Lot # 245
Close:
Start price: 60
Current price: 60
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1916 widokówka nadana z jednostki wojskowej stacjonującej w Stanisławowie 24.I.1916.
Photo