Lot # 34789
Close:
Start price: 100
Current price: 100
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: Town postage 1914-1918
Description

1917 Mińsk Litewski, znaczek kwestarski - cegiełka (revenue) na rzecz Szkoły Ludowej im. Tadeusza Kościuszki w Mińsku; bardzo dobry stan zachowania.
Photo