The new auction will start soon

Auction 12. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
255

1916 karta pocztowa od Polaka przebywającego w obozie jenieckim Semibrałowo (gub. jarosławska) w Rosji wysłana 10.XI, cenzura rosyjska i austriacka, ciekawy formularz.


45 PLN
SOLD
256

1916 ciekawy formularz wysłany 12.XII za pośrednictwem poczty polowej 103, pieczęć formacyjna.


100 PLN
257

1916 ilustrowany formularz wysłany 22.IX za pośrednictwem poczty polowej 284, pieczęć formacyjna pułku ułanów (Ulanenregiment).


100 PLN
258

1916 widokówka wysłana 2.IV ze Lwowa, cenzura.


30 PLN
259

1916 karta wysłana z wojskowego szpitala nr.10 w Krakowie 29.I za pośrednictwem poczty polowej 186, otwory po zszywkach.


50 PLN
260

1916 biuro werbunkowe Legionów w Budapeszcie - karta zbiorcza do listow poleconych, bardzo rzadkie.


100 PLN
SOLD
261

1917 nalepka "NA CELE HUMANITARNE LEGIONÓW I SMARYTANINA" za 2 hal. na widokówce wysłanej z Krakowa, ciekawe użycie pocztowe, w większości przypadków "znaczek" ten stosowano jako zalepkę na odwrocie listów.

Fi.1
400 PLN
262

1917 kartka wysłana z Warszawy ze stemplem Oddziału Sanitarno - Dezynfekcyjnego Rosyjskiego Czerwonego Krzyża. Bardzo rzadki i ciekawy walor do zbioru medycyny i historii I wojny światowej.


250 PLN
263

1917 kartka nadana z Przemyśla 7.2.1917 do Turcy ze stemplem K.k. Landsturmbezirkskommando Nr.33. Stryj i stemplem austriackiej cenzury wojskowej w Samborze.


40 PLN
264

1917 kartka z Feldpostamtu 199 13.IV.1917 do Sanoka, cenzura austriacka i stempel 6 Pułku Piechoty Leg. Pol., Dęblin Grupa płk Zielińskiego.


120 PLN
265

1917 kartka z Feldpostamtu 378 5.V.1917 ze stemplem 2 Pułku Ułanów Polskich Legionów Szwadron (Polski Korpus Posiłkowy).


45 PLN
SOLD
266

1917 kartka z Modlina 23.4.1917 do Krakowa, stempel I Baonu 1 Pułku Leg. Pol. Poczta pol. (Polski Korpus Posiłkowy).


80 PLN
267

1917 kartka z niemieckiej poczty plowej 21.2.1917 ze stemplem cenzury niemieckiej w Białymstoku.


25 PLN
SOLD
268

1917 kartka z szpitala wojskowego w Milowitz 26.IV.1917.


15 PLN
269

1917 poczta polowa 378, formularz wysłany 25.III, stempel formacyjny "1 Baon 1.Pułku Leg. Pol./ Poczta Polowa".


50 PLN
270

1917 formularz Czerwonego Krzyża od polskiego oficera przebywającego w obozie jenieckim w Riazaniu wysłany 24.I, cenzura rosyjska i austriacka, ciekawa przesyłka.


50 PLN
SOLD
271

1917 poczta polowa 378, kasownik z wyróżnikiem "a" na formularzu legionowym z orłem strzeleckim wysłany 8.I, stempel formacyjny z orłem "PUŁK IV LEGIONÓW POLSKICH", karta pionowa zgięta.


80 PLN
272

1917 karta ilustrowana wysłana z Chyrowa 22.IX, ciekawa pieczęć formacyjna: "K.u.K. Bahnnotkommando/ in/ CHYROW."


50 PLN
273

1917 karta pocztowa nadana 21.VII na poczcie polowej 376, kasownik z wyróżnikiem "b", pieczęć formacyjna z godłem.


30 PLN
274

1917 karta wysłana 2.VII z Siedlisk koło Przemyśla, stempel formacyjny z godłem.


35 PLN
SOLD
275

1918 całostka wydania przedrukowego poczty I Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego.

Fi.Cp 5
100 PLN
276

1918 Poczta I Polskiego Korpus Gen. Dowbora-Muśnickiego, karta wydania przedrukowego skasowana 3.V w dniu święta narodowego.

Fi.Cp.2
120 PLN
277

1918 kartka legionowa wysłana z Zegrza ze stemplem poczty miejskiej Łódzkiej Straży Ogniowej w kolorze lila.


250 PLN
278

1918 kartka z Warszawy ze stemplem Batalion Harcerski Wojska Polskiego, gwarancja Korszeń.


3 800 PLN
279

1918 formularz legionowy z orłem strzeleckim wysłany 4.XI jak to nadawca określił "w drodze".


50 PLN
SOLD
280

1918 kartka z Etappenpostamt Miechów 21.X.1918 na Ukrainę, cenzura austriacka.


30 PLN
SOLD
281

1918 karta pocztowa od jeńca polskiego przebywającego w obozie jenieckim w Rosji wysłana 28 (14) XI, cenzura rosyjska i austriacka.


25 PLN
SOLD
282

1918 poczta jeniecka Neustadt, specjalny formularz z obozu jenieckiego dla oficerów Polaków wyłączonych spośród jeńców rosyjskich, stemple cenzury i doręczeniowy miejskiej poczty w Warszawie - obozy takie utworzono staraniem wpływowych Polaków w Berlinie w połowie 1916 roku, pierwszy w Elwagen, drugi początkowo w Helmstadt przeniesiono później do Neustadt. Starszym oficerem obozu był pułkownik Jan Bykowski.


400 PLN
283

1918 formularz legionowy nadany 3.VII w urzędzie etapowym Działoszyn (kasownik z wyróżnikiem "a") adresowany do obozu jenieckiego we Frannstein w Niemczech, cenzura wiedeńska.


120 PLN
284

1918 karta wysłana z wojskowego szpitala we Lwowie 19.I za pośrednictwem poczty polowej 186.


50 PLN
285

1919 Rzadki stempel poczty polowej Powstania Wielkopolskiego. Kartka wysłana ze Swarzędza do Wronek, ciekawa widokowka, gwarancja Korszeń.


150 PLN
SOLD
286

1919 kartka z Przemyśla do Łukowa, Łuków 10.2.1919, stempel formacyjny Dowództwo Taboru wojsk polskich w Przemyślu.


30 PLN
287

1919 kartka z Krakowa 23.VIII.1919 do Łask, stempel formacyjny V Batalionu Telegraficznego.


30 PLN
288

1919 kartka z frontowej poczty polowej nr 22 22.VI.1919 do Krakowa, stempel formacyjny I Batalionu Strzelców Wojsk Polskich, 18 p.p.


45 PLN
SOLD
289

1919 list z Frontowej Poczty Polowej No 22 8.V.1919 ze stemplem formacyjnym Dowództwa 2 Pułku Legionów Polskich.


70 PLN
290

1919 kartka z Głównej Poczty Polowej 8.XII.1919, dwa stemple formacyjne Baonu Zapasowego 36 PP oraz Komp. 1b Baonu Zapas.


50 PLN
291

1919 list z poczty polowej nr 20 12.10.1919 do warszawy, pieczęć pocztowa II Baonu 9 Pułku Piechoty Legionów (3-cia Dywizja) i stempel formacyjny 9 p.p. Leg. Kompania Karabinów Maszynowych, obcięte rogi kartki.


55 PLN
292

1919 widokówka wysłana z Warszawy do Siedlec 8.V, niezwykle ciekawy stempel cenzury: "1 Dywizyon Żandarmeryi Wojskowej/ w Warszawie/ Oddział Kontroli Kolejowej".


120 PLN
293

1919 Frontowa Główna Poczta Polowa 1, list wysłany 10.XII na odwrocie stempel formacyjny: "1. PUŁK ARTYLERII POLOWEJ LEG. POL./ BATERYA ZAPASOWA".


50 PLN
294

1919 Frontowa Poczta Polowa no.22, widokówka 9.IX wysłana do Lwowa. Bardzo ciekawy i niezwykle rzadki stempel formacyjny: "II POCIĄG KOLUMNY AMUNICYJNEJ" (doskonała odbitka). Dodatkowo stempelek "6 KOMPANIA KOLEJOWA" i sygnatura cenzora. Poczta polowa 22 funkcjonowała tylko w okresie 13.IV.19 - 20.I.20. Niezwykle ciekawy walor.


300 PLN