Lot # 251
Close:
Start price: 70
Current price: 70
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1916 kartka z Feldpostamtu 118 3.VI.1916 do Warszawy, stempel III Baonu 1 p. piech. Polskich Legionów.
Photo