The new auction will start soon

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
34086

1830 około, list wysłany 15/8 z Gniezna do miejscowości Kozielsko, jednoobrączkowy datownik nadawczy GNESEN, dopisek "Int: Kościelny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej na odwrocie pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN40 PLN
34102

1840 około, list z Zamościa do Warszawy, na odwrocie gwarancja Bojanowicz.

300 PLN300 PLN
34134

1865 około, prawie kompletny list wysłany 16.4 z Sulejowa do Łodzi, czarny dwuwierszowy w ramce rosyjsko-polski stempel nadawczy typu VIIIB "СУЛЕIОВЬ SULEIOW" z dopisaną ręcznie datą "4/16"; stempelek zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie czarny datownik odbiorczy typu IXA z napisami rosyjsko-polskimi z 18/4 i pieczęć nadawcy z godłem "POWIAT PIOTRKOWSKI MAGISTRAT M: SULEJOWA"; bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN150 PLN
34137

1850 znaczek pierwszego wydania Austrii za 3 Kreutzery unieważniony stemplem z Jordanowa, poziome złamanie.

60 PLN50 PLN
34272

1859 Królestwo Polskie 164 - DZIAŁOSZYN; kompletny list z Działoszyna do Warszawy opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniono go polskim kasownikiem numerowym 164 - Działoszyn, ma on bardzo wysoki - 8 stopień rzadkości w dziesięciopunktowej skali M.A.Bojanowicza (na polskim znaczku 9 stopień rzadkości); po prawej ramkowy stempel nadawczy DZIAŁOSZYN typu IIB z ręcznie wpisaną datą 29.3, na odwrocie datownik odbiorczy Warszawy typu IIIC z 1.4 i okrągły godzinnik 9/R; list jest kompletny i bardzo dekoracyjny, mimo nadcięcia kartki zachowany w pięknym stanie; po lewej gwarancja M.A.Bojanowicz, po prawej gwarancja.

6 000 PLN6 000 PLN
34279

1863 kompletny składany list z Aleksandrowa Pogranicznego do Warszawy, datownik z Aleksandrowa typ IXA, na odwrocie stempel odbiorczy i godzinnik z Warszawy.

240 PLN240 PLN
34282

1865 pierwszy polski znaczek w kolorach zielonkawoniebieskim i różowokarminowym na składanym liście z Turka do Warszawy, znaczek unieważniony stemplem numerowym Turka z cyfrą 224 w czterech okręgach, miejscownik Turka w kolorze czarnym z ręcznie wpisana datą 6/2 (szósty luty), list nadany pięć dni po wycofaniem pierwszego polskiego znaczka z sprzedaży 1.02.1865, po tej dacie znaczki te jeszcze przez niedługi czas były tolerowane przez pocztę rosyjską, stempel firmowy przędzalni Edwarda Engela w Turku, list w pięknym stanie znany z tej miejscowości z nielicznych egzemplarzy, listy z wczesnych dat użycia i bardzo późnego użycia pierwszego polskiego znaczka szczególnie po wycofaniu ich ze sprzedaży są bardzo rzadkie i cenione.

28 000 PLN28 000 PLN
34309

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - znaczki austriackie skasowane na kopercie 8/9 1914 w Miechowie - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach.

300 PLN300 PLN
34341

1915 list polecony z Głogoczowa do polskiego konsulatu w Wiedniu, list przyjęto w składnicy pocztowej w Głogaczowie gdzie odbito stempel składnicy, doklejenie erki i ostemplowanie znaczków nastąpiło w najbliższym urzędzie pocztowym w Mogilanach, stempel austriackiej cenzury wojskowej, na odwrocie niespotykany stempel częściowo zaklejony klapą koperty "Policyjnie otwierano".

200 PLN241 PLN
34343

1915 formularz Feldpostanweisung - przekaz pocztowy pieniężny z okresu I wojny światowej wydania poczty Austro–Węgier, czysty formularz w doskonałym stanie zachowania.

70 PLN60 PLN
34429

1918 seria wydania dobroczynnego w czworoblokach.

40 PLN40 PLN
34439

1918 kartka nadana w poczcie etapowej z Sulejowa do Częstochowy, stempel o nie doręczeniu przesyłki.

150 PLN120 PLN
34474

1915 karta polowa wysłana 16.12.15 z "pozycji" na Wołyniu z I.baonu 2. pułku piechoty do Krakowa, datownik K.u.k. FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna "Kwat … ...ronu I.Baon. 2.Pulku Leg. Pol., stempel cenzury CENZUROWANO.

40 PLN40 PLN
34497

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta trzy wartości na podlepce, ostatnia bez gumy, cynkografia.

25 PLN25 PLN
34500

1915 kartka z Aleksandrowa do Dąbrowy Górniczej, stempel formacyjny "I. Szwadron IV Dywizjonu Straży Granicznej" z orłem w środku.

35 PLN35 PLN
34513

1916 korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.7 z Homla, przekazany poczcie polowej w Mińsku, datownik "OBRATNAJA POL.POCZ.KAN.W MIŃSKU" (ОБРАТНАЯА ПОЛ.ПОЧ.КОНТ. ВЪ МИНСКѢ) z wyróżnikiem "ż"(Ж); kopertę po sprawdzeniu zawartości i ocenzurowaniu treści listu, zabezpieczono lakowymi pieczęciami cenzury, dodatkowo stempelek z numerem cenzora.9; zwraca uwagę stempelek polecenia z napisami grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN250 PLN
34539

1916 kartka od polskiego jeńca wojennego z Saratowa do Trzebini, stempel austriackiej cenzury wojskowej w Wiedniu.

50 PLN50 PLN
34565

1916 kartka z poczty polowej nr 355 na Morawy, dwa stemple formacyjne kolumny prowiantowej 3. pułku Legionów Polskich.

80 PLN80 PLN
34571

1917 rzadki formularz karty polowej legionów z nadrukiem "Karta polowa / Wojsk Polskich" oraz małym orłem legionowym, z tyłu fragment wiadomości z września 1917 roku.

40 PLN40 PLN
34603

1917 kartka z Zegrza 7.7.17 do Zgierza, stempel formacyjny "DOWÓDZTWO 11 KOMPANJI / 5 pułku piechoty".

100 PLN100 PLN
34768

1916 Warszawa, znaczek serii pomnikowej nie dopuszczonej do obiegu.

50 PLN50 PLN
34789

1917 Mińsk Litewski, znaczek kwestarski - cegiełka (revenue) na rzecz Szkoły Ludowej im. Tadeusza Kościuszki w Mińsku; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN100 PLN
34815

1918 Przedbórz, IV wydanie, seria znaczków ciętych, znaczek za 5 hal. typu 1, za 10 hal. typu 2, za 15 hal. typu 1 i za 20 hal. typu 2, szerokie marginesy i ślady podlepek, gwarancja firmowa Witkowski Poznań, gwarancja i oznaczenie Krawczyk.

120 PLN120 PLN
34832

1918 Ostrów, znaczek z nadrukiem lokalnym z Ostrowa, gwarancja Schmutz.

300 PLN300 PLN
34856

1918 Pułtusk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie kreski" w kolorze fioletowym stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5x18 mm, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalną gumą bez podlepki, przedwojenna sygnatura, gwarancja Perzyński.

300 PLN300 PLN
34876

1918 Przemyśl, znaczek opłaty okupacji austro-węgierskiej za 15 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

50 PLN50 PLN
34881

1918 Przemyśl, austriacki znaczek opłaty za 50 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", bardzo ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

40 PLN40 PLN
34884

1918 Rozwadów, austriacki znaczek opłaty za 20 hal. z lokalnym nadrukiem typu II "POCZTA POLSKA / Orzeł", czysty bez gumy, gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
34919

1918 seria pomnikowa, kompletna seria czysta, każdy znaczek ze znacznym przesunięciem nadruku w pionie lub poziomie, w trzech znaczkach napis "Poczta Polska" znajduje się na górze zamiast na dole znaczka, a na znaczku za 50 fen. sa w zasadzie dwa takie napisy, piękny stan, jeden znaczek lekkie zmatowienie na gumie, każdy gwarancja i opis Schmutz.

1 200 PLN1 080 PLN
34953

1918 seria pomnikowa, znaczek z błędem "uszkodzona cyfra 2", gwarancja i opis.

35 PLN30 PLN
35037

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 10 fen. w kolorze różowokarminowym z nadrukiem drugą formą, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN80 PLN
35051

1918 KUTNO - wydanie PP/GGW, znaczek za 15 fen. z nadrukiem pierwszą formą, z rzadkim kasownikiem prowizorycznym z Kutna, gwarancja Krawczyk.

50 PLN50 PLN
35146

1918 MOGIELNICA - wydanie PP/GGW, znaczek za 60 fen. w kolorze szarawopurpurowym z nadrukiem pierwszą formą, unieważniony rzadkim kasownikiem prowizorycznym w Mogielnicy, gwarancja i opis MOGIELNICA Schmutz.

200 PLN200 PLN
35148

1918 wydanie PP/GGW, znaczek za 60 fen. w kolorze szarawopurpurowym z nadrukiem pierwszą formą, gwarancja z opisem.

100 PLN100 PLN
35193

1918 drugie wydanie lubelskie, czworoblok unieważniony kasownikiem z Opoczna, prawy górny znaczek z błędem "litera A w POLSKA krótsza", gwarancja.

60 PLN65 PLN
35203

1918 drugie wydanie lubelskie, parka znaczków za 10/30 hal., lewy z błędem na poz.41 "zniekształcony orzeł, brak lewej gwiazdki i HA zamiast HAL." (Fi.600.-); bardzo ładny stan; gwarancja Landre.

300 PLN300 PLN
35300

1919 wydanie krakowskie, znaczek z rzadkim nadrukiem formy IIE z poz. 17, gwarancja.

300 PLN270 PLN
35307

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 90, gwarancja i oznaczenie Jungjohann.

180 PLN180 PLN
35313

1919 wydanie krakowskie - BOCHNIA, czytelnie skasowany w Bochni znaczek za 15 hal. z nadrukiem pierwszą formą z usterkami na poz. 46 "uszkodzone obie litery P", gwarancja i opis Mikstein.

360 PLN360 PLN
35318

1919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 65, bardzo ładny stan, gwarancja Mikstein, Schmutz.

800 PLN700 PLN