Lot # 34497
Close:
Start price: 25
Current price: 25
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog:
Category: WW1 military postage
Description

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta trzy wartości na podlepce, ostatnia bez gumy, cynkografia.
Photo