Lot # 34513
Close:
Start price: 250
Current price: 250
Number of bids: 1 (Bid history)
Catalog: Mi.64II 
Category: WW1 military postage
Description

1916 korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.7 z Homla, przekazany poczcie polowej w Mińsku, datownik "OBRATNAJA POL.POCZ.KAN.W MIŃSKU" (ОБРАТНАЯА ПОЛ.ПОЧ.КОНТ. ВЪ МИНСКѢ) z wyróżnikiem "ż"(Ж); kopertę po sprawdzeniu zawartości i ocenzurowaniu treści listu, zabezpieczono lakowymi pieczęciami cenzury, dodatkowo stempelek z numerem cenzora.9; zwraca uwagę stempelek polecenia z napisami grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.
Photo