Lot # 222
Close:
Start price: 150
Current price: 150
Number of bids: 0 (Bid history)
Catalog: Mi.142 
Category: WW1 military postage
Description

1914 stempel kamuflażowy "IX/801" (Wieliczka) stosowany do przesyłek od osób wojskowych nadawanych w urzędach cywilnych, na przesyłkach cywilnych (na znaczkach i całostkach) bardzo rzadko spotykany, widokówka wysłana 19.X.
Photo