The auction will end on 13.07.2020
The auction ends in:

Auction 12. WW1 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
295

1919 Frontowa Poczta Polowa 19, karta widokowa wysłana 6.VII, pieczęć formacyjna "Dowództwo IV Baonu/ 25 pułku piechoty", adnotacja i podpis cenzora.


60 PLN
296

1919 karta pocztowa wysłana 11.V ze szpitala wojskowego w Przemyślu, ładnie odbity stempel nadawczy, parafki cenzorskie.


70 PLN
297

1919 Frontowa Poczta Polowa No 42, widokówka wysłana 3.IX.


30 PLN
298

1920 wydanie pamiątkowe Armii gen.Hallera w Pucku - zaślubiny Polski z morzem, na każdym znaczku charakterystyczna usterka nadruku - przerwa w "d", gwarancja Krawczyk.

Fi.1-3
3 600 PLN
299

1920 Kartka wysłana z Kijowa 21.05.1920 ze stemplem Dowództwa 3. Pułku Artylerii Ciężkiej, gwarancja Korszeń.


2 000 PLN
300

1920 kartka z Frontowej Poczty Polowej I 18.I.1920.


40 PLN
301

1920 telegram odebrany w Mińsku Litewskim adresowany do Polskiej Wojskowej Komisji Rozejmowej przy IV Armii 12.IV.1920, bardzo rzadkie - polskie wojska stacjonowały przez krótki okres czasu.


250 PLN
SOLD
302

1920 Centralna Składnica Sanitarna, kartka widokowa wysłana 9.XII, bardzo ciekawy, rzadko spotykany stempel, karta pionowo złamana.


80 PLN
303

1920 Poczta polowa nr.30, kartka od harcerza I Samborskiej Drużyny Harcerskiej (podwójnego ochotnika do wojska polskiego) służącego obecnie w 11 DP w odpowiedzi na apel władz ZHP, aby harcerze będący w wojsku informowali o tym w jakich jednostkach walczą. Akcja ta miała na celu m.in. przesyłanie harcerzom książek, gazet, ekwipunku osobistego itp. Uzupełnione otwory po dziurkaczu. Bardzo ciekawy dokument i świadectwo epoki.


200 PLN
304

1920 Frontowa Poczta Polowa No 32, kasownik z wyróżnikiem "a", widokówka wysłana 2.VI z 4 kompanii 53 pułku piechoty.


50 PLN
305

1922 list z Warszawy 29.XI.1922 na kopercie urzędowej i ze stemplem Delegacji Rzeczpospolitej Polskiej do spraw repatriacji z Rosji do Wilna.


80 PLN
SOLD