The auction will start on 05.02.2021

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
20790

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1,50 K z przedrukiem S.O. w I typie - z poz.98, na znaczku podstawowym powtarzalny błąd "plama nad cyfrą 1", czyste; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN60 PLN
20792

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

80 PLN80 PLN
20812

1920 Olsztyn, nie dopuszczone do obiegu znaczki typu Germania, wszystkie trzy wartości 20,30,40 drukowane z płyty - w parkach z numerem HAN (nakładu) znaczka podstawowego; wartości 5,10 drukowane z walca nie posiadały takiego numeru - tu w parkach z oznaczeniami na marginesach; przedrukowano jedynie po pięć arkuszy tych znaczków i może istnieć tylko po pięć parek z oznaczeniem HAN, piękny stan z pełną oryginalną gumą bez podlepki, cena zwykłych serii (Fi.4000.-), kolorowy fotoatest Mikulski.

4 800 PLN4 200 PLN
20857

1921 znaczki tak zwanej "poczty Zielonej" o charakterze prywatnym, znaczki cięte i ząbkowane w pełnych arkuszach drukarskich tak jak wydano niegumowanych, arkusze niespotykane i bardzo rzadkie, doskonały stan zachowania.

15 000 PLN15 000 PLN
20954

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, karta, część na odpowiedź wysłana 25.V do stalagu VD ze wsi Tomaszówka, datownik agencji pocztowej z 25.5 ТОМАШОВКА БРЕСТ.ОБЛ. z wyróżnikiem "б", miński datownik tranzytowy "МЕНСК БССР МИНСК 4"; walor w dobrym stanie zachowania (karta z lewej strony przycięta).

200 PLN200 PLN
21066

1943 aerograf - o nienotowanej ilustracji, datowany 30-10-43 wysłany z Indii do polskiego żołnierza 1 Dywizji Pancernej w Szkocji (oznaczenie kodowe jednostki P109 w Falkirk), zwraca uwagę niecodzienny stempelek cenzury "AIRGRAPH DHC/? CENSORSHIP"; w 1941 roku poczta brytyjska wprowadziła w celu zmniejszenia obciążenia samolotów przesyłkami lotniczymi aerografy; nadawca pisał treść i adres na specjalnym formularzu, który następnie był cenzurowany i fotografowany na mikrofilmie, rolki filmów przewożone drogą lotniczą, a na miejscu odbioru z filmów wykonywano powiększenia w formacie 10 x 13 cm, wkładano do kopert okienkowych i wysyłano do odbiorców normalną drogą pocztową.

200 PLN200 PLN
21137

1946 Poczta Polowa II Korpusu, seria znaczków pierwszego wydania kasowana na kopercie stemplem poczty polowej nr 117.

200 PLN200 PLN
21160

1947 Ludowe Wojsko Polskie, przesyłka urzędowa wysłana 23.XII z Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie do dyrektora LOT-u, wewnątrz życzenia z okazji Bożego Narodzenia podpisane przez dowództwo szkoły: Szefa Sztabu mjr.Jagiełło, Komendanta płk.Ścibora i zastępcę Komendanta ppłk.Junitera; niecodzienny walor w dobrym stanie zachowania.

100 PLN80 PLN
21170

1939-44 komplet podstawowych znaczków (bez odmian) wydań dla Generalnego Gubernatorstwa; znaczki opłaty, doręczeniowe i urzędowe, wszystkie znaczki w doskonałym stanie.

600 PLN600 PLN
21184

1939 współkursory, kartka z Warszawy opłacona niemieckimi znaczkami opłaty, w tym czasie dopuszczone do obiegu równolegle z pierwszym wydaniem dla Generalnego Gubernatorstwa, które weszło do obiegu 1.12.39.

60 PLN60 PLN
21199

1940 wydanie przedrukowe, nadruk GG/gapa/24 gr. na marginesowym znaczku polskim za 25 gr. - "tło kreskowane", rzadka i ceniona odmiana (Fi.450.-), piękny stan, gwarancja i opis Wiatrowski.

400 PLN400 PLN
21203

1940 list polecony z Tomaszowa Mazowieckiego do Niemiec, na odwrocie stempel odbiorczy.

100 PLN100 PLN
21207

1940 II wydanie przedrukowe, znaczek za 30/5 gr. z błędem na poz.99 "przecinek nad lewą cyfrą 3" (Mi.120 euro), gwarancja Korszeń.

240 PLN240 PLN
21212

1940 widoki zabytkowych budowli (I), seria czysta z gapami na górnym marginesie, bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN200 PLN
21217

1940 kasownik okolicznościowy RADOMER HERBMESSE 1940 z wyróżnikiem a na wycinku, gwarancja Schmutz.

100 PLN100 PLN
21218

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria w narożnych czworoblokach z gapami na górnym marginesie.

250 PLN250 PLN
21219

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecki Czerwony Krzyż, seria marginesowa.

50 PLN50 PLN
21226

1940 1. rocznica utworzenia GG, seria z dolnymi marginesami z oznaczeniem STAATSDRUCKEREI WIEN i numeru sektora: 12+38gr - 1, 24+26gr - 2, 30+20gr - 3; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN200 PLN
21231

1940 wydanie z dopłatą na Niemiecką Pomoc Zimową, seria w narożnych czworoblokach z gapami na górnym marginesie.

150 PLN150 PLN
21232

1940 znaczki z dopłatą na Niemiecka Pomoc Zimową, seria w arkuszach sprzedażnych w bardzo dobrym stanie zachowania.

2 300 PLN2 000 PLN
21251

1940 polska karta pocztowa z królem Kazimierzem Jagiellończykiem, sygnatura (VI-1939); hasło propagandowe S - "POCZTA WPROWADZIŁA PACZKI BEZ ADRESÓW POMOCNICZYCH", czysta; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN70 PLN
21265

1940 widoki zabytkowych budowli, sygnatura IX.40.

15 PLN15 PLN
21268

1940-1941 służbowa karta pocztowa, nadruk na karcie z prezydentem Mościckim, tekst IV "Alle ..." 12 wierszy tekstu (bez numeracji), karta czysta; słabszy stan zachowania.

20 PLN20 PLN
21274

1940 arkusz znaczków urzędowych przedostatniego najwyższego nominału złożony w połowie tylko wzdłuż perforacji - doskonały stan.

200 PLN200 PLN
21275

1940 godło III Rzeszy w dużym formacie, arkusz znaczka urzędowego w bardzo dobrym stanie.

200 PLN200 PLN
21286

1940 znaczki opłaty radiowej (Rundfunk), parka pionowa - część z nominałem przyklejano na odcinku potwierdzenia wniesienia opłaty radiowej dla opłacającego, a część z literą "A" na blankiecie, który zostawał w archiwum; czyste w bardzo dobrym stanie zachowania.

70 PLN70 PLN
21295

1941 "TATRA BERGSPORTFEST" znaczek na froncie małej widokówki skasowany stemplem okolicznościowym 6-7.9 w Zakopanem z okazji rozgrywanych tam zawodów sportowych; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (znaczek przebarwiony na końcach ząbków).

80 PLN72 PLN
21297

1941 "UBERNAHME DES DISTRIKTS GALIZIEN I DAS GENERALGOUVERNEMENT" powstanie Dystryktu Galicji, znaczek na karcie ostemplowane okolicznościowo 1.VIII we Lwowie.

30 PLN30 PLN
21316

1941 portret Hitlera na jednolitym tle, seria czysta z gapami.

120 PLN120 PLN
21334

1941 koperta "Wawel" z sygnaturą VI.41 na papierze białym średnim (Fi.80.-), wewnątrz oryginalny papier listowy; minimalnie słabszy stan zachowania (niewielkie przebarwienie w prawym dolnym rogu).

60 PLN60 PLN
21336

1941 kartka z sygnaturą VI-1939 i hasłem propagandowym R z Krakowa do Warszawy, kasownik okolicznościowy z okazji urodzin A. Hitlera z Krakowa.

50 PLN45 PLN
21353

1942 kasownik okolicznościowy ze Lwowa.

25 PLN25 PLN
21355

1942 2 rocznica NSDAP w Generalnym Gubernatorstwie, znaczek ostemplowany kasownikiem okolicznościowym w Krakowie na okienkowej kopercie firmowej "SIEMENS WARSCHAUER SIMENS AG"; koperta pionowo zgięta.

30 PLN27 PLN
21362

1942 urodziny Hitlera, narożnikowa seria wydana na japońskim papierze, na dolnych marginesach oznaczenie ENTW.: z podpisem projektanta; czyste, bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN40 PLN
21363

1942 urodziny Hitlera, seria wydana na japońskim papierze, ostemplowana okolicznościowo na karcie 20.IV w pierwszym dniu obiegu w Krakowie.

30 PLN27 PLN
21364

1942 600-lecie Lublina, seria w arkuszach sprzedażnych w dobrym stanie zachowania.

550 PLN550 PLN
21366

1942 3. rocznica utworzenia generalnego Gubernatorstwa, seria w arkuszach sprzedażnych w dobrym stanie zachowania.

500 PLN500 PLN
21372

1942 miejscowa kartka z Warszawy, sygnatura II.41.

10 PLN10 PLN
21375

1942 widoki zabytkowych budowli, sygnatura I.44.

35 PLN30 PLN
21391

1943 urodziny Hitlera, czysta seria z górnym marginesem z godłem III Rzeszy, bardzo dobry stan zachowania.

30 PLN30 PLN