The auction will start on 05.02.2021

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
18610

1917 Warszawa, "7 FENYGÓW" - fioletowy stempelek opłaty doręczeniowej III wydania na widokówce (kolej na przełęczy św.Gotarda) wysłanej 15.5 z Mińska Mazowieckiego; dobry stan zachowania.

80 PLN70 PLN
18614

1917 Warszawa, kartka od jeńca z terenów Czechosłowacji do Warszawy doręczona przez pocztę miejską, stempel opłaty doręczeniowej za 7 fen. III wydania w kolorze czerwonym.

60 PLN65 PLN
18615

1917 Warszawa, list z Wysokiego mazowieckiego do Warszawy doręczony przez pocztę miejską, stempel opłaty doręczeniowej za 10 fen. VI wydania w kolorze czerwonoliliowym.

60 PLN50 PLN
18656

1918 Przedbórz, seria ząbkowana III wydania, znaczek za 6 gr bez perforacji poziomej na marginesie, gwarancja Schmutz.

220 PLN220 PLN
18675

1918 Warszawa, kartka z Wiednia do Warszawy, stempelki pomocnicze poczty miejskiej "___ZRUCK" i "NICHT ZU ERMITTELN / WARSCHAUER BURGERPOST", oba w kolorze czerwonoliliowym.

80 PLN90 PLN
18689

1918 Pułtusk, znaczek z nadrukiem lokalnym w kolorze fioletowym, gwarancja Schmutz.

180 PLN180 PLN
18697

1918 Płońsk, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
18699

1918 Brzeziny, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen z lokalnym nadrukiem Poczta / Polska / Orzeł, przedwojenna gwarancja firmowa Esperatista Filatalejo.

100 PLN90 PLN
18701

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN45 PLN
18703

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z nadrukiem lokalnym "Polska / poczta / dwie belki / Łęczyca", stempelkiem gumowym o wysokości 19 mm, troszkę farby z nadruku na gumie, bardzo ładny stan, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Perzyński.

360 PLN310 PLN
18705

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym typ I, gwarancja Schmutz.

250 PLN250 PLN
18713

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
18731

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

35 PLN35 PLN
18737

1918 Włocławek, znaczek z nadrukiem lokalnym drugiego wydania, gwarancja Perzyński, Fi 180 zł

90 PLN90 PLN
18744

1918 Kalisz IV, parka znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskim z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / dwie belki / KALISZ w położeniu nadruk odwrócony i normalny na sąsiednim znaczku, wykonano je w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5 x 19 mm, do tej pory nienotowany w katalogu jako odwrócony, ładny stan; bardzo ceniona gwarancja Perzyński.

440 PLN380 PLN
18754

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 6 hal. z lokalnym nadrukiem typu I "POCZTA POLSKA / Orzeł" / ROZWADÓW, zachowany w bardzo ładnym stanie z pełną oryginalną gumą, gwarancja Korszeń.

100 PLN100 PLN
18756

1918 Tarnów, znaczek opłaty za 50 hal. z lokalnym nadrukiem typu II w kolorze czerwonym, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.

70 PLN70 PLN
18760

1918 Mielec, austriacki znaczek dopłaty za 15 h. z lokalnym nadrukiem typu III "Poczta Polska" stempelkiem gumowym o rozmiarach 15 x 19 mm, poza maleńkim śladem podlepki piękny stan zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN350 PLN
18761

1918 Tarnów, znaczek dopłaty za 30 hal. z lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.

70 PLN70 PLN
18767

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym V wydania, gwarancja Falkowski.

35 PLN35 PLN
18778

1919 Skałat, znaczek z ręcznym nadrukiem poczty lokalnej w Skałacie, nakład 100 sztuk, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
18790

1918 seria pomnikowa - WARSZAWA 6, trzy pierwsze znaczki na kopercie skasowane 22.11 prowizorycznym datownikiem urzędu Warszawa 6; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

40 PLN40 PLN
18794

1918 seria pomnikowa, seria na pojedynczych podlepkach.

60 PLN50 PLN
18799

1918/1980 jedyna monografia pierwszego polskiego wydania prowizorycznego autorstwa Zbigniewa Włodarskiego, 16 stron.

80 PLN85 PLN
18800

1918 seria pomnikowa, seria w stemplowanych arkuszach, liczne błędy i usterki; arkusz znaczka za 5 fen,: poz. 5 "duża kropka", poz. 10 "kropka w prawej cyfrze 5", poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 32 "prawa 5 zniekształcona", poz. 45 "podłużna kropka", poz. 52 "prawa 5 przerwane u dołu", arkusz znaczka za 10 fen,: poz. 6 i 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 B6 "plamka przylegająca do l", poz. 31 B7 "I zamiast 1", poz. 36 "prawe O otwarte u góry", poz. 45 "podłużna kropka", arkusz znaczka za 25 fen,: poz. 6 "prawa 2 przerwane u góry", poz. 12, 15 i 21 "prawe 2 zniekształcone", poz. 17 "lewe 2 zniekształcone", poz. 38 "obie 5 zniekształcone", arkusz znaczka za 50 fen,: poz. 12 B1 "Poezta", poz. 17 B2 "wyszczerbione N", poz. 20 B3 "kropka w k", poz. 22 "ścięte z", poz. 25 i 31 "prawe 0 przerwane u góry", poz. 42 "inne zakończenie prawej 5 u dołu", bardzo dobry stan zachowania, znakomite jako materiał badawczy i porównawczy.

2 400 PLN2 400 PLN
18801

1918 seria pomnikowa, znaczek z usterką z poz. 15 "uszkodzone cz", gwarancja i opis Schmutz.

40 PLN40 PLN
18805

1918 seria pomnikowa - ZAWIERCIE, parka znaczków za 10 fen./6 gr. ostemplowana kasownikiem prowizorycznym w Zawierciu, gwarancja Korszeń.

60 PLN60 PLN
18809

1918 wydanie pomnikowe - BIAŁYSTOK, kartka z Białegostoku do Łomży, mieszana frankatura ze znaczkiem okupacji niemieckiej, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym Białegostoku, kartka w słabszym stanie, gwarancja Schmutz.

500 PLN400 PLN
18810

1918 seria pomnikowa, znaczek z nadrukiem z poz. 18 z błędem występującym w niewielkiej części nakładu w postaci "spacji przed lewą cyfrą 10", nie katalogowane, gwarancja i opis Schmutz.

120 PLN140 PLN
18818

1918 seria pomnikowa, BŁĘDNODRUK - PRÓBA, marginesowy znaczek za 25 fen./2 gr.; w serii podstawowej znaczek brązowy miał nominał 5 fen./2 gr., a nadruk nowej wartości 25 fen. występował na znaczku czerwonym o nominale 10 gr.; walor katalogowany jako próba 4 P1 i bardzo ceniony (Fi. 15000.-), tego typu błędy są wysoko katalogowane i poszukiwane we wszystkich krajach świata, gwarancja Gryżewski, Malinowski, Schmutz.

12 000 PLN12 000 PLN
18875

1918 wydanie PP/GGW, najrzadszy znaczek tej serii - za 5/3 fen. z nadrukiem drugą formą, z poz.2 czyli z mniejszym odstępem między drugą, a trzecią kreską (Fi.540.-), dodatkowo z opisanymi ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę błędami "skrócona litera t w Poczta i plamka w cyfrze 5" (inne błędy Fi.1080.-), minimalny ślad po podlepce, gwarancja i opis pozycji Korszeń.

600 PLN600 PLN
18899

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy w bardzo ładnym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

1 000 PLN1 000 PLN
18901

1918 wydanie PP/GGW, znaczek z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW silnie błyszczący, gwarancja i opis Schmutz.

1 000 PLN850 PLN
18905

1918 wydanie PP/GGW, parka znaczków za 10 fen. z nadrukiem pierwszą formą, lewy znaczek z opisanym ostatnio przez L.Schmutza i K.Sztabę bardzo rzadkim błędem na poz. 1 "kwadrat między s i k", a prawy z błędem na poz. 2 "Pocata" (Fi.750.-), górny margines częściowo oddarty, piękny stan, gwarancja z opisem Gryżewski, Schmutz.

450 PLN450 PLN
18938

1918 wydanie PP/GGW, znaczek w kolorze szafirowym z nadrukiem pierwszej formy, bardzo ładny stan zachowania, katalog Fischer 2.100,- zł, fotoatest Korszeń.

700 PLN700 PLN
18997

1918 wydanie PP/GGW, czworoblok z nadrukiem drugiej formy, nadruk GGW farbą błyszczącą, Fischer 1.440,- zł, gwarancja i opis Korszeń.

500 PLN500 PLN
19057

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z brzegowym uszkodzeniem nadruku, gwarancja Wiatrowski i Weźranowski.

15 PLN14 PLN
19062

1918 drugie wydanie lubelskie, bankowy list polecony z Kielc 5.01.19 do Radomia, opłata według normalnej nie podwyższonej taryfy obowiązującej do 7.01.19, bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Schmutz.

3 800 PLN3 200 PLN
19069

1918 drugie wydanie lubelskie, gwarancja Schmutz.

60 PLN60 PLN
19090

1918 drugie wydanie lubelskie, znaczek z nadrukiem odwróconym w kolorze fioletowym, gwarancja Korszeń.

500 PLN450 PLN