The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
354161919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 73 z błędem "dwukropek", praktycznie nie widoczne ślady po podlepce, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

120 PLN

120 PLN

354181919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem pierwszej formy z poz. 30 z błędem "uszkodzone A", gwarancja i opis Schmutz.

150 PLN

150 PLN

354501919 wydanie krakowskie, znaczek za 1 kr. z nadrukiem formą IIB poz.96, lekki ślad podlepki, piękny stan, gwarancja i opis Taipale.

800 PLN

720 PLN

354861919 wydanie krakowskie, znaczek w kolorze brązowym z nadrukiem formy IIC z poz. 60, gwarancja i opis Schmutz.

200 PLN

200 PLN

354871919 wydanie krakowskie, parka znaczków z nadrukiem formy IIC z poz. 18-19, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

180 PLN

160 PLN

354881919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIC z poz. 7, gwarancja i oznaczenie pozycji Schmutz.

40 PLN

50 PLN

355011919 wydanie krakowskie, znaczek z nadrukiem formy IIC z poz. 1, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN

36 PLN

355411919 wydanie gnieźnieńskie - fałszerstwo; ciekawe i głośne ostatnio fałszerstwo na szkodę filatelistów, oryginalnie skasowane w Ostrzeszowie - w małej miejscowosci takie nadużycie było łatwiejsze.

150 PLN

100 PLN

355451919 wydanie gnieźnieńskie, seria znaczków kasowanych, znaczek za 5/2 f. gwarancja Ryblewski, znaczek za 10 f. gwarancja i oznaczenie pozycji (46) Schmutz.

900 PLN

900 PLN

355611919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja Korszeń.

90 PLN

90 PLN

355641919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 3 hal. z błędem "duże wcięcie w prawej cyfrze 3", gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

355711919 wydanie w walucie koronowej, cięta seria w czworoblokach.

1 000 PLN

850 PLN

355741919 wydanie w walucie koronowej, seria ząbkowana.

90 PLN

90 PLN

355871919 przekaz pieniężny na austriackim formularzu z Zakliczyna 26.VIII.19 do Krakowa, na odwrocie znaczek opłaty z lokalnym nadrukiem PORTO z Krakowa.

100 PLN

100 PLN

356621919 KORESPONDENCJA WYBITNYCH FILATELISTÓW POLSKICH, wydanie w walucie markowej, frankatura wielobarwna - całostka (koperta) dofrankowana i wysłana 13.4.1921 jako polecona z Warszawy do Szwajcarii przez znanego zbieracza i eksperta W.Rachmanowa, ponieważ wszystkie znaczki doklejono na odwrocie, prawdopodobnie przez przeoczenie znak opłaty na kopercie nie został skasowany; datownik odbiorczy Zurych 19.IV; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN

80 PLN

356711919 wydanie w walucie markowej, znaczek bez perforacji pionowej na marginesie, bardzo ciężkie podlepki.

50 PLN

50 PLN

356811919 wydanie w walucie markowej, parka bez perforacji poziomej.

100 PLN

100 PLN

357121919 I Polska Wystawa Marek, seria ząbkowana i cięta.

35 PLN

50 PLN

357281919 Sejm Ustawodawczy, seria czysta, bardzo dobry stan zachowania.

25 PLN

25 PLN

357381919 pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego, bardzo rzadka próba w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 200 PLN

1 080 PLN

357421919 Sejm Ustawodawczy - Orzeł i Okręt, unikalna niekatalogowana próba znaczka za 50 fen. w kolorze ciemnooliwkowym na barwnym kartonie, gwarancja Schmutz.

1 200 PLN

1 080 PLN

357761920 wydanie dla obszaru całej Rzeczypospolitej, podstawowa seria, nierównomiernie nałożona guma charakterystyczna dla tego wydania.

50 PLN

50 PLN

357851920 orzeł na tarczy barokowej, seria w czworoblokach.

60 PLN

60 PLN

357861920 orzeł na tarczy barokowej, seria z dwoma odmianami znaczka za 5 mk.

20 PLN

20 PLN

358071921 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczków za 3 Mk./40 f. z nadrukiem typu I, prawy dolny z błędem "uszkodzone k", gwarancja Krawczyk.

60 PLN

60 PLN

358121921 wydanie przedrukowe z dopłatą na Polski czerwony Krzyż, seria, gwarancja Schmutz.

300 PLN

300 PLN

358171921 wydanie obiegowe - siewca, podstawowa seria z odmiana znaczka za 10 mk.

35 PLN

45 PLN

358191921 Uchwalenie Konstytucji, seria czysta (Fi.120.-).

100 PLN

100 PLN

358211921 uchwalenie Konstytucji, podstawowa seria w czworoblokach.

400 PLN

360 PLN

358221921 uchwalenie konstytucji, seria.

90 PLN

90 PLN

358591922 wydanie dla Górnego Śląska, bardzo poszukiwana ostatnio w Niemczech i wysoko wyceniana w katalogach (Mi.420 euro) seria czysta.

400 PLN

400 PLN

358611922 wydanie dla Górnego Śląska, seria z kilkoma dodatkowymi odmianami, niektóre znaczki z gwarancją.

120 PLN

130 PLN

358981923 seria okolicznościowa.

12 PLN

27 PLN

359011923 wydanie przedrukowe, znaczek z abklaczem nadruku.

40 PLN

40 PLN

359021923 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczka z tłem większym niż obrazek znaczka.

150 PLN

128 PLN

359031923 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, minimalne ubytki w gumie w gumie nie od podlepki, gwarancja Perzyński, Schmutz.

300 PLN

270 PLN

359041923 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, na całej powierzchni ślady po przywarciu do gumy, gwarancja z G Schmutz.

200 PLN

200 PLN

359101923 wydanie przedrukowe, znaczek z kropką obitą pomiędzy napisami MK,

60 PLN

60 PLN

359121923 wydanie przedrukowe, znaczek z szczątkowym drukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

50 PLN

50 PLN

359141923 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem odwróconym, guma w słabszym stanie, gwarancja Schmutz.

300 PLN

270 PLN