Lot # 254
Close:
Start price: 60
Current price: 60
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1916 poczta polowa 378, widokówka wysłana 16.XII, stempel formacyjny "KOMENDA LEGIONÓW POLSKICH".
Photo