The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
17832

1830 PORTO, koszulka listu na koszt adresata wysłanego 14/10 z Warszawy do Łęczycy, adnotacja "Porto od Kromaz" (Komisarza Okręgu Mazowieckiego), dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1-łutowy); okrągły stempel nadawczy typu IIIC o średnicy 19,5 mm, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "14/10" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)30"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego; bardzo dobry stan zachowania.

450 PLN450 PLN
17833

1830 list urzędowy z częścią treści wysłany z Bytomia do Tarnowskich Gór (Tarnowitz), czarny dwuwierszowy stempel nadawczy BEUTHEN O/S 29/10; całość w dobrym stanie zachowania.

50 PLN50 PLN
17942

1873 TRZEMESZNO, znaczek niemiecki za 1 Gr skasowany w Skalmierzycach jednoobrączkowym datownikiem, zwraca uwagę niekatalogowany błąd "przerwana górna poprzeczka litery E w DEUTSCHE"; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN68 PLN
17981

1885 dowód doręczenia z Nowego Sącza.

35 PLN35 PLN
18018

1898 pokwitowanie telegramu z Wiednia do Tarnowa.

50 PLN42 PLN
18020

1899 CIESZYN, pasek pięciu austriackich znaczków gazetowych (za 1kr.) wydania z 1867 roku, unieważniony dwujęzycznym miejscownikiem w Cieszynie.

40 PLN40 PLN
18081

1914 Kolej Herbsko-Kielecka, list polecony wysłany 3.4 z Warszawy do miejscowości Złoty Potok leżącej na linii kolejowej Herbsko-Kieleckiej, opłacony znaczkiem rosyjskim za 14 kop wydania z 1908 roku, unieważnionym datownikiem "ВАРШАВА 1 ЭКСПЕД:", odciśniętym dodatkowo poniżej w kolorze czerwonoliliowym, nalepka polecenia z nazwą urzędu Warszawa centralna (Варшава централная); na odwrocie czytelnie odciśnięty datownik odbiorczy urzędu na stacji kolejowej "СТ.ЗЛОТЫЙ ПОТОКЪ ГЕРБ.КѢЛ.Ж.Д."; koperta firmowa "Krzysztof Brun i Syn"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

500 PLN425 PLN
18123

1860 pierwszy polski znaczek o barwach jasnoniebieskiej i różowej na dużym wycinku listu z Warszawy do Petersburga, drobne niedobicia barwy niebieskiej w prawym dolnym narożniku, znaczek w dobrym stanie - ładna perforacja.

1 200 PLN1 030 PLN
18124

1860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i różowej unieważniony stemplem numerowym Radomska z liczba 162 w czterech okręgach, znaczek reperowany, pomimo tego dobra prezencja i czytelna odbitka stempla numerowego.

800 PLN1 060 PLN
18125

1860 pierwszy polski znaczek o barwach jasnoniebieskiej i różowej unieważniony kasownikiem numerowym Sosnowca z cyfrą 278 w czterech okręgach, stopień rzadkości 4 punkty według Bojanowicza, znaczek w ładnym stanie z czytelną odbitką kasownika numerowego, fotoatest Pelc.

1 800 PLN1 600 PLN
18137

1863 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i jasnoróżowej na liście z Warszawy do Petersburga, rzadka odmiana znaczka o bardzo jasnych barwach, na odwrocie stempel odbiorczy, koperta i znaczek w bardzo dobrym stanie, gwarancja Schmutz.

8 000 PLN9 101 PLN
18190

2010 album z wystawy zbioru pana Zbigniewa Mikulskiego na 150-lecie pierwszego polskiego znaczka na Zamku Królewskim w Warszawie, pięknie wydany, prezentujący perły z największego zbioru obejmującego Królestwo Polskie, zawiera blok Fi 190, 59 stron, twarda oprawa.

160 PLN160 PLN
18210

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

120 PLN102 PLN
18211

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

90 PLN76 PLN
18212

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze czerwonoliliowym, gwarancja i opis Jendroszek.

100 PLN85 PLN
18219

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, kasowana seria znaczków, za 25 Pf. z podpisem R.Wolfsohn, a za 1 Mk./25 Pf. bez podpisu, dwa różne stosowane na tej serii kasowniki, bardzo ładny stan, gwarancja Mikulski, Buhler.

2 500 PLN2 200 PLN
18241

1916 czysty formularz przekazu pieniężnego austriackiej poczty polowej.

100 PLN85 PLN
18243

1916 list pieniężny z Krakowa do Niemiec, ciekawa zalepka i pieczęcie lakowe cenzury wojskowej w Bawarii, list uprzednio otworzono usuwając pieczęcie lakowe z Krakowa.

200 PLN170 PLN
18337

1915 kartka wysłana 25.6.15 z 4. pułku Legionów w przeddzień wymarszu w pole z Piotrkowa do kompanii sztabowej 2. pułku Legionów, datownik ETAPPENPOSTAMT PIOTRKOW, stempel formacyjny z orłem "2 Batalion 4 pułku * Legionów Polskich *", stempel cenzury ZENSURIERT.

75 PLN75 PLN
18338

1915 kartka wysłana 2.9.15 z 1. batalionu 5. pułku I Brygady Legionów podczas marszu na Wołyń do Smolic poczta Zator, datownik FELDPOSTAMT 118, stempel formacyjny z orłem "KOMPANIA 2 BAON I. PUŁK 2.", stempel cenzury Cenzurowano, na rewersie ślady cenzury.

75 PLN75 PLN
18416

1918 I Korpus gen. Dowbora - Muśnickiego, list polecony nadany 6.6.18 z Rohaczewa do twierdzy w Bobrujsku opłacony znaczkami I i II wydania I Polskiego Korpusu, rzadki dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania, ze zbioru Z. Mikulskiego, fotoatest Drzewiecki.

2 700 PLN2 700 PLN
18417

1918 I wydanie poczty Polskiego Korpusu gen. Dowbora - Muśnickiego, znaczek stemplowany za 35 kop., gwarancja Ryblewski.

150 PLN150 PLN
18422

1918 I Polski Korpus gen. Dowbora-Muśnickiego, II wydanie przedrukowe, seria ząbkowana, piękny stan zachowania, gwarancja Rachmanow, Gryżewski, Ćwiertnia.

1 800 PLN1 600 PLN
18447

1919 Powstanie Wielkopolskie, całostka wysłana 6 marca z Kalisza w okresie Powstania Wielkopolskiego do miejscowości Braknitz (Brzekiniec), stempel cenzury wojskowej w Skalmierzycach "Cenzura Pocztowy / Skalmierzyce", fotoatest Drzewiecki.

500 PLN450 PLN
18448

1919 Powstanie Wielkopolskie - Z POWROTEM / KOMUNIKACJA PRZERWANA; bardzo rzadko spotykany stempelek informujący o niemożliwości wysłania korespondencji zagranicznej do Niemiec; list z Poznania do Berlina, opłacony znaczkami za 5 i 10 fen., które skasowano 23.7.19; zwrócony do nadawcy po opatrzeniu stempelkiem "Z powrotem / komunikacja przerwana; nadawca po otrzymaniu niedoręczonego listu, zdarł z niego znaczek z 5 fen., a kopertę ofrankował raz jeszcze znaczkami za 5 i 10 fen., po czym 6.8.19 wysłał list ponownie, tym razem skutecznie; unikalna całość w doskonałym stanie zachowania, znaczek "na wierzchu" zagięto dla lepszej ekspozycji waloru, a w szczególności znaczka skasowanego 23.7.

Zawarcie rozejmu w Trewirze nie przerwało zaczepnych działań niemieckich, w końcu maja nastąpiła koncentracji wojsk niemieckich przed ofensywą na tereny zajęte przez powstańców, Komisariat NRL wprowadził 5.VI na terenie wszystkich podległych mu ziem stan wyjątkowy; 26.V Niemcy przerwali komunikację pocztową i telegraficzną pod pretekstem uszkodzenia jedynej linii kolejowej i telegraficznej łączącej terytorium powstania z Rzeszą, listy zwracano do nadawcy lub przetrzymywano do czasu wznowienia komunikacji 30.VII.

2 000 PLN2 000 PLN
18459

1919 "cegiełka" - potwierdzenie wpłaty na "Listek do wieńca/ Na groby Obrońców Lwowa/ i wschodniej Małopolski/ złożył/ J.W.P.", w wieńcu cytat z "Hymnu strzeleckiego" "Z trudu naszego i znoju Polska powstała by żyć".

80 PLN80 PLN
18464

1919 kartka z Krakowa wysłana 16.10.19 do IV Wydziału Dowództwa Frontu Litewsko - Białoruskiego w Wilnie, rzadki datownik odbiorczy "FRONTOWA POCZTA POLOWA * No 37 *".

120 PLN120 PLN
18466

1919 list polecony na formularzu wysłany 29.09.19 z sądu polowego 8. Dywizji Piechoty z rejonu Zasławia do Dowództwa Żandarmerii w Warszawie, w treści zawiadomienie o ściganym z Okuniewa powiat Warszawa, który zbiegł 7.9.19, datownik "FRONTOWA POCZTA POLOWA * No 18 *", erka "POCZTA POLOWA Nº 18" oraz pieczęć formacyjna "Sąd polowy 8 dywizyi piechoty" i "SPRAWA URZĘDOWA / wolna od opłaty".

180 PLN180 PLN
18490

1921 kartka pisana 24.3.21 z Kolumny Taborów nr 751 do Warszawy, pieczęć formacyjna "KOLUMNA TABOROWA No 751. * (-) Pieczęć / pocztowa." oraz datownik tranzytowy z Siedlec, widokówka ze zdjęciem dworca w Brześciu.

100 PLN100 PLN
18492

1926 zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej w czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu, wystawione 20.VIII.1926 w Drohobyczu, uwierzytelnione pieczęcią dowództwa 6 pułku saperów.

50 PLN50 PLN
18505

1915 Warszawa, wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości 2/10 gr., czworoblok na znaczkach podstawowych z wieloma błędami; na pierwszym "przerwa w cyfrze 5" i "przerwy w rysunku obu skrzydeł", na każdym z trzech pozostałych "przerwana ramka lub ornament" i dodatkowo na drugim "przerwane lewe skrzydło orła", a na trzecim "pęknięta cyfra 1", arkusz miał 8 sektorów, ciekawy temat do badań i specjalizacji, poza maleńkim zmatowieniem na gumie jednego znaczka zachowane w pięknym stanie.

200 PLN200 PLN
18522

1916 Białystok, znaczek poczty doręczeniowej bez ręcznego podpisu z obiegu pocztowego, gwarancja Schmutz.

1 100 PLN950 PLN
18530

1916 Sosnowiec, znaczek za 3 kop. o niespotykanie intensywnym kolorze rysunku, w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

400 PLN400 PLN
18532

1916 Sosnowiec, kasowany znaczek za 3 kop. z rzadkim błędem na poz.4 "biała smuga zniekształcająca wyraz MIASTO" - opisane w PZP str.1096, gwarancja Schmutz.

600 PLN600 PLN
18540

1916 Sosnowiec, parka kasowanych znaczków za 10 kop. z rzadkim błędem na poz.9/10 "biała kreska przecinająca rysunek na ukos" - opisane w PZP str.1096 (Mi.-.-), podwójna gwarancja Mikulski.

1 200 PLN1 200 PLN
18565

1916 Warszawa / Częstochowa, kartka z Częstochowy do Warszawy, stempelki pomocnicze poczty miejskiej "___ZRUCK" i "verzogen nach / ...... / WARSCHAUER BURGERPOST", oba w kolorze czerwonoliliowym, kartka zwrócona do nadawcy w Częstochowie gdzie przystawiono stempel doręczeniowy miejscowej poczty.

200 PLN160 PLN
18572

1916 Warszawa, ząbkowana seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu (Mi.120 euro, Fi.200.-), dwa znaczki z lekko przesuniętym tłem; delikatne ślady podlepek.

180 PLN180 PLN
18573

1916 Warszawa, ząbkowana seria pomnikowa, wydanie niedopuszczone do obiegu (Mi.320 euro, Fi.400.-), co rzadkie wszystkie znaczki ładnie centrowane.

360 PLN300 PLN
18591

1917 Przedbórz, seria z marginesami, znaczek za 2 gr typ 8, znaczek za 4 gr typ 2, gwarancja i oznaczenie Petriuk, Jungjohann.

500 PLN500 PLN
18598

1917 Warszawa, list z Łodzi do Warszawy doręczony przez pocztę miejską, stempel opłaty doręczeniowej za 2 grosze I wydania w kolorze fioletowym.

60 PLN60 PLN