The auctions ends in:

Page:
results
Num# Description Start price Buy price
363111936 próbna odbitka maszynowa z Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych.

40 PLN

40 PLN

363521937 kasownik okolicznościowy z Liskowa z Wystawy Pracy i Kultury Wsi.

25 PLN

25 PLN

363551937 Marszałek E.Rydz-Śmigły, seria czysta z odmianami - nad ramieniem tło ma linie krzyżujące lub poziome.

40 PLN

40 PLN

363811938 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Bydgoszcz - Poznań nr 204.

80 PLN

151 PLN

363951938 list polecony z Wilna adresowany do polskiego ambasadora w Wielkiej Brytanii Edwarda Raczyńskiego, późniejszego prezydenta RP na uchodźctwie, nalepka kontroli dewizowej.

120 PLN

120 PLN

364111938 kartka nadana z urzędu pocztowego na pokładzie M/S Batory do Stanów Zjednoczonych, bardzo rzadki kasownik "M/S BATORY", korespondencja na kartce firmowej transatlantycka.

600 PLN

600 PLN

364151938 V Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna, czysta seria znaczków z bloku w parkach (Fi.260.-).

220 PLN

180 PLN

364261938 przyłączenie Zaolzia, czworoblok.

45 PLN

45 PLN

364321938 20 rocznica odzyskania niepodległości, seria historyczna, czysta (Fi.220.-).

140 PLN

140 PLN

364381938 karnet - "20 ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI", zawierający znaczki serii "historycznej" i pierwsze definitywne (nie przedrukowe) wydanie Portu Gdańsk!!! znaczki i blok kasowany Mi.175 euro.

140 PLN

140 PLN

364581938 wydanie dobroczynne z dopłatą na pomoc zimową, seria czysta (Fi.45.-).

35 PLN

35 PLN

364801938 20 rocznica odzyskania niepodległości, blok kasowany okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu, luksusowy stan zachowania z pełną oryginalną gumą.

150 PLN

150 PLN

364961939 M/S "Chrobry" znaczek na kopercie (druki) ostemplowany grzecznościowo 29.VII w agencji pokładowej statku specjalnym czerwonym datownikiem o stopniu rzadkości C, przesyłka adresowana do Żyrardowa (Myślicki 34 019).

120 PLN

120 PLN

365121939 list firmowy z Bydgoszczy z wirnikiem propagandowym "PAMIĘTAJ O TERMINOWYM WPŁACENIU RATY POŻYCZKI OBRONY PRZECIWLOTNICZEJ", ciekawa koperta.

120 PLN

120 PLN

365161939 Międzynarodowe Zawody Narciarskie FIS w Zakopanem, seria czysta (Fi.80.-).

60 PLN

60 PLN

365241939 25. rocznica wymarszu I Kompanii Kadrowej Legionów, czworoblok, podlepka na marginesie.

20 PLN

20 PLN

365261939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC67, list z Warszawy 2 nadany 30.8.39 w dwa dni przed wybuchem drugiej Wojny Światowej do Kołomyi, rzadki stempel cenzury z Kołomyi nr BC67.

600 PLN

600 PLN

365271939 znaczek stemplowany grzecznościowo na kopercie stemplem ambulansu Kraków - Zebrzydowice nr 134 z wyróżnikiem b.

80 PLN

211 PLN

365351939 całostka wysłana z Małkini w dniu wybuchu II Wojny Światowej 1.9.39 do Koloni Wileniec, stempel cenzury wojskowej BC41, gwarancja Korszeń.

200 PLN

200 PLN

365371939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC24, kartka z Tomaszowa Lubelskiego nadana 4.9.39 do Oleszyc, stempel cenzury z Zamościa nr BC24 z parafką cenzora.

500 PLN

500 PLN

365391939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC3, kartka z Warszawy 2 nadana 4.9.39 do Woli Grabskiej pod Grójcem, warszawski stempel cenzury nr BC3, rzadki wirnik propagandowy "TYDZIEŃ GÓR ZAKOPANE 7 - 12 WRZEŚNIA 1939" stosowanym na krótko przed wybuchem drugiej Wojny Światowej i na początku trwania kampanii wrześniowej.

800 PLN

940 PLN

365421939 kartka z grzecznościowo odbitym stemplem okolicznościowym XXV-lecia Legionów z Kielc.

35 PLN

35 PLN

365451939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC22, kartka z Ratna nadana 3.9.39 do Jędrzejowa, stempel cenzury z Kowla nr BC22.

600 PLN

730 PLN

365491939 cenzura wojskowa z kampanii wrześniowej BC107, kartka z Ostrowca Świętokrzyskiego nadana 6.9.39 do Piotrkowa Trybunalskiego, rzadki stempel cenzury z Rozwadowa nr BC107.

500 PLN

500 PLN

365501939 25. rocznica wymarszu Legionów, blok na wycinku.

40 PLN

40 PLN

366761925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 2 gr + 3 gr - frankatura mieszana, karta pocztowa wysłana 27.VIII.29 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Sosnowca; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "p"; K.Morawski w książce "Stemple i pieczęcie Polskich urzędów pocztowych w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" podaje: Datownik [ten] znany mi jest tylko z luźnych znaczków z datami 1929 roku oraz sporadycznie na znaczku dopłaty 2 zł z datą 2.V.36. Od lutego 1929 występuje stale pocienienie prawej połowy dolnej belki mostka.", według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.8p.4 o stopniu rzadkości RR - bardzo rzadkie (6-10 znanych odbitek); dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

1 600 PLN

1 440 PLN

368051921 znaczki tak zwanej zielonej poczty o charakterze prywatnym, znaczki cięte i ząbkowane.

120 PLN

108 PLN

368141941 pierwsza seria wydania polskiego rządu na emigracji.

50 PLN

50 PLN

368171941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

280 PLN

380 PLN

368221943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami; pięć bardzo rzadkich prób na kartonie Drukarni BRADBURY WILKINSON & Co. Ltd. z akceptem do druku z dnia 9/9/43 roku; próba znaczka za 5 gr. LOTNICTWO POLSKIE W WALCE O ATLANTYK niekatalogowana, próba znaczka za 10 gr. POLSKA MARYNARKA HANDLOWA wersja II z urządzeniem sterującym katalogowana jako J338 P1, próba znaczka za 75 gr. WOJSKO POLSKIE W LIBII 1941/1942 (zastąpiła pierwotną wersję WOJSKO POLSKIE W Z.S.R.R. 1941/42, która nie została dopuszczona do druku) nieco uszkodzona, ale bardzo rzadka i niekatalogowana, próba znaczka za 1 zł. KRAJ WALCZY - WYKOLEJANIE NIEMIECKICH TRANSPORTÓW WOJSKOWYCH wersja II w zmniejszonym formacie katalogowana jako N338 P1, próba znaczka za 1,50 zł. TAJNA PRASA W POLSCE wersja II ze zmienionym tytułem czasopisma niekatalogowana w tym kolorze; na odwrocie datownik 12 AUG 1943 - dzień przedstawienia opisywanych prób do akceptacji; unikalna dokumentacja przygotowania do druku tych pięknych znaczków, fotoatest Schmutz.

9 000 PLN

8 000 PLN

368281944 zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach.

600 PLN

600 PLN

368321945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

100 PLN

100 PLN

369201941 kartka z Radwiliszek do Wilna, datownik RADVILISKUS.

20 PLN

25 PLN

369811940 Armia Polska we Francji, parka rozdzielonych miedzypolem czystych znaczków za 20 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, na międzypolu lekki ślad po podlepce.

400 PLN

400 PLN

370081942 list poczty polowej SS z Pustkowa koło Dębicy 8.8.42 do Neumarkt (Nowy Targ), w Pustkowie znajdował się obóz Truppenübungsplatz Heidelager Pustków w obrębie wielkiego poligonu SS-Truppenübungsplatz Dębica, na którym testowano tzw. „broń odwetową” V-1 i V-2.

200 PLN

150 PLN

370171943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", jednostronnie cięty znaczek V wydania - I nakład, z błędem "plama na skrzydle orła".

60 PLN

60 PLN

370181943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", ząbkowany znaczek V wydania - I nakład, pełna oryginalna guma.

40 PLN

40 PLN

370191943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład, bardzo rzadki w kolorze karminowoczerwonym na grubym sztywnym błyszczącym pergaminie, jest pokazany na czarnym i na białym tle.

180 PLN

180 PLN

370201943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", cięty znaczek V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na niebieskawym papierze z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, przesunieta perforacja pozioma, sygnatury MIR, SM(Mikstein), WR (Rachmanow).

70 PLN

70 PLN

370211943 Tajna Poczta Polska "Obrona Warszawy", połówka ciętego znaczka V wydania - I nakład w kolorze czerwonym na fioletowawym papierze, z kasownikiem "TAJNA POCZTA POLSKA / SZTAB KOM.GŁ. / ORG.POLSKA NIEPODLEGŁA" na wycinku, sygnatury MIR, WR (Rachmanow).

50 PLN

50 PLN