w Kołomyi, zwrot i na odwrocie stempel z datą rejestracji 4.VII.1916, zalepka Departamentu Wojskowego N.K.N.


420 PLN
250

1916 kartka z Feldpostamtu 378 31.X.1916, stempel Batalionu III 3. Pułku Legionu Polskiego.


55 PLN
251

1916 kartka z Feldpostamtu 118 3.VI.1916 do Warszawy, stempel III Baonu 1 p. piech. Polskich Legionów.


70 PLN
252

1916 grzecznościowo stemplowany formularz legionowy.


108 PLN
SOLD
253

1916 koperta Wydziału Naczelnego Towarzystwa Opieki Legionowej w Krakowie.


20 PLN
SOLD
254

1916 poczta polowa 378, widokówka wysłana 16.XII, stempel formacyjny "KOMENDA LEGIONÓW POLSKICH".


60 PLN