The new auction will start soon
Back

Description

1926 zaświadczenie o przebiegu służby wojskowej w czasie I wojny światowej i po jej zakończeniu, wystawione 20.VIII.1926 w Drohobyczu, uwierzytelnione pieczęcią dowództwa 6 pułku saperów.

Lot # 18492

Auction 99
Close: Auction is closed
Current price: 50 PLN
Catalog:
Category: WW1 military postage
 
Number of bids: 1 Bid history
Back