Lot # 246
Close:
Start price: 80
Current price: 80
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1916 list poczty polowej w Kownie 23.8.16 opłacony przez odbiorcę, stempel cenzury.
Photo