The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:
Back

Description

1919 Powstanie Wielkopolskie - Z POWROTEM / KOMUNIKACJA PRZERWANA; bardzo rzadko spotykany stempelek informujący o niemożliwości wysłania korespondencji zagranicznej do Niemiec; list z Poznania do Berlina, opłacony znaczkami za 5 i 10 fen., które skasowano 23.7.19; zwrócony do nadawcy po opatrzeniu stempelkiem "Z powrotem / komunikacja przerwana; nadawca po otrzymaniu niedoręczonego listu, zdarł z niego znaczek z 5 fen., a kopertę ofrankował raz jeszcze znaczkami za 5 i 10 fen., po czym 6.8.19 wysłał list ponownie, tym razem skutecznie; unikalna całość w doskonałym stanie zachowania, znaczek "na wierzchu" zagięto dla lepszej ekspozycji waloru, a w szczególności znaczka skasowanego 23.7.

Zawarcie rozejmu w Trewirze nie przerwało zaczepnych działań niemieckich, w końcu maja nastąpiła koncentracji wojsk niemieckich przed ofensywą na tereny zajęte przez powstańców, Komisariat NRL wprowadził 5.VI na terenie wszystkich podległych mu ziem stan wyjątkowy; 26.V Niemcy przerwali komunikację pocztową i telegraficzną pod pretekstem uszkodzenia jedynej linii kolejowej i telegraficznej łączącej terytorium powstania z Rzeszą, listy zwracano do nadawcy lub przetrzymywano do czasu wznowienia komunikacji 30.VII.

Lot # 18448

Auction 99
Close: Auction is closed
Current price: 2 000 PLN
Catalog:
Mi.85, 86 
Category: WW1 military postage
 
Number of bids: 1 Bid history
Back