The auction will end on 02.03.2020
The auction ends in:

Results

Page:
Num# Photos Description Start price Buy price
41054

1950 groszy, list z Szymbarku do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 1 w kolorze czarnym.

20 PLN120 PLN
41068

1950 groszy, front firmowego listu poleconego z Krakowa opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 3 w kolorze zielonym.

40 PLN40 PLN
41078

1950 groszy, miejscowy list firmowy z Warszawy wysłany 10.11.50 opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 23 w kolorze fioletowym, wirnik z odwrotnie wstawionym hasłem propagandowym.

20 PLN20 PLN
41083

1950 groszy, front listu firmowego z Łodzi opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 5 w kolorze zielonym.

40 PLN70 PLN
41095

1950 groszy, front listu poleconego z Szczytna opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 8 w kolorze zielonym.

40 PLN90 PLN
41120

1950 groszy, firmowy list z Gliwic do Szczecina opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 3 w kolorze niebieskim i fioletowym.

20 PLN20 PLN
41122

1950 groszy, front listu z Dubienka opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 4 w kolorze zielonym.

40 PLN40 PLN
41147

1950 groszy, list z Gidle do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 5 w kolorze czerwonym, znaczki skasowano stempelkiem groszy na kopercie.

15 PLN15 PLN
41164

1950 "groszy - lokalny", Gdynia, Bierut, znaczek za 10 zł. przedrukowany fioletowym stempelkiem typu 27B (z Wielkiej Wsi na Helu, który już bez litery G był nadużyty w Gdyni), gwarancja Krawczyk.

40 PLN40 PLN
41174

1950 "groszy - lokalny", Gracze, Bierut, nienotowany dotąd znaczek za 15 zł. z fioletowym stempelkiem rzadkiego typu 29, gwarancja Krawczyk.

125 PLN125 PLN
41188

1950 "groszy - lokalny", Gdynia, Bierut, nienotowany dotąd znaczek za 50 zł. przedrukowany fioletowym stempelkiem typu 27B (z Wielkiej Wsi na Helu, który już bez litery G był nadużyty w Gdyni), gwarancja firmowa Gryżewski.

100 PLN100 PLN
41200

1950 groszy, list z Miejsca Piastowego do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 3 w kolorze fioletowym.

40 PLN40 PLN
41201

1950 groszy, list firmowy ze Złotej Pińczowskiej do Radomia opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 3 w kolorze czarnym, znaczki stemplowano stempelkiem groszy podwójnie w tym na kopercie stąd stempelki wychodzą częściowo na kopertę.

25 PLN55 PLN
41213

1950 groszy, miejscowy list firmowy z Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 23 w kolorze fioletowym.

20 PLN20 PLN
41249

1951 groszy, list z Strzeblowa do Warszawy nadany w ambulansie pocztowym na trasie Legnica - Wrocław nr 714 opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 26 w kolorze czerwonym.

100 PLN100 PLN
41256

1951 groszy, lotniczy list polecony z Poznania do Niemiec opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 1 i 14 w kolorze fioletowym.

60 PLN60 PLN
41259

1951 groszy, front listu firmowego z Leszna koło Błonia do Grodziska Mazowieckiego opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 23 w kolorze fioletowym, znaczki skasowano stempelkiem groszy na kopercie.

45 PLN45 PLN
41265

1951 groszy, list z Ząbrowa do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 8 w kolorze czarnym.

50 PLN50 PLN
41266

1951 groszy, list z Zalesia koło Gostynina do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 2, 9 i 26 w kolorze fioletowym.

40 PLN40 PLN
41272

1951 groszy, list firmowy z Gdyni do Szczecina opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 2 w kolorze czarnym, uszkodzona koperta.

20 PLN20 PLN
41279

1951 groszy, list firmowy z Białegostoku do Łodzi opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 1 w kolorze czarnym.

35 PLN35 PLN
41281

1951 groszy, list z Urbanowic do warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 3 w kolorze czarnym.

20 PLN20 PLN
41284

1951 groszy, list z Knurowa do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 2 i 3 w kolorze czarnym.

25 PLN25 PLN
41288

1951 groszy, list firmowy z Wronek do Łodzi opłacony znaczkiem z nadrukiem groszy typ 20 w kolorze fioletowym.

45 PLN45 PLN
41292

1951 groszy, front listu z Grabowic opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 4 w kolorze zielonym.

40 PLN40 PLN
41297

1951 groszy, miejscowy list z Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 25 w kolorze fioletowym, znaczki stemplowano na kopercie wierszowym składem składającym się co rzadkie z trzech napisów groszy.

80 PLN80 PLN
41298

1951 multifrankatura list polecony z Sosnowicy koło Parczewa do Lublina, brak jednego znaczka na odwrocie, w tym czasie obowiązywała taryfa "groszy", tu znaczki bez nadruku.

45 PLN45 PLN
41299

1951 groszy, front koperty listu firmowego z Dzikowa do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 21 w kolorze zielonym.

40 PLN40 PLN
41303

1951 groszy, front koperty z Jegłownik do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 2 w kolorze czerwonym, znaczki skasowano stempelkiem groszy na kopercie.

60 PLN60 PLN
41305

1951 groszy, front listu firmowego ze Sławic opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 3 w kolorze zielonym.

40 PLN40 PLN
41306

1951 groszy, list polecony do Poznania nadany w ambulansie pocztowym na trasie Leszno - Ostrów Wielkopolski nr 419 opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 11 w kolorze czerwonym, uszkodzenia po archiwizacji.

120 PLN140 PLN
41309

1951 groszy, list z Kęt do Warszawy opłacony znaczkami groszy z nadrukiem typ 3 w kolorze fioletowym, znaczki stemplowano stempelkiem groszy na kopercie stąd odbitki stempla groszy na znaczkach i częściowo na kopercie.

55 PLN55 PLN
41318

1951 groszy, tył listu z Pruszkowa opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 23 w kolorze zielonym.

40 PLN40 PLN
41329

1951 groszy, front koperty listu firmowego z Dzikowa do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 21 w kolorze zielonym.

40 PLN40 PLN
41341

1951 groszy, list firmowy z Różańska do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 21 w kolorze fioletowym.

35 PLN35 PLN
41342

1951 groszy, list firmowy z Brodów do Wrocławia opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 28 w kolorze czarnym, znaczki skasowano stempelkiem groszy na kopercie.

20 PLN20 PLN
41352

1951 groszy, firmowy list z Krakowa do Szczecina opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 3 w kolorze fioletowym.

20 PLN20 PLN
41354

1951 groszy, list z Raszyna do Warszawy opłacony znaczkiem z nadrukiem groszy typ 23 w kolorze czarnym, znaczek skasowano stempelkiem groszy na kopercie.

20 PLN60 PLN
41362

1951 groszy, list do Warszawy nadany w ambulansie pocztowym na trasie Kobylin - Rawicz nr 417 opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 19.

80 PLN80 PLN
41370

1951 groszy, front listu z Saraczewa do Warszawy opłacony znaczkami z nadrukiem groszy typ 18 w kolorze czarnym.

20 PLN20 PLN